slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
xanthus-chandler

Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19 - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teknikutveckling i flygindustrin i framtiden Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19

 2. Innehåll • Teknikutvecklingens betydelse för flygindustrin • Flygteknik i det svenska innovationssystemet • Vilka förmågor behövs i framtiden och hur tar vi fram dem? • Hur kan vi tidigt identifiera ny teknik, utveckla den till lösningar, demonstrera mogenhet i tekniken och använda den i nya produkter? • Vilka strategiska och tekniska avvägningar behöver göras? • Hur Saab Aeronautics planerar forskning och teknikutveckling

 3. INNOVATION TRACK RECORD 1937-1967 • 1st Ejection Seat J21 (prod.1944-47) • 1st A/C modified from propeller to jet engine J21 • Novel Configuration J21 • 1st Swept Wing Jet in Europe Tunnan (1st flight 1948) • 1st production A/C with afterburner Tunnan • 2 world speed records Tunnan • Peak production rate 1 A/C per day Tunnan • 1st Saab Supersonic A/C Lansen (1st flight 1952) • 1st Saab System A/C ex Radar Lansen • 1st Double Delta Wing Draken (1st flight 1955) • 1st Composite Engine Air Intake on Mach2 cruise A/C Draken • Computer analysis of complete airframe Draken • 1st Canard configuration in production Viggen (1st flight 1967) • 1st A/C w Central Computer Viggen • 1st Tactical Data Link bw A/C Viggen • 1st Digital FCS Viggen • 1st single-engine fighter with Thrust reversal Viggen • 1st Auto Gun Aiming Viggen • 1st HUD in production Viggen • 1st On-board training & evaluation system Viggen • 1st virtual target training aid Viggen • 1st metal bonded wing panels in Mach 2 A/C Viggen

 4. INNOVATION TRACK RECORD 1967- 2010 • Fighter-link between 4 aircraft. Fighter Viggen • First a/c using bonding as major assembly strategy Saab 340 • First regional a/c with surveillance capability in operation Saab 340 AEW • First production fighter with all moving canard Gripen • Unprecedented capability- size ratio Gripen • First Nato fighter of 4th generation Gripen • First fighter to fire Meteor Gripen • First cockpit without dedicated standby instruments Gripen • Saab 2000 time to climb world record Saab 2000 • Saab 2000 active sound reduction in cabin Saab 2000 • First regional a/c with Electronic Flight Control System Saab 2000 • First European fully autonomous flight Sharc TD • First traffic insertion simulation involving all stake holders Sturup Demo • First use of civil standard, ARINC 661, graphics server • in a fighter aircraft Gripen NG: • First fighter with open architecture and separation of • criticality in avionics Gripen NG

 5. Genom hela Saabs historia har vi varit snabba på att omsätta ny teknik till nya produkter och nya egenskaper

 6. Det har också Sverige haft stor nytta av • “Mycket mer än utvecklingsinvesteringarna i Gripensystemet har återbetalats till samhället i form av nyskapande samhällsekonomiska värden som tappats ur det moln av teknologi som uppstått kring Gripenprojektet, minst 2.6 gånger den ursprungliga FoU-investeringen” • Gunnar Eliasson, Professor, Royal Institute of Technology and the RATIO Institute, 2009, i boken Synliga kostnader, osynliga vinster

 7. The Spillover Cloud concrete content of the spillovers 7

 8. Efficient Green Faster & Safer Next x-generation advanced composite Composites 10% 25% 50% • Optimal configurations • non circular fuselage structure • Integrated engine in airframe • Active laminar flow • All Electric aircraft • Natural laminar flow • OpenRotorEngine • Advanced Turbo Fan • Low drag-wings • De-moisturizing • Product Families • More Electric Aircraft (energy optim.) • Nanotechn, multifunctional structure • Automatic production of composites • More efficient production • Alternative fuel • Prognostics/diagnostics, maint. opt. • Pilot-support – increased autonomy • Model based development • Demonstrators • Improved aero efficiency • Fuel Cells • Autonomous Transport (UAV) • Functional, self-healing materials • Integrated Structure/system • Adaptive wings optimized for flight condition • FBW - Fly by wire • TCAS - Traffic Collision Avoidance Systems Basic Aeronautics • EFIS - Electronic Flight Instrumentation System • IMA - Integrated Modular Avionics • Digital Computers • Multimode radar • Advanced, passive electrooptic sensors • Stealth, 2nd generation • Conformal Stealth apertures • Network connection • Broadband data link, long range • AESA-radar • Multispectral sensors • Advanced Electronic Warfare • Autonomy, Decision suppport • Precision weapon, graded effect • ”Counter-Stealth” • UCAV – unmanned combat • Plasma (Stealth & flow control) • Data link • Miniaturization • Engine: Increased thrust-to-weight • 2nd generation Radar- & IR-missiles • ”Stand-off” smart strike weapon • Stealth, 1st generation Energy, Light weight Complex system Speed Multi-role Stealth Availability & Cost 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 TECHNOLOGY - DESIGN DRIVERS AND ENABLERS

