Optimaliz cia pohybovej aktivity
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Optimalizácia pohybovej aktivity. Mgr. Andrea Šimorová Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xanto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Optimaliz cia pohybovej aktivity

Optimalizácia pohybovej aktivity

Mgr. Andrea Šimorová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Pohyb patrí medzi základné atribúty bytia každého človeka. Život sa ním začína, ale aj končí. Prelína sa zdravím aj chorobou. Je prirodzenou potrebou človeka a jedným z rozhodujúcich faktorov zdravia a zdatnosti.


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Už v roku 1956 bol potvrdený pozitívny vplyv pravidelnej pohybovej aktivity. Za minimálnu pohybovú aktivitu vtedy určili chôdzu 1,6 km denne alebo chôdzu do schodov 5 poschodí.

Dnes hovoríme ako o najvhodnejšej pohybovej aktivite o aeróbnych cvičeniach.

Do tejto skupiny cvičení patrí:

 • plávanie

 • bicyklovanie

 • rýchla chôdza

 • chôdza po schodoch

 • beh

 • squash

 • aerobic


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Každý pohybovej aktivity. Za minimálnu pohybovú aktivitu vtedy určili chôdzu 1,6 km denne alebo chôdzu do schodov 5 poschodí. z nás túži po krásnom tele, uchovaní sviežosti , psychickom vyrovnaní ako i živote bez bolestí a chorôb. Pravidelná a primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu vlastného zdravia.

Pohyb :

- pomáha redukovať vplyvy stresu,

 • znižuje patologické hodnoty cholesterolu,

 • znižuje vysoký krvný tlak,

 • znižuje riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení,

 • preventívne pôsobí aj proti duševným poruchám,

 • pravidelné športovanie podporuje zdravý rast a rozvoj detí a mládeže,

 • zvyšuje pocit sebaistoty a dôvery vo vlastné sily.


Nedostatok pohybu
Nedostatok pohybu pohybovej aktivity. Za minimálnu pohybovú aktivitu vtedy určili chôdzu 1,6 km denne alebo chôdzu do schodov 5 poschodí.

Predbežné údaje zo štúdií Svetovej zdravotníckej organizácie o rizikových faktoroch vypovedajú o tom, že fyzická nečinnosť alebo sedavý spôsob života patria k desiatim hlavným príčinám úmrtí a poškodení zdravia.

60% - 85% populácie nemá dostatok pohybu potrebného pre ich zdravie.

Sedavý spôsob života zdvojnásobuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, obezity, zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, vysokého krvného tlaku, osteoporóze, depresie alebo úzkosti.

Nedostatok pohybu sa posúva stále do nižších vekových kategórií (moderná doba a technicky rozvoj spôsobujú , že deti trávia čím ďalej tým viac času pri TV, počítačoch, pri učení, v škole...)

Predpokladá sa, že fyzická kondícia a zdravotný stav dnešných detí sa v 35. roku ich života bude rovnať súčasným päťdesiatnikom.


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Ľudia s nedostatočnou telesnou aktivitou majú o 20-30% vyššie riziko úmrtia na neprenosné ochorenia, ale sú zraniteľnejší aj z hľadiska vzniku úrazu pri bežných činnostiach.

Práve nedostatok pohybovej aktivity a prevaha sedavého spôsobu života prispievajú k rozvoju tých ochorení, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny smrti u ľudí nad 65 rokov.

Zdroj Ústav sociálneho lekárstva LF UK Bratislava 2010


Obezita
Obezita vyššie riziko úmrtia na neprenosné ochorenia, ale sú zraniteľnejší aj z hľadiska vzniku úrazu pri bežných činnostiach.

je celosvetový problém, ktorý sa vyvinul v dôsledku behaviorálnych , kultúrnych a spoločenských vplyvov prostredia. Prevencia obezity by mala byť vo verejnom zdravotníctve prvoradou, pretože jej liečba vyúsťuje do krátkodobého úspechu. Nadhmotnosť a obezita sa považuje za priamu príčinu vzniku ICHS a civilizačných chorôb. Pri každej príležitosti je vhodné podporovať prevenciu obezity a to hlavne u osôb, ktorým sa začína zvyšovať hmotnosť.

Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13 - 15% detí vo veku od 11 do 15 rokov; nadváhou 20% vo vekovej kategórií od 18 do 24 rokov; obezitou 41,74% ľudí od 55 do 64 rokov; v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6%  a  36,2% nadváhou.

Zdroj Správa o zdravotnom stave v SR 2006 – 2011 NCZI ,ÚVZ SR


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Bez dostatočnej telesnej aktivity strácajú zmysel aj výživové opatrenia a to bez rozdielu veku. Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity dosahujúcich nadváhu a obezitu, chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania obyvateľov a vylúčenie rizikových faktorov, ako sú nesprávna výživa a nedostatok pohybovej aktivity, čím prispejeme k zvýšeniu zdravotného uvedomenia a zároveň k zníženiu chorobnosti srdca a ciev.


