slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Třicetiletá válka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Třicetiletá válka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Třicetiletá válka - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Třicetiletá válka. 1618 -1648. Válka měla navenek podobu náboženského konfliktu - ve skutečnosti šlo o nové rozdělení Evropy a oslabení Habsburků Rozbuškou války byla defenestrace a stavovské povstání v Čechách. katolický Habsburkové Katolická liga (katolické německé země, zejm. Bavorsko).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Třicetiletá válka' - xannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Válka měla navenek podobu náboženského konfliktu - ve skutečnosti šlo o nové rozdělení Evropy a oslabení Habsburků
 • Rozbuškou války byla defenestrace a stavovské povstání v Čechách
evropa se rozd lila do dvou t bor
katolický

Habsburkové

Katolická liga (katolické německé země, zejm. Bavorsko)

protestantský

Protestantská unie (protestantské státy v říši)

Nizozemí

Dánsko

Švédsko

Anglie

Francie (katolická)

Evropa se rozdělila do dvou táborů:
v lka prob hala v n kolika f z ch
Válka probíhala v několika fázích
 • 1) česká válka 1618 – 1620
 • 2) falcká válka 1620 – 1623

úspěchy Habsburků

 • 3) dánská válka 1625 – 1629

širší protihabsb. koalice (D, Niz., A, Falc)

Dánové na Moravě, po por. Albrechtem rozpad koalice

 • 4) švédská válka 1630 - 1635

Habsburkové vítězili díky českému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna - veliteli císařských vojsk

albrecht z vald tejna
Albrecht z Valdštejna
 • Válečný zbohatlík (konfiskace majetku poražených povstalců, znehodnocení měny)
 • Vévoda frýdlantský
 • Z konfiskátů (64 panství) vytvořil vévodství frýdlantské
 • Z vlastních prostředků postavil a vydržoval armádu
 • Příliš mocný císař ho odvolal, ale později opět povolal
 • 1631 – obsazení Prahy šv. -saským vojskem
 • 1632 bitva u Lützenu - zvítězil Valdštejn, švédský král Gustav II. Adolf padl
 • Valdštejn zřejmě vyjednával s nepřítelem o případném obsazení českého trůnu
 • nedůvěra císaře dal Valdštejna a jeho doprovod zavraždit 1634 v Chebu
slide6
5) švédsko-francouzská 1635 – 1648

Francie byla země katolická, přesto se přidala k protestantské protihabsburské straně (byla obklíčena Habsburky ze dvou stran - Španělsko)

Kardinál Richelieu - tvůrce francouzské protihabsburské politiky -

(Nejdříve - 1628 porazili vlastní francouzské protestanty = hugenoty v pevnosti La Rochelle), pak se připojili k válce

 • 1645 - 1648 se opět bojovalo na našem území
 • 1648 Švédové ohrožovali Prahu - Švédům se postavily dobrovolnické oddíly zejm.studentů - největší boje na Karlově mostě
 • 20 let od vypuknutí války Pražané bojovali v zájmu Habsburků!
 • Švédové porazili císařské v bitvě u Jankova 1645
slide7
Ekonomické vyčerpání Habsburků
 • 1645 začala mírová jednání ve vestfálských městech Münster a Osnabrück - uzavřen vestfálský mír 1648

= porážka habsburských snah o nadvládu v Evropě

v sledky
výsledky
 • Švédsko získalo Balt
 • Posílení moci Švédska a Braniborska
 • Francie obdržela Alsasko a stala se rozhodující evropskou velmocí
 • Švýcarsko, Nizozemí, Portugalsko potvrdily svou nezávislost
 • Moc Habsburků oslabena
 • České země však zůstaly pod nadvládou Habsburků (Obnovené zřízení zemské) - českým emigrantům (J. A. Komenský) zhasla poslední naděje na návrat domů
slide9
Mimořádná ničivost - hospodářský a kulturní úpadek, zejm. oblasti, kudy táhly armády (nejvíc střední Evropa)
 • Vojáci = žoldnéři - drancovali i „vlastní“ území
 • V Čechách – odhad - zahynula asi 1/3 obyvatelstva
 • Poslední válka, v níž byla propagandistická hesla formulována nábožensky (od 17. stol. se povedou války ve „státních zájmech“)
 • Zásah všech evropských států