 9. NRA Flyg överlämnad till regeringen i februari 2010 • Fortsatt dialog med regeringen behövs om förutsättningarna för flygteknik och flygindustri i Sverige • Materialet finns på www.nraflyg.se

 10. FoT-planeringen inom Saab Utgår från en bedömning av framtida affärsmöjligheter i form av bland annat: • Kunders bedömda behov • Ekonomiska begränsningar, vad är man beredd betala • Trender i omvärlden • Tekniska möjligheter • Konkurrenters position

 11. Strategiska och tekniska avvägningar Vi har flera syften med FoT: • Ta ny teknik till sådan mognad att den kan användas i produktframtagningen • Förstå kunders behov genom att demonstrera nya möjligheter • FoT är ett bra sätt att få erfarenhet av samarbete med möjliga nya partners • Tillgång till teknik är viktig positionering inför framtida affärer och samarbeten • Teknikspridning, avsiktligt som del i en affär eller oavsiktligt

 12. Gripen & AEW- systems Future Airpower Systems Tactical UAS Commercial Aeronautics 2000 2010 2020 2030 2040 Saab Aeronautics - Product Portfolio

 13. Saab Aeronautics - Product Portfolio Establish NG Gripen further development Gripen & AEW- systems Future Airpower Systems Tactical UAS Commercial Aeronautics Demonstrators ISR UAS UCAS New Manned Fighter Traffic Insertion Composites, systems and integration 2000 2010 2020 2030 2040

 14. Saab Aeronautics - Product Portfolio • Gripen • New Engine • Range, airframe • AESA • Avionics • Enhanced communication • Self protection • Weapons integration Establish NG Sensors Communication Weapons Decision Support Integration Gripen further development Gripen & AEW- systems Future Airpower Systems Tactical UAS Commercial Aeronautics Tactical Systems Tactical Systems Demonstrators ISR/AEW Low Observability Sensors Communication Weapons Avionics ISR UAS UCAS Concept Overall Design Collaboration Traffic Insertion New Manned Fighter Traffic Insertion • Air Vehicle • Control Station Sensors Decision Support Integration Composites, systems and integration Structures and certain systems incl integration 2000 2010 2020 2030 2040

 15. Technology Readiness Level (TRL) Verifierad produktanvändning TRL9 Produktutveckling TRL8 TRL7 Demonstrator i verklig miljö, TRL6 Demo delsystem TRL5 TRL4 Tillämpad forskning, labförsök TRL3 TRL2 Grundforskning FoU FoT TRL1

 16. I vilken form och med vem kan vi bäst utveckla varje teknologi? • FMV FoT • NFFP • ProViking • Vinnova excellenscentra • Koncern intern FoT • EU • EDA • Clean Sky • Bilaterala internationella samarbetsprojekt • ETAP

 17. Saab Aeronautics Technology Roadmap Sammantaget ger detta en roadmap för vår teknikutveckling: • Vad är viktigast att göra för vilka produkter? • När i tiden? • Vilka synergier finns mellan produkter och teknikområden och hur utnyttjar vi det? • I vilken form och tillsammans med vem ska vi göra teknikutvecklingen?

 18. Prioriterade satsningar Prioriterade tekniksatsningar

 19. Sammanfattning • Teknikutvecklingen inom flyg har avgörande betydelse för flygindustrin • Och för det svenska innovationssystemet • Vi gör en systematisk värdering av vilka förmågor som behövs i framtiden och hur vi ska ta fram dem, som är fullt spårbar till företagets affärsplan • Det är en nödvändig och samlande målbild för företaget, men också en levande process, teknikutvecklingen och omvärlden förändras snabbt