danh s ch th nh vi n nh m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Danh sách thành viên nhóm : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Danh sách thành viên nhóm :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Danh sách thành viên nhóm : - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Danh sách thành viên nhóm :. Lý Vĩnh An Nguyễn Tấn Thành Phạm Thị Hải Bình Ngô Thị Ánh Tuyết Nguyễn Tuấn Phong Lê Quốc Vương. Trường CĐ Giao Thông Vận Tải Tp.HCM BÀI GIẢNG THIẾT KẾ & XỬ LÝ ẢNH WEB. Nhóm Công nghệ Thông tin. Chương 4 XỬ LÝ ẢNH & HIỆU ỨNG. Nội dung:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Danh sách thành viên nhóm :' - xanthus-telma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
danh s ch th nh vi n nh m
Danhsáchthànhviênnhóm:
 • LýVĩnh An
 • NguyễnTấnThành
 • PhạmThịHảiBình
 • NgôThịÁnhTuyết
 • NguyễnTuấnPhong
 • LêQuốcVương

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

tr ng c giao th ng v n t i tp hcm b i gi ng thi t k x l nh web

Trường CĐ GiaoThôngVậnTảiTp.HCMBÀI GIẢNGTHIẾT KẾ & XỬ LÝẢNH WEB

NhómCôngnghệThôngtin

ch ng 4 x ly a nh hi u ng

Chương 4XỬ LÝ ẢNH & HIỆU ỨNG

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

n i dung
Nội dung:
 • Chế độ hòa trộn
 • Hiệu ứng lớp
 • Các bộ lọc thường dùng
 • Hiệu chỉnh hình ảnh

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

slide5

Hãy trình bày ý nghĩa độ đục của lớp (Opacity) ?

 • Kiểm tra bài cũ:

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

slide6

Trình bày cách thực hiện ví dụ sau:

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

th c hi n
Thực hiện:
 • Tạo vùng chọn hình trái tim.
 • Sao chép vùng chọn thành lớp mới.
 • Ẩn đi lớp ảnh gốc.
 • Tô màu đường viền.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

m c ti u
Mục tiêu:
 • Xác định được công dụng của mặt nạ lớp trong Photoshop.
 • Xác định được ý nghĩa, công dụng của từng loại hiệu ứng.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

1 m t n l p mask layer
1. Mặt nạ lớp (Mask Layer)
 • Giới thiệu mặt nạ lớp
 • Tạo mặt nạ lớp
 • Hiệu chỉnh mặt nạ lớp

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

gi i thi u m t n l p
Giới thiệu mặt nạ lớp

Mặt nạ dùng để ẩn đi những vùng ảnh không cần thiết.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

t o m t n l p
Tạo mặt nạ lớp

Cách 1:

 • Tạo vùng chọn cần hiển thị.
 • Click chọn nút Add Layer Mask.

Cách 2:

 • Click nút Add Layer Mask
 • Tô màu đen tại những vùng ảnh cần ẩn đi.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

hi u ch nh m t n l p
Hiệu chỉnh mặt nạ lớp

Thay đổi vùng ảnh cần ẩn, hiển thị:

 • Màu trắng: hiển thị vùng ảnh.
 • Màu đen: che vùng ảnh.

Liên kết lớp & mặt nạ:

 • Khi lớp ảnh có biến đổi thì mặt nạ cũng thay đổi theo.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

hi u ch nh m t n l p1
Hiệu chỉnh mặt nạ lớp

Tắt / mở hiệu ứng mặt nạ:

 • Click phải lên mặt nạ, chọn:

Disable layer mask: tắt mặt nạ.

Enable layer mask: mở mặt nạ.

Xóa mặt nạ:

 • Click phải lên mặt nạ, chọn:

Delete layer mask: xóa mặt nạ.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

2 hi u ng l p layer style
2. Hiệu ứng lớp (Layer Style)
 • Giới thiệu hiệu ứng lớp
 • Ý nghĩa của các hiệu ứng
 • Các thao tác với hiệu ứng

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

gi i thi u hi u ng l p
Giới thiệu hiệu ứng lớp
 • Hiệu ứng dùng làm thay đổi hình ảnh, tạo cho ảnh nổi bật hơn (tạo bóng, khắc nổi, tỏa sáng,
 • Thường được ứng dụng trong:
  • Tạo kiểu chữ đặc biệt.
  • Tạo hiệu ứng cho hình ảnh.

Ứng dụng thực tế

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

ngh a c c hi u ng
Ý nghĩa các hiệu ứng:

Tạo bóng đổ.

Drop Shadow:

Inner Shadow:

Tạo bóng đổ bên trong.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

ngh a c c hi u ng1
Ý nghĩa các hiệu ứng:

Tỏa sáng bên ngoài.

Outer Glow:

Inner Glow:

Tỏa sáng bên trong.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

ngh a c c hi u ng2
Ý nghĩa các hiệu ứng:

Hiệu ứng khắc nổi.

Bevel & Emboss:

Satin:

Tạo độ trơn, bóng nước.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

ngh a c c hi u ng3
Ý nghĩa các hiệu ứng:

Phủ màu đơn lên layer.

Color Overlay:

Gadient Overlay:

Phủ màu chuyển sắc.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

ngh a c c hi u ng4
Ý nghĩa các hiệu ứng:

Phủ lớp hình ảnh lên layer.

Pattern:

Stroke:

Tạo khung viền cho lớp.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

c c thao t c v i hi u ng
Các thao tác với hiệu ứng

Tạo hiệu ứng:

 • Chọn lớp cần tạo hiệu ứng.
 • Chọn Layer \ Layer Style, chọn hiệu ứng cần tạo.
 • Thay đổi các thông số cần thiết.
 • Có thể áp dụng nhiều hiệu ứng cho một lớp.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

c c thao t c v i hi u ng1
Các thao tác với hiệu ứng

Sao chép hiệu ứng:

 • Chọn lớp chứa hiệu ứng cần sao chép.
 • Click phải chọn Copy Layer Style.
 • Click phải lên lớp cần sao chép đến, chọn Paste Layer Style.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

c c thao t c v i hi u ng2
Các thao tác với hiệu ứng

Xóa hiệu ứng:

 • Click phải lên lớp cần xóa hiệu ứng, chọn Clear Layer Style.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

t ng k t b i
Tổng kết bài
 • Mặt nạ lớp dùng để ẩn đi các vùng ảnh không cần thiết, hiệu chỉnh dễ dàng, nhanh chóng.
 • Hiệu ứng làm cho ảnh nổi bật. Áp dụng tạo chữ nghệ thuật .v.v.
 • Không làm ảnh hưởng đến lớp.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

b i t p v nh
Bài tập về nhà

Thực hiện các bài tập cơ bản về chủ đề Mặt nạ, Hiệu ứng lớp.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

slide26

Traânthaønhcaûmônsöïtheodoõi, ñoùnggoùpyùkieáncuûaquyùthaàycoâ!Chuùclôùphoïcthaønhcoângtoátñeïp.

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

hi u ng ch
Hiệu ứng chữ

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web

hi u ng h nh nh
Hiệu ứng hình ảnh

Quay lại

Bài giảng môn học: Thiết kế & xử lý ảnh Web