filipperbrevshymnen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filipperbrevshymnen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filipperbrevshymnen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
xanto

Filipperbrevshymnen - PowerPoint PPT Presentation

55 Views
Download Presentation
Filipperbrevshymnen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Filipperbrevshymnen

  2. Fil 2,1-4 Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.

  3. Fil 2,5 • I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus • Det er sådan i skal tænke indbyrdes – med det sind i har, fordi i tilhører Jesus Kristus (N.T.Wright)

  4. Ydmyghed er: • at give frivilligt afkald på sin status

  5. Øvelse • Tænk på en gang, hvor du har ydmyget en anden • Tænk på en gang hvor du har ydmyget dig selv • Sæt dine oplevelser op imod Jesu sindelag, som du ser det

  6. Fil 2, 6-8 han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

  7. Fil 2, 9-11 Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

  8. Esajas og Filipperbrevshymnen Es 45, 22-23: Vend dig til mig, og bliv frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg sværger ved mig selv, sandhed udgår af min mund, ord, der ikke vender tilbage: For mig skal hvert knæ bøje sig, hver tunge skal sværge ved mig. Es 45, 22-23: Vend dig til mig, og bliv frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg sværger ved mig selv, sandhed udgår af min mund, ord, der ikke vender tilbage: For mig skal hvert knæ bøje sig, hver tunge skal sværge ved mig. Fil 2, 9-11: Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge bekende:

  9. Filipperbrevshymnen I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.