virvelinranta vammaispalveluiden kehitt mis ja resurssikeskus tilannekatsaus 30 11 07 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07. Oikeus hyvään elämään. Matti K. Hakala Virve Kentta Anne Laakso Jarno Tuimala. VIRVELINRANTA = Valtakunnallinen vammaispalveluiden kehittämis-, koulutus- ja resurssikeskus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskus Tilannekatsaus 30.11.07' - xanthus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virvelinranta vammaispalveluiden kehitt mis ja resurssikeskus tilannekatsaus 30 11 07

Virvelinranta Vammaispalveluiden kehittämis- ja resurssikeskusTilannekatsaus 30.11.07

Oikeus hyvään elämään

Matti K. Hakala

Virve Kentta

Anne Laakso

Jarno Tuimala

virvelinrannan konsepti
VIRVELINRANTA = Valtakunnallinen vammaispalveluiden kehittämis-, koulutus- ja resurssikeskus

”Mikään mikä liittyy vaikeavammaisuuteen ei ole vierasta Virvelinrannassa”

”Virvelinrannan kautta jokainen saa omalle toiminnalleen lisäarvoa”

Kumppaniverkosto, missä jokaisella on oma tärkeä roolinsa vammaispalvelukentässä

Tehtävät:

Tuottaa paikallisesti ja alueellisesti (valtakunnallisesti) laadukkaita vaikeavammaisten palveluita

Luoda uutta toimintaa, menetelmiä, konsepteja, teknologiaa, apuvälineitä ja yrittäjyyttä vammaistoimialalle

Verkottaa alan toimijoita, palveluita ja teknologiaa

Verkottaa yhteiskunnan palveluita osaksi Virvelinrannan toimintaa

Järjestää vammaistoimialan valtakunnallista koulutusta sekä tapahtumia

Virvelinrannan konsepti
virvelinrannan keskeiset toiminnot
Virvelinrannan keskeiset toiminnot

VIRVELINRANNAN

KOORDINOINTI

TOIMINNOT

VIRVELINRANNAN

PALVELUTUOTANTO

VIRVELINRANNAN

KEHITTÄMISTOIMINNOT

”TOIMITUSJOHTAJA”

”RESURSSIKESKUS”

”KEHITTÄMISKESKUS”

HOTHAT TUKIKESKUS

Uudenmaan erityspalvelut Ky

Pääjärven Ky

TUTKIMUS-

JA

KEHITTÄMISKESKUS

RESURSSIEN

YHTEISKÄYTTÖ

MARKKINOINTI/

BRÄNDIN KEHITYS

PÄIVÄTOIMINTAKESKUS

BUSINESS

PARK

100m2 kehittämistilat

Hämeenlinnan kaupunki

MALIKE KESKUS

VERKOSTON

AKTIVOINTI

KEHITYSVAMMAISTEN

TUKI RY.

YRITYSPALVELUT

SIDOSRYHMÄTYÖ

KEHITYSVAMMAISTEN

TUKILIITTO

Kehittämiskeskus Oy Häme

KETTUKI

TILAHALLINTO

(TILAVUOKRAUS)

TÄYDENNYSKOULUTUS-

JA KONGRESSIKESKUS

PALVELU- JA TEKNOLOGIA-

YRITYKSET

KIINTEISTÖ

PALVELUT

OPPILASHARJOITTELU

Perttula

HAMK

KK-Tavastia

virvelinrannan konseptin vaikutustasot
Virvelinrannan konseptin vaikutustasot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

RESURSSIKESKUS

KANSAINVÄLINEN

TASO

VIRVELINRANTA

KANSALLINEN

TASO

ALUEELLINENTASO

PAIKALLINENTASO

KOULUTUSKESKUS

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Paikallinen:

Päivätoimintakeskus

Paikallisyhdistykset

Ammattikoulutus

Yrittäjyys

Kansainvälinen:

Liiketoiminnan

Kehittäminen

Tutkimusyhteistyö

Valtakunnallinen:

Uudet palvelumallit

T&K toiminta

Liiketoiminnan

kehittäminen

Alueellinen:

HOTHAT –tukikeskus

Resurssien koordinointi

MALIKE-keskus

virvelinranta kumppaniverkosto miss jokaisella on oma t rke roolinsa vammaispalvelukent ss
Virvelinranta = Kumppaniverkosto, missäjokaisella on oma tärkeä roolinsa vammaispalvelukentässä