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Pohyb ako relax výživové opatrenia a to bez rozdielu veku. Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity dosahujúcich nadváhu a obezitu, chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania obyvateľov a vylúčenie rizikových

Či chceme a či nie, stres sa stal stálou súčasťou nášho života. Rizikovým faktorom sa stáva hlavne vtedy, keď dlhodobá psychická záťaž nie je vystriedaná potrebným uvoľnením a upokojením.

Pohybová aktivita je jednou z najlepších relaxačných metód. Má výborný vplyv na upevnenie vôle a v istých prípadoch dotvára aj charakter človeka na základe úsilia, ktoré vynaloží.

V čase veľkého stresu by nám bezprostredné fyzické vypätie prospelo - často to však nie je možné.

Pravidelné cvičenie :

 • odčerpáva prebiehajúci stres,

 • zlepšuje spánok,

 • podporuje pocity pohody,

 • podporuje koncentráciu,

 • zvyšuje výdrž. Počas pohybu sa vylučuje tzv. hormón šťastia - endorfín. Podporuje priaznivé a šťastné pocity pretrvávajúce ešte istý čas po cvičení.


Innos poradn pre pohybov aktivitu v trnavskom kraji
Činnosť poradní pre pohybovú aktivitu v Trnavskom Kraji výživové opatrenia a to bez rozdielu veku. Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity dosahujúcich nadváhu a obezitu, chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania obyvateľov a vylúčenie rizikových

Poradne pre pohybovú aktivitu v Trnavskom kraji pracujú

na RÚVZ so sídlom v:

 • Trnave,

 • Dunajskej Strede,

 • Galante.

  Poradne o pohybovej aktivite navštevujú klienti poradne zdravia s nadváhou, nedostatkom pohybovej aktivity a vysokými percentuálnymi hodnotami telesného tuku. Niektorí klienti prichádzajú priamo do nadstavbovej poradne, alebo sú vyšetrovaní v rámci jej výjazdových aktivít. Pri intervencii je nutné individuálne posúdenie zdravotného stavu komplexne s ďalšími rizikovými faktormi.


R vz galanta porad a pohybovej aktivity
RÚVZ Galanta výživové opatrenia a to bez rozdielu veku. Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity dosahujúcich nadváhu a obezitu, chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania obyvateľov a vylúčenie rizikových Poradňa pohybovej aktivity

Poradenstvo o vhodnej pohybovej aktivite je poskytované klientom PCZ s:

 • nadmerným energetickým príjmom,

 • nedostatočnou pohybovou aktivitou,

 • cieľom zmeniť svoj životný štýl.

  Aktivity na zlepšenie kondície sú realizované 2 x týždenne.

  Poradňu pohybovej aktivity využívajú aj pracovníci RÚVZ. Pracovníci PPA realizujú v rámci poradne v spolupráci s MC Bambuľkovo pravidelné zdravotno-výchovné aktivity pre rôzne vekové skupiny:

 • cvičenie pre deti predškolského veku,

 • cvičenie pre mamičky s deťmi,

 • cvičenie na fit lopte pre tehotné.

  Pravidelná pohybová aktivita napomáha k udržovaniu kondície, má priaznivý vplyv pri prevencií civilizačných ochorení a podporuje zdravý životný štýl.


R vz dunajsk streda porad a optimaliz cie pohybovej aktivity
RÚVZ Dunajská Streda výživové opatrenia a to bez rozdielu veku. Vzhľadom na stúpajúce počty obyvateľov s nedostatkom pohybovej aktivity dosahujúcich nadváhu a obezitu, chceme zamerať zvýšenú pozornosť na ovplyvňovanie rizikového správania obyvateľov a vylúčenie rizikových Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Obyvateľom, ktorí pravidelne navštevujú poradňu optimalizácie pohybovej aktivity, poradňu podpory psychického zdravia a poradňu zdravej výživy, je poskytované odborné poradenstvo zamerané na zlepšenie kvality ich života tak, aby sa upevnila ich fyzická, duševná pohoda a výživové zvyklosti.

Pre klientov, ktorí sa rozhodli aktívnym pohybom redukovať nadváhu, je vypracovaný individuálny redukčný program prístrojom Futrex, ktorým sa meria celkový tuk v tele. Pravidelným návštevníkom poradne a klientom čo denne cvičia aspoň 1 hodinu je sledovaný pomer celkového telesného tuku v tele a telesná hmotnosť.


