dive menetelm kulttuuriymp rist n analyysin v lineen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIVE-menetelmä kulttuuriympäristön analyysin välineenä PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIVE-menetelmä kulttuuriympäristön analyysin välineenä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
xannon

DIVE-menetelmä kulttuuriympäristön analyysin välineenä - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
DIVE-menetelmä kulttuuriympäristön analyysin välineenä
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DIVE-menetelmä kulttuuriympäristön analyysin välineenä Maakuntamuseoiden neuvottelupäivät 20-21.10.2010 Jyväskylä Margaretha Ehrström ja Maria Kurtén

 2. DIVE - apuväline

 3. DIVE - prosessi D – Describe (kuvata) Mitä nykyinen maisema ja ympäristö kertovat alueen alkuperästä, kehityksestä ja luonteesta? I – Interpret (tulkita) Miksi tietyillä elementeillä ja ominaispiirteillä on yhteiskunnassa erityinen merkitys? V – Valuate (arvottaa) Millä historiallisilla osilla ja ominaispiirteillä on erityistä arvoa? E – Enable (aktivoida, tehdä mahdolliseksi) Voidaanko niitä kehittää, ja missä menee niiden sietokyvyn raja?

 4. Vaihe 1 - Kuvaus • Kerätään tietoa alueen alkuperästä ja kehityksestä • Järjestetään kerätty historiatieto • Kuvataan ja välitetään tietoa alueen historiallisesta luonteesta

 5. Vaihe 2 - Tulkinta • Tulkitaan alueen historiallista kontekstia tai yhteyksiä • Tulkitaan alueen historiallista luettavuutta ja tilaa • Kuvataan ja välitetään alueen historiallinen merkitys

 6. Vaihe 3 - Arvottaminen • Arvioidaan kulttuuriperinnön arvo • Tutkitaan kulttuuriperinnön kehityspotentiaalia ja haavoittuvuutta

 7. Vaihe 4 - Aktivointi • Määritetään toimintamahdollisuudet • Esitetään hoitostrategioita ja periaatteita • Laaditaan ohjeita ja suosituksia

 8. DIVE - prosessi

 9. DIVE – prosessiYhteistyö ja viestintä • Yhteistyö on monialaista, vuorovaikutteista ja osallistavaa, siinä on tilaa kyseenalaistamiselle, kritiikille ja luovuudelle. • Tiedon välittämisessä käytetään visuaalisia keinoja (kuvia ja karttoja), joiden avulla voidaan kiinnittää huomiota alueen ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin ajassa ja tilassa ja tehdä tästä tarvittavat johtopäätökset.

 10. Pietarsaaren keskustan kulttuuriympäristöohjelma

 11. Pietarsaaren keskusta1700-luvun jäänteet

 12. Pietarsaari 1800/1900 vaihde infrastruktuuri ja teollisuus

 13. Katuverkoston ikärakennuskannan luonne

 14. Rakennusten suojelutarveuudisrakentamisen ohjaus

 15. Campus-kortteli

 16. Campus-kortteli

 17. Myllymäen kortteli www.pietarsaari.fi Asemakaavat nähtävissä Asemakaavan muutos keskustassa Kaavaselostuksen liite 7 DIVE-analyysi korttelista

 18. DIVE – menetelmä ja kansainvälinen yhteistyö • DIVE – menetelmää on kehitetty Pohjoismaisessa Norjan Riksantikvarenin vetämässä Communicating Heritage in Urban Development Processes (CO-HERIT) - nimisessä projektissa, 2008-2009. Partnereina Norjan, Ruotsin ja Suomen antikvariviranomaiset sekä Vilnan tekninen yliopisto sekä neljä kuntaa. • http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Tema/Byer_og_steder/Prosjekter/Co-Herit/ • Menetelmää on testattu Tromsössä ja Oddassa Norjassa, Arbogassa Ruotsissa ja Pietarsaaressa Suomessa. • DIVE – raportti, norjaksi http://www.riksantikvaren.no/filestore/DIVE-web2.pdf • Ruotsiksi http://www.raa.se/publicerat/9789172095380.pdf • Englanniksi http://www.riksantikvaren.no/filestore/DIVE-english-web.pdf