Přírodopis 6. ročník - PowerPoint PPT Presentation

p rodopis 6 ro n k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přírodopis 6. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přírodopis 6. ročník

play fullscreen
1 / 13
Přírodopis 6. ročník
431 Views
Download Presentation
xantha-moody
Download Presentation

Přírodopis 6. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Přírodopis 6. ročník Kapraďorosty – Plavuně, Přesličky a Kapradiny Bohumil Bareš

 2. Kapraďorosty • Rozdělení: • Plavuně • Přesličky • Kapradiny • Hlavní rostliny prvohor • Výtrusné rostliny, ale již cévnaté – mají vyvinuté vodivé pletivo – proudí jím živiny • Rodozměna • Střídání tvorby pohlavních buněk s tvorbou výtrusů

 3. Plavuně Největší rozvoj byl v prvohorách • Drobné byliny s vidličnatě větveným stonkem a šupinatými listy • Dnešní plavuně rostou po celém světě, zvláště pak v tropech • Je známo přibližně 450 druhů Plavuň vidlačka • Roste ve světlých jehličnatých lesích Je chráněná

 4. Přesličky • Vytrvalé vyšší cévnaté rostliny • Nadzemní lodyhy – menší než 1 m (tropické až 12 m) • Stonek se přeslenitě větví • Lodyhy s dutým rýhovaným a článkovaným stonkem – velká centrální dutina • Listy často vyrůstají přeslenitě a srůstají v zubatou pochvu, jsou drobné, šupinovité • Všechny přesličky jsou mírně jedovaté • Přesličky jsou rozšířeny téměř po celém světě zhruba v pětatřiceti druzích • Přeslička rolní – v lodyze se ukládá oxid křemičitý, takže je křehká a na dotek drsná

 5. Přeslička největší

 6. Rozmnožování • Přečkává plazivým článkovitým oddenkem • Nezelené jarní lodyhy zakončené výtrusným klasem → po vyprášení zasychají • Zelené letní lodyhy – asimilací vytvoří zásobní látky (oddenek) Přeslička rolní

 7. Kapradiny • Vývojově nejdokonalejší skupina výtrusných rostlin • Vyskytují se mimo pouští a polopouští po celé Zemi • V tropech mohou být i stromovitý vzrůst • Přezimující oddenek – vyrůstají z něho kořeny a z jednoho místa růžice ( nálevka ) listů – voda stéka do středu rostliny a odtud vyrůstají spirálovitě stočené nové listy

 8. Rozmnožování kapradiny Ostěra

 9. Z výtrusu vyklíčí prokel na němž vzniknou zárodečníky i pelatky, • Na prokelu dojde k oplodnění a z prokelu začne vyrůstat kapradina • Na kapradině buď na spodu listu ( Kapraď samec) nebo na zvláštním listu ( Pérovník pštrosí) se vytvoří kupky výtrusnic, které chrání tzv. ostěra – blanitá šupina • Ve výtrusnicích dozrají výtrusy a výtrusnice prasknou • Výtrusy vyklíčí ve vlhkém prostředí v prokel a rodozměna se opakuje Kupky výtrusnic Chráněné ostěrou

 10. Papratka samičí Osladič obecný Hasivka orličí Sleziník routička

 11. Pérovník pštrosí Žebrovice různorodá

 12. Úkoly k zopakování • Zdůvodněte, proč je lodyha přesličky rolní křehká ? • Které lodyhy má přeslička rolní? Vysvětlete jejich funkci. • Popište životní cyklus kapradin. • Jak vyrůstají mladé listy kapradin a proč? • Co je to ostěra? Vysvětlete její funkci.

 13. Zdroje: http://botanika.bf.jcu.cz/materials/fotogalerie-nahledy.php?family=Woodsiaceae&name= • Přirodopis 6, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana Vaněčková, FRAUS, Plzeň, 2003