Kehittämis- ja

tutkimuskeskus

Vammaispalvelut

Teknologiakehitys

Asuminen

Testauspalvelut

Stakes

Yliopistot

Ammattikorkeakoulut

Täydennyskoulutus-

ja

kongressikeskus

Resurssi- ja

koordinointi-

keskus

Business

Park

Vaikeavammaisten

päivätoimintakeskus

HOTHAT

Täydennyskoulutus

Valtakunnallsiet tapahtumat

Asiantuntijakongressit

Kv-kongressit

Kehittämistilojen vuokraus

Yrityspalvelut

Yritystuet

Hautomotoiminnot

Hämeenlinnan

kaupunki

Uuude nmaan

erityispalvelut ky.

Häme Convention Byro

Pääjärven ky

Kehitysvammaisten

Tukiliitto Ry.

Kehitysvammaisten

Tuki ry.

Malike-keskus

Kettuki ry.

Hallintopalvelut

Kiinteistöpalvelut

Verkostotyön aktivointi

Opetus, yhdistystoiminta

Perttulan eak

Hyvinvointipalvelu-

yritykset

HAMK

Teknologia-

yritykset

KK-Tavastia

konseptihankkeen vuoden 2008 toimintasuunnitelma
Konseptihankkeen vuoden 2008 toimintasuunnitelma
 • Koordinointitoimintojen organisointi ja rahoitusjärjestelyt (kevät 2008)
 • Kehittämis- ja tutkimuskeskuksen hankekannan kasvattaminen (2008)
  • Konseptirakennetta tukevat hankkeet => EAKR, ESR, Aluekeskusohjelma
  • Palveluiden ja teknologian kehittämishankkeet => STM, TEKES, EAKR, ESR
 • Täydennyskoulutus ja kongressitoiminnan tuotteistaminen, organisointi ja koemarkkinointi (2008)
 • Yritys- ja yhdistyskumppaneiden etsintä (2008)
 • Virvelinranta-brändin kehittäminen ja markkinointi (2008)
vuoden 2008 ty t jo k ynnistetty
Vuoden 2008 työtä jo käynnistetty
 • Malike-konseptin suunnittelu => yhdistysten vahvan roolin tukeminen Virvelinrannassa
 • Valtakunnallinen EAKR-haku => yritys- ja innovaatiotoiminnan rooli Virvelinrannassa
 • Kartoitus keskeisistä valtakunnallisista tutkimus- ja yhdistystoiminnoista
slide8

Virvelinranta - Oikeus hyvään elämään

 • 2009 aikana valmistuva valtakunnallinen ja kansainvälisesti ainutlaatuinen vammaispalveluiden keskittymä Hämeenlinnassa
 • Saman kokonaisuuden alla vammaispalvelu-, tutkimus, koulutus-, kongressi- ja erilaisia yrityspalvelutoimintaa nykyaikaisissa, noin 6000 m2:n tiloissa
 • Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa
 • Vammaispalveluiden tuottajien ja mahdollistajien verkosto
 • Virvelinranta sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Hämeenlinnan kaupunkikeskustassa
slide11

Virvelinrannasta haluttiin palveluiden ja

osaamisen verkostoitumispaikka!

 • Monipuolinen vammaispalvelutarjonta kaupunkiympäristössä, joiden tuottajat ja sidosryhmät samoissa tiloissa
  • Julkisyhteisön tuottamat palvelut, yksityiset palvelut, 3. sektorin tuottamat palvelut
 • Oppilaitosyhteistyö keskeisessä roolissa
 • Tutkimuslaitokset ja kehittämistoiminnot tuovat uutta tietoa tulevaisuuden palveluista
 • Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen
slide12

VIRVELINRANTA

HOTHAT-

TUKIKESKUS

PÄIVÄTOIMINTA-

KESKUS

RESURSSIKESKUS

HOTHAT-

YKSIKKÖ

MALIKE-

KESKUS

YHDISTYKSET

TÄYDENNYSKOULUTUS

JA KONGRESSIKESKUS

KOULUTUS- JA

TUTKIMUSLAITOKSET

BUSINESS

PARK

KEHITYSYHTIÖT

YRITYKSET

TUTKIMUS-

JA

KEHITTÄMISKESKUS

resurssi ja koordinointikeskus
Tehtävät: Peruspalveluiden laadukas toteuttaminen, toimintojen kehittäminen, yhteistyön aktivointi, aluekoordinaatio, tilapalvelut

