Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORKÖY PowerPoint Presentation

ORKÖY

276 Views Download Presentation
Download Presentation

ORKÖY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YATIK DEPO DİK DEPO ORKÖY ORKÖY

  2. 20 cm 20 cm ORKÖY ORKÖY 20 cm 20 cm 15 cm 60 cm 60 cm ORKÖY (yatık depo) : Yazı Boyutu : 500 punto Yazı Karakteri : Verdana (Kalın) Yazı Rengi : CMYK (0,100,97,4) Zemin Rengi : CMYK (0,0,0,0) LOGO : Boyutu : 20 *20 cm ORKÖY (dik depo) : Yazı Boyutu : 500 punto Yazı Karakteri : Verdana (Kalın) Yazı Rengi : CMYK (0,100,97,4) Zemin Rengi : CMYK (0,0,0,0) LOGO : Boyutu : 20 *20 cm AÇIKLAMA : ORKÖY Yazı ve logosu yatık depolu ünitelerde üst depoya ve ön tarafa (Panel Tarafı) uygulanacaktır. Depo zemin rengi beyaz olmadığı durumlarda depoya 35 cm beyaz zemin rengi (şekil 1) uygulanarak yazı ve logo üstüne basılacaktır. Üretici Firma reklama (logosu) isteye bağlı olarak alt depoya 30*30 cm yi geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. Dik depolarda orköy yazısı ve logosu deponun üst bölmesine uygulanacaktır. Depo zemin rengi beyaz olmadığı durumlarda depoya 35 cm beyaz zemin rengi (şekil 1) uygulanarak yazı ve logo üstüne basılacaktır. Üretici Firma reklama (logosu) isteye bağlı olarak deponun alt bölmesine 30*30 cm yi geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. ORKÖY