Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset 2013
Download
1 / 14

Airpro - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset 2013 P ardian yksityiset alat Alko, Paltan LTY-toimialat , Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro , Keinosiemennysala, yksityinen sosiaalipalveluala ja yliopistot. Airpro. Sopimuskausi 1.4.2014 ─ 31.1.2017

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Airpro' - xantha-hopkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulokset 2013Pardian yksityiset alatAlko, PaltanLTY-toimialat, Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro, Keinosiemennysala, yksityinen sosiaalipalveluala ja yliopistot.


Airpro
Airpro

 • Sopimuskausi 1.4.2014─31.1.2017

 • Jaksot ovat 1.4.2014─31.1.2016 ja 1.2.2016─31.1.2017

 • Korotukset ovat 1.8.2014 lukien 20 euroa, ja 1.8.2015 alkaen 0,4%

 • Helsinki-Vantaalla otetaan käyttöön varallaolokorvausjärjestelmä vuoden 2013 loppuun mennessä.

 • Työntekijöiden käytettävyyteen kiinnitetään huomiota HEKO-osuuksia määriteltäessä osana Airpro Oy:n palkkausjärjestelmän kehittämistä.


Alko

 • Sopimuskausi 1.5.2014─31.1.2017

 • Korotukset ovat 1.9.2014 alkaen 20 euroa, ja 1.9.2014 alkaen 0,4%

 • Työryhmät ovat palkkarakennetyöryhmä ja työterveys- sekä työaikatyöryhmä.


Katsastusala
Katsastusala

 • Sopimuskausi 1.11.2013─31.10.2016

 • Korotukset ovat 1.3.2014 20 euroa ja 1.3.2015 0,4 %. Korotukset tehdään taulukoihin.

 • Työryhmät ovat palkkausjärjestelmien kehittäminen, työaikoja ja niiden käyttöä koskevan soveltamisohjeen laativa työryhmä ja sopimustekstien selkeyttämistyöryhmä.

 • Sopimus on Ammattiliitto Pro ry:n nimissä


Keinosiemennysala
Keinosiemennysala

 • Sopimuskausi 1.2.2014─30.11.2016

 • Jaksot 1.2.2014─30.11.2015 ja 1.12.2015─30.11.2016

 • Korotukset 1.6.2014 yleiskorotus 20 euroa ja 1.6.2015 alkaen 0,4%

 • Työryhmissä käsitellään palkkausjärjestelmän toimivuutta ja työaikakysymyksiin liittyviä kehittämistarpeita. Ryhmiin mene myös työhyvinvointiin, korvaavan työn ja palkkatilastointiin liittyvät asiat.


Kela

 • Sopimuskausi 1.2.2014─31.1.2017

 • Korotukset ovat 1.6.2016 alkaen 20 euroa ja 1.6.2015 lukien 0,4%

 • Työryhmät ovat palkkausjärjestelmätyöryhmä, arviointiryhmä, tilastotyöryhmä ja työaikatyöryhmä.

 • >


 • Kelan vuosilomaa koskevien määräysten muuttaminen ja tarkennukset työehtosopimukseen

 • Uuden vuosilomalain mukaisia lomapalkkamääräyksiä sovelletaan 1.4.2014 ansaittuihin vuosilomiin. Mikäli sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, ei tätä lueta vuosilomaksi, jos toimihenkilö pyytää viivytyksettä loman siirtämistä ja esittää työkyvyttömyydestään lääkärintodistuksen. Tämä koskee kaikkia lomapäiviä.

 • Päivittäinen työaika on uudenvuodenaattona viisi tuntia (aikaisemmin 4 h 15 min). Puolison 50- ja 60-vuotispäivien palkallinen vapaapäivän poistuu. Näistä saatu kustannussäästö kohdennetaan vuosilomalla sairastumisen karenssi poistamiseen myös vuosilomalakia pidemmissä lomapäivissä.

 • Kelassa selvitetään sopimuskauden aikana työsuhdematkalipun käyttöönottoa. Työsuhdematkalipulla työnantaja tukee julkisten kulkuvälineiden käyttämistä työmatkustamiseen


Neuvonta ala
Neuvonta-ala tarkennukset työehtosopimukseen

 • Sopimuskausi 1.1.2014─31.12.2016

 • Jaksot ovat 1.1.2014─31.12.2015 ja 1.1.2016─31.12.2016

 • Korotukset ovat 1.5.2014 lukien 20 euroa ja 1.5.2015 alkaen 0,4%

 • Työryhmissä ovat matka-aikaan/työaikaan liittyvät mahdolliset epäkohdat ja palkkausjärjestelmiä koskevat uudistamistarpeet

 • Lisäksi laaditaan yhteinen suositus koskien korvaavan työn käytön yhteydessä huomioitavia asioita ja noudatettavia menettelyitä. Määräaika 31.12.2014.