Virvelinrannan ”perustoiminnot”

HOTHAT yksikkö

Päivätoimintakeskus

Koulutustoiminnot

Yhdistystoiminnot

Virvelinrannan ”resurssikeskus”

Valtakunnalliset asiantuntijapalvelut, erityisosaamispalvelut

apuvälinekeskus

yhteiset terapiatilat

Virvelinrannan koordinointikeskus

HOTHAT tukikeskus

Yhdistysten valtakunnalliset koordinointikeskukset

Kuntayhtymien koordinointikeskukset

Alueen Wellbeing -palvelut

Virvelinrannan ”yhteiset toiminnot”

tilapalvelut

apuvälinekeskus

kahvilat / virkistystilat

Resurssi- ja koordinointikeskus
kehitt mis ja tutkimuskeskus
Valtakunnallinen vammaispalveluiden, teknologian ja palvelurakenteiden kehittäminen

Uusien palvelumallien kehittäminen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, 3.sektorin, tutkimuslaitosten, yritysten ja asiakkaiden kesken. Esimerkkejä kehittämistoiminnasta:

Uuden teknologian kehittäminen vammaispalveluiden ja vaikeavammaisten tueksi

Uusien palvelumallien ja teknologian pilotointi toimijoiden yhteistyössä

Uuden teknologian käyttöönotto ja kokeiluympäristö

Asumisen ja itsenäisen suoriutumisen ratkaisut

Päivätoiminnan ”areenat”

Palveluyritysten ja 3. sektorin tuottamat palvelut

VPL kuljetusten kehittäminen

Kehittämis- ja tutkimuskeskus
t ydennyskoulutus ja kongressikeskus
Valtakunnallisten vammaispalveluiden

täydennyskoulutus- ja kongressitapahtumien järjestäminen, koulutuspalveluiden tarjoaminen ja koordinointi

Täydennyskoulutus- ja kongressikeskus
business park
Virvelinrannassa yrityksille ja yhdistyksille varattuja tiloja n. 200m2

Yritys- ja kehittämistilojen välittäminen osana Virvelinrannan toimintaa

Yrityspalvelut / hautomotoiminnot

Uusien yritysten ja yritysmäisten palveluiden synnyttäminen

Tilojen hyödyntäminen iltaisin

Business Park
miten eri osa alueet k ynnistet n 1 koordinointity
Koordinointitarve tunnistetaan / tunnustetaan

Jos ei koordinoida => ei yhteistä toimintaa, vaan kaikki toimii erillään samoissa tiloissa (kohta eri tiloissa)

Koordinointi lisää yhteistyötä ja tilojen / resurssien yhteiskäyttöä

Koordinointi lisää yhteistä kehittämistä

Koodinointitarve on olemassa, mutta miten organisoidaan ja miten rahoitetaan???

Organisointivaihtoehtoja esim.

Toimitusjohtajamalli: Yhteisesti palkattu koordinaattori, joka ei ole kenenkään ”omistama”. Rahoitus ja toimenkuvat kysymysmerkki.

Organisointimalli: Löydetään nykyisistä toimijoista koordinoija, joka tarjoaa muille palvelua maksua vastaan. Helppo ja halpa, kuka maksaa ja sitoudutaanko toisen tarjoamaan palveluun.

Let’s hope –malli: Tilat ohjaavat toimijoita yhteiseen tekemiseen. Varsinaisia koordinoijia ei tarvita.

Esitys:

1. Selvitetään tarkemmin eri vaihtoehtojen järkevyyttä, toteutusmallivaihtoehtojen toimintaedellytyksia, kustannusrakennetta sekä rahoitusmalleja yhteisen esiselvityksen kautta vuoden 2008 aikana.

2. Kehitetään edelleen Virvelinrannan konseptia sekä Virvelinranta Brändiä.

Miten eri osa-alueet käynnistetään?1. KOORDINOINTITYÖ
miten eri osa alueet k ynnistet n 2 resurssikeskus
Virvelinrantaan sijoittuu erittäin hyviä ja monipuolisia toimintoja. Mahdollisuuksia on tunnistettu mm.

