parkinsons sjukdom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parkinsons sjukdom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parkinsons sjukdom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Parkinsons sjukdom - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

Parkinsons sjukdom. Neurodegenerativ sjukdom Går ej att bota Går ej att bromsa Kräver livslång behandling. Parkinsons sjukdom. Drabbar något fler män än kvinnor (3:2) Medelålder för insjuknandet är 55 år I Sverige finns ca 22 000 personer med idiopatisk PS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Parkinsons sjukdom' - xanti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom
 • Neurodegenerativ sjukdom
 • Går ej att bota
 • Går ej att bromsa
 • Kräver livslång behandling
parkinsons sjukdom1
Parkinsons sjukdom
 • Drabbar något fler män än kvinnor (3:2)
 • Medelålder för insjuknandet är 55 år
 • I Sverige finns ca 22 000 personer med idiopatisk PS
 • ca 25 000 med atypisk parkinsonism
 • ca 15 000 med sekundär PS (neuroleptika, stroke)
parkinsons sjukdom2
Parkinsons sjukdom
 • Okänd genes, men viss hereditet hos yngre < 50 år, växtgifter, metaller, virus, neurotoxin-MPTP, skalltrauma, defekta mitokondrier
parkinsons sjukdom3
Parkinsons sjukdom
 • Thalamus-skakningar (tremor)
 • Pallidus–spänning, stelhet (rigiditet)
 • Putamen-förlångsamning (hypokinesi)
 • Subthalamicus-svårt starta, fel på ”haspen”
parkinsons sjukdom4
Parkinsons sjukdom
 • Presymtomatisk fas flera år
 • Tidig sjukdomsfas (anosmi,förstoppning,psykiskasymtom,sömnstörning,diskreta motorsymtom)
 • Underhållsfasen (god medicineffekt)
 • Fluktuationsfas (dosglapp, ON- OFF)
 • Komplikationsfas (dyskinesier, kognitiva problem/dysautonomi
parkinsons sjukdom5
Parkinsons sjukdom
 • Tidigt ger ökad ansträngning PS symtom
 • De kvarvarande cellerna arbetar för högtryck och mår inte bra
 • Varje omsättning ger en fri radikal, mer enzym bildar mer dopamin som kompensation
 • Så småningom återhämtar inte cellen sig utan symtomen blir permanenta
parkinsons sjukdom6
Parkinsons sjukdom
 • Motoriska symtom tydliga
 • Icke-motoriska symtom otydliga

* Svåra att upptäcka

* Svåra att komma tillrätta med

symtom
Symtom
 • Smygande debut under månader till år
 • Unilateral tremor
 • Förlångsamning
 • Försämrad gångförmåga, svårt initiera gången
 • Framåtlutad kroppshållning
tremor
Tremor
 • Debutsymtom hos mer än 50%
 • 15% får aldrig tremor
 • Vilotremor typisk, minskar oftast vid rörelser
 • Börjar oftast i ena armen eller benet
 • Sprider sig till samma sida före bilat
 • Ökar ofta vid stress
 • Med tiden postural-aktionstremor vanligt
rigiditet muskelsp nning
Rigiditet=muskelspänning
 • Muskelspänning i armar, ben och nacke
 • Kan bidra till stelhetskänsla, värk, kramptillstånd
 • Både böj- och sträckmuskler påverkas, kan kännas som blyrör, vi känner det som kugghjul
 • Då böjmusklerna tar över ger det böjd kroppshållning
hypokinesi r relsefattigdom
Hypokinesi=rörelsefattigdom
 • Rörelserna blir långsamma rörelser och med dålig rytm (unilaterala)
 • Automatiska stereotypa rörelser kan drabbas t ex gången, resa sig, vända sig i sängen
 • Frysning - fötterna blir som fastklistrade i golvet
 • Dysartri, dålig artikulation
 • Nedsatt mimik
postural dysfunktion
Postural dysfunktion
 • Jämviktskorrigerande reflexer fungerar dåligt
 • Mest handikappande symtomet
 • Ökar risken för fall
icke motoriska symtom
Icke motoriska symtom
 • Störstakliniskasymtomet
 • Påverkarallapatienter
 • Svårbehandlat, svårtupptäcka
 • Störstapåverkanpålivskvalitet
 • Störstasamhällskostnaden
psykiatriska symtom
Psykiatriska symtom
 • Initiativlös
 • Orolig
 • Mental förlångsamning =bradyfreni, svårt göra flera saker samtidigt
 • Depression, ca 40-50%. Biologisk grund; brist på dopamin, noradrenalin och serotonin
icke motoriska symtom1
Icke motoriska symtom
 • Förstoppning
 • Inkontinens
 • Impotens
 • Ortostatism
 • Ökad salivering
 • Svettningar
 • Seborré
icke motoriska symtom2
Icke motoriska symtom
 • Sömnstörningar
 • Trötthet (fatigue)
 • Kognitiv påverkan
 • Viktförändringar
parkinsons sjukdom7
Parkinsons sjukdom
 • Bra prognos, långsamt förlopp vid Parkinsons sjukdom (PS)
 • Dålig prognos, snabbt förlopp vid atypisk parkinsonism
l kemedel vid parkinsons sjukdom1
Läkemedel vid Parkinsons sjukdom
 • Potenta läkemedel
 • Verkar centralt i hjärnan
 • Levodopa är äggvitebaserade läkemedel
 • Konkurrerar med äggviteämnen i kosten
l kemedel och mat
Läkemedel och mat
 • Samtidig tillförsel av protein kan försämra upptaget kraftigt
 • Helst 30 minuter FÖRE måltid
 • 2 timmar EFTER måltid
 • Svårt kombinera med medicin varannan timme
 • Viktigt med ordentlig genomgång
l kemedel inneh llande dopamin
Läkemedel innehållande dopamin
 • Madopark, Madoparkquick, Madopark depot
 • Sinemet, Sinemet depot
 • Stalevo (=kombinationspreparat dopamin + comtess
parkinsons sjukdom och l kemedel
Parkinsons sjukdom och läkemedel

