1 / 2

Her y Rhewgelloedd … Dyddiad Gorffennaf-Awst 2011 Y Her

Cymerwch rhan yn Her y Rhewgelloedd! Gwahoddwn ni chi hefyd i fynychu cyflwyniad gan VWR yngl ŷ n â goruchwylio egni ac arbed egni ledled y labordai a'r swyddfeudd am 11:00 y.b. ar Ddydd Gwener y 22 ain o Orffennaf yn Ystafell Darlith 2, Y Brif Adeilad, Campws Y Waun. Her y Rhewgelloedd …

xanthe
Download Presentation

Her y Rhewgelloedd … Dyddiad Gorffennaf-Awst 2011 Y Her

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Cymerwch rhan yn Her y Rhewgelloedd! Gwahoddwn ni chi hefyd i fynychu cyflwyniad gan VWR ynglŷn â goruchwylio egni ac arbed egni ledled y labordai a'r swyddfeudd am 11:00 y.b. ar Ddydd Gwener y 22ain o Orffennaf yn Ystafell Darlith 2, Y Brif Adeilad, Campws Y Waun. Her y Rhewgelloedd… Dyddiad Gorffennaf-Awst 2011 Y Her ywlleihau a rhesymolidefnydd o rewgelloeddtymheredd-hynod-isel. (FelcytunwydganBwyllgorGwaith yr Ysgol). Rhoddwydgwobrauyngarediggan VWR. Lleoliad Gwahoddwydhollddefnyddwyrrewgelloeddtymheredd-hynod-iseligymrydrhan. ManylionPellach:Ymunwch a derbyniwch y pecyngwybodaeth.

  2. Ni fydd yn unig yn arbed arian ac egni, a gwella hyd oes y rhewgelloedd, mae hefyd yn gwneud synnwyr yn y labordy! Trwoch hon…. …yn hon! Mae hefydyngyfleiwellalleoliad y Brifysgolyngnghynghrairpobl a phlanedwyrdd - arhyn o bryd 130/138, isafond un yngNghymru.

More Related