Ilman vahvaa perustoimintaa ei ole eikä tule myöskään kehittämistoimintaa

Resurssien (ihmiset, tilat, apuvälineet…) yhteiskäytössä, toimintojen kehittämisessä/rikastuttamisessa Virvelinrannan yhteistyöverkoston kautta jne.

Virvelinrantaan voisi sijoittua lisää toimijoita, jotka toisivat omalla toiminnallaan lisäarvoa Virvelinrannan toimijaverkostoon. Toimijat voivat tavoitella joko paikallista, alueellista tai valtakunnallista toimintakenttää.

Esitys:

1. Kuvataan yhteisessä käytössä olevat resurssit. Etsitään aktiivisesti uusia toimijoita, jotka voisivat sijoittua Virvelinrantaan.

2. Mietitään konkreettinen tapa koordinoida resursseja.

3. Laaditaan resurssikeskuksen liiketoimintasuunnitelma.

Miten eri osa-alueet käynnistetään?2. RESURSSIKESKUS
miten eri osa alueet k ynnistet n 3 kehitt miskeskus
Virvelinrannan kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli uuden toiminnan luomisessa, kattavan täydennyskoulutuksen tuotannossa sekä yritystilojen hallinnoinnissa.

Esitys:

Haetaan uusia yritys- ja yhdistyskumppaneita Virvelinrannan verkostoon. Haetaan keskeisiltä toimijoilta ajatuksia yhteisiksi t&k-hankkeiksi.

Tuotteistetaan ja brändätään Virvelinrannan täydennyskoulutus-/kongressitarjonta.

Etsitään Virvelinranta-konseptia tukevia yrityksiä, yhdistyksiä, tutkimushankkeita, joita voidaan sijoittaa Virvelinrannan kehittämistiloihin.

Miten eri osa-alueet käynnistetään?3. KEHITTÄMISKESKUS
vammaispalvelut ja volyymit
Kehitysvammaispalvelut

kehitysvammaisia Suomessa 40000 henkilöä

erityishuollon palveluissa 27000 henkilöä

omaisten kanssa asuvia 12500 henkilöä (47%)

erityishuollon asumispalveluiden piirissä 7500 henkilöä

laitoshoidossa 2700 henkilöä

itsenäisesti asuvia 3300 henkilöä

Kehitysvammalain mukaisten palveluiden kustannukset

Asumispalvelut 185m€/vuosi

työ- ja päivätoiminta 94m€/vuosi

laitospalvelut 161m€/vuosi

yhteensä n. 17800€/asiakas

kunnat 32% palveluista, 68% ostopalveluina

Vammaispalvelut ja volyymit
vammaispalvelut ja volyymit1
Kehitysvammaispalvelut

Joka neljäs käyttää vammaispalvelulain palveluita

Työ- ja päivätoiminta: 12000 asiakasta

Palvelu- ja tukiasunnot: 1200 asiakasta

Ohjattu asuminen: 2700 asiakasta

Autettu asuminen: 4700 asiakasta

Kehitysvammalaitokset: 2850 asiakasta

Vammaispalvelut ja volyymit
vammaispalvelut ja volyymit2
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vaikeavammaisia 0,07% väestöstä (n. 36000 ihmistä)

VPL mukaisten palveluiden käyttö n. 200m€/vuosi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut (81000 henkilöä /v)

90m€ kustannukset = likimäärin puolet kaikista kustannuksista

Asunnon muutostyöt (69000 henkilöä/v)

Henkilökohtainen avustaja (47000 henkilöä /v)

Vaikeavammaisten palveluasuminen (28000 henkilöä/v)

Vaikeavammaisalan yrityksiä arvioidaan olevan 2000kpl

Vammaispalvelut ja volyymit
vammaispalvelut ja volyymit3
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (kehitysvammaisten käyttämät)

Sosiaalitoimen palvelut, 8100 asiakasta

Lasten päivähoito 1000 asiakasta

Koululaisten aamu- ja päivätoiminta 1900 asiakasta

Kotipalvelu / kotihoito 640 asiakasta

Omaishoidon tuki 4500 asiakasta

Muut palvelut 100 asiakasta

Vammaispalvelut ja volyymit