Medicin i rätt tid kan göra att patienten kan;

 • Gå till matsalen själv
 • Tugga och svälja och slippa sätta i halsen
 • Klä på sig själv
 • Tala och göra sig förstådd
parkinsons sjukdom och l kemedel1
Parkinsons sjukdom och läkemedel
 • Beställa läkemedel i god tid
 • Viktigt med läkemedel i rätt tid
 • Farligt sätta ut abrupt
 • Alltid trappa in och trappa ut
 • Skräddarsy behandlingen efter symtomen
l kemedel dopaminf rst rkare
Läkemedel - dopaminförstärkare
 • Comtess, kan ej verka själv (COMT-hämmare)

* Förlänger dopamineffekten med 10 – 30 %

* Kan rödfärga urin (svårt få bort fläckar!)

 • Azilect, kan verka själv (MAO-B hämmare)
l kemedel dopaminagonister
Läkemedel - dopaminagonister
 • Sifrol, Sifrol depot
 • Requip, Requip depot
 • Apomorfin, penna och pump
 • Neupro plåster
biverkningar
Biverkningar
 • Illamående
 • Diarré av ffacomthämmare
 • Rödfärgad urin
 • Hallucinationer
 • Spelberoende
 • Hypersexualitet
 • Impotens
biverkningar1
Biverkningar
 • Malignt neuroleptikasyndrom är ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet på grund av komplikationer som pneumoni, tromboembolism, arytmi, rabdomyolys och njursvikt
l kemedel vid parkinsons sjukdom2
Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

Brist på serotonin och noradrenalin

 • SSRI, Citalopram, Cipralex
 • SNRI, Mirtazapin,Venlafaxin
l kemedel vid parkinsons sjukdom3
Läkemedel vid Parkinsons sjukdom
 • Orstanorm
 • Gutrone (licens)
 • Emselex
 • Movicol
 • Domperidon (tidigare Motilium –licens)
interaktioner
Interaktioner
 • Inte tas samtidigt med järn- sämre upptag
 • Orsaka konfusion tillsammans med vissa läkemedel som neuroleptika (Risperdal, Haldol), smärtstillande (Tramadol,Citodon), antibiotika (Ciprofloxacin
interaktioner serotonergt syndrom
Interaktioner – Serotonergt syndrom
 • Kramper
 • Oro, förvirring
 • Feber
 • Tremor
 • Illamående
 • Förhöjt blodtryck
 • Arytmi
sv ljningssv righeter
Sväljningssvårigheter
 • Inte dela eller krossa depot- eller kombinationstabletter
 • Ersätt Stalevo och Sinemet med Madoparkquick som kan lösas i vatten
 • Prova förtjocka
 • Använd sylt eller kräm tillsammans med tabletterna
 • Försök ge medicinen 30 min före måltid
maten sondmaten
Maten –sondmaten
 • Sond/Peg ibland nödvändigt för att få i sig medicinen
 • Tänk på proteinet i sondmaten i förhållande till medicintiderna
 • Gärna sondschema tillsammans med ssk och dietist kunniga i Parkinsons sjukdom