Paltan lty toimialat
Paltan tarkennukset työehtosopimukseen LTY-toimialat

 • Sopimuskausi 1.4.2014─31.1.2017

 • Jaksot 1.4.2014─31.1.2016 ja 1.2.2016─31.1.2017

 • Korotukset ovat 20 euroa 1.8.2014 ja 1.8.2015 alkaen 0,4%

 • Työryhmät ovat matkustamiseen liittyvä työryhmä, työkaarimallin kehittymistä seuraava ryhmä.

 • Lisäksi sovittu mm. työaikapankkisuosituksen liittämisestä työehtosopimukseen ja henkilöstön edustajien palkkioiden korotuksista


Yksityinen sosiaalipalveluala
Yksityinen sosiaalipalveluala tarkennukset työehtosopimukseen

 • Sopimuskausi 1.3.2014─31.1.2017

 • Jaksot ovat 1.3.2014─31.12.2015 ja 1.12016─31.1.2017

 • Korotukset ovat 1.7.2014 lukien 20 euroa, ja 1.7.2015 lukien 0,4%

 • Työryhmiä ovat palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä, yksilöllisten työurasuunnitelmien kehittämistyöryhmä.

 • Lisäksi sovittu eräistä tekstitarkennuksista


VR tarkennukset työehtosopimukseen

 • Sopimuskausi 1.7.2014─31.1.2017

 • Jaksot ovat 1.7.2014─30.4.2016 ja 1.5.2016 ─31.1.2017

 • Korotukset ovat 1.11.2014 alkaen 20 euroa ja 1.11.2015 lukien 0,4 %

 • Edellisen työsopimuksen työryhmät jatkavat 30.6.2014 saakka tai niin kauan kuin on perusteltua. Jatkuvan neuvottelemisen työryhmä, kilpailukykytyöryhmä ja yleinen työehtosopimuksen kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen työryhmä.


Yliopistot
Yliopistot tarkennukset työehtosopimukseen

 • Sopimuskausi on 1.4.2014–31.1.2017.

 • Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017.

 • Palkankorotukset

 • 1.8.2014 palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksella siten, että tehtäväkohtaiset palkat korottuvat 20 eurolla kuukaudessa

 • Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan yleiskorotuksella, joka on 0,4% tai vähintään 20 euroa. 1.8.2015 työehtosopimuksen palkkataulukoita korotetaan kokonaistyöajan piirissä olevan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja yleisen työajan piirissä olevan muun henkilöstön osalta 0,3% yleiskorotuksella. >


 • Henkilökohtaisia tarkennukset työehtosopimukseen palkkoja tai sopimuspalkkoja korotetaan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja muun henkilöstön osalta 0,3%

 • Akatemiaprofessoreiden ja akatemiatutkijoiden palkkoja tarkistetaan em. korotusvaikutuksia vastaavasti.

 • Tietokoneen valvomattoman käytön ja eläinsairaalan päivystyskorvauksia korotetaan 1.8.2014 0,6 % ja 1.8.2015 0,3%

 • Harjoittelukoulujen henkilöstön korotuksista on sovittu erikseen.

 • Työryhmät ovat paikallista sopimista käsittelevä työryhmä, palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä, tilastoyhteistyöryhmä >


 • Vuosiloma koskevat määräykset tarkennukset työehtosopimukseen

 • Kun työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana ja muutos on kestänyt vähintään kuukauden tai 30 kalenteripäivää, lomapalkka määräytyy sopimuksessa sovittuja prosentteja käyttäen. Tällöin lomapalkka on 9, 13 tai 16 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (2 luvun uusi 8a §).

 • Vuosilomalain piirissä olevilta (muu henkilöstö) sairauslomakarenssi poistuu koko vuosiloman ajalta: ”Lakisääteisen ja työehtosopimukseen perustuvan vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi määräytyy vuosilomalain 25§:n mukaan. Työntekijän on loman siirtoa pyytäessään esitettävä lääkärintodistus tai muu työnantajan määrittelemä vastaava luotettava selvitys.”