Optimaliz cia pohybovej aktivity

V rámci akcie „Športový vietor do materských škôl“, usporiadanej v spolupráci s klubom Rekreačnej telesnej výchovy a športu, pracovníčka poradne optimalizácie pohybovej aktivity cvičí úvodnú rozcvičku s deťmi.

Pre deti predškolského veku je zabezpečené pravidelné skupinové cvičenie na upevnenie chrbtového svalstva a správne držanie tela. Školia sa aj učiteľky z materských škôl.

Pre mamičky s deťmi vo veku od 1 do 3 rokov, navštevujúce Materské centrum pri Mestskom kultúrnom stredisku sú organizované v poradni skupinové cvičenia a ukážky špeciálnych cvikov na prevenciu vzniku plochých nôh u detí.


R vz trnava porad a podpory pohybovej aktivity
RÚVZ Trnava škôl“, Poradňa podpory pohybovej aktivity

Práca v špecializovanej poradni podpory pohybovej aktivity a výživového poradenstva je zameraná na všetky vekové kategórie obyvateľov. Práca poradne je vykonávaná podľa Metodickej príručky pre prácu v poradniach zdravia vydanej MZ SR. V priestoroch poradne je možnosť vykonávať zdravotnú telesnú výchovu a vhodnú pohybovú aktivitu, čím chceme dať priestor aj klientom, ktorí majú z rôznych dôvodov zábrany vykonávať pohybovú aktivitu na verejných športoviskách a súkromných športových zariadeniach.


Optimaliz cia pohybovej aktivity

V rámci poradne je poskytované: škôl“,

 • výživové poradenstvo ,

 • poradenstvo o pohybovej aktivite,

 • merania množstva telesného tuku,

 • merania TK,

 • výpočet BMI,

 • WHR,

 • merania telesnej zdatnosti,

 • výber najvhodnejšej pohybovej aktivity,

 • počítanie aeróbneho prahu,

 • výpočet pulzovej frekvencie,

 • meranie kostrového svalstva,

 • viscereálneho tuku,

 • bazálny metabolizmus.

  Mimo poradne Pohybovej aktivity je vykonávané poradenstvo a merania na výjazdových aktivitách PCZ a Dňoch zdravia.


Kampa 2013 odstr obezitu
Kampaň 2013 - „Odstráň obezitu!“ škôl“, .

 • Pri príležitosti „Svetového dňa výživy (potravy)“, ktorý je podporovaný WHO a organizovaný ÚVZ SR sa oddelenia podpory zdravia zúčastnili akcie Kampaň 2013 - „Odstráň obezitu!“. Kampaň v Trnave prebiehala v rámci Veľtrhu pre seniorov. Účastníkom akcie sme odoberali kapilárnu krv na stanovenie celkového cholesterolu pomocou prístroja reflotron, merali hodnoty TK, % množstva telesného tuku prístrojom OMRON BF 300,  kostrového svalstva, viscerálneho tuku, hmotnosti, bazálneho metabolizmu a BMI na prístroji OMRON BF 500 s následným vyplnením dotazníka. Klientom bolo poskytnuté individuálne poradenstvo k otázkam zdravého životného štýlu a  vhodný zdravotno-výchovný materiál k danej problematike.

 • Cieľom kampane bolo zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšiť povedomie o rozsahu a o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou a obezitou, o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencii nadváhy a obezity.


Vyzvi srdce k pohybu
Vyzvi srdce k pohybu škôl“,

Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie

Kampaň sa organizuje na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie , pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva ÚVZ SR a  Kancelárie WHO na Slovensku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici je celoslovenským  garantom tejto kampane v rámci programu CINDI. Riešiteľské pracoviská všetky RÚVZ v SR.


Optimaliz cia pohybovej aktivity

Kampaň má za úlohu: škôl“,

 • propagáciu pohybu pre zdravie, vytváranie partnerstiev pre zlepšovanie možností pre rekreačné športovanie obyvateľstva,

 • podnecovať orgány štátnej správy a samosprávy k zlepšovaniu a sprístupňovaniu možností a príležitostí pre zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu, bezpečnú aktívnu dopravu (cyklistické a korčuliarske chodníky) a rekreačné pohybové aktivity (plavárne, telocvične, klziská, atletické dráhy, areály zdravia, ihriská, ihriská s lanovými dráhami, lezeckými stenami, cyklokrosovými cestičkami a pod.),

 • zvýšiť informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických neinfekčných ochorení a propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity, ktoré už môžu byť efektívne pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca,

 • zdôrazňovať zdravotne orientované formy pohybovej aktivity a zdraviu prospešné cvičenia.Optimaliz cia pohybovej aktivity

Existuje mnoho relaxačných techník a pohybových aktivít, treba len ľudí motivovať k výberu tej správnej a začať niečo robiť pre svoje zdravie.

Ďakujem za pozornosť