porovn vac zp sob oce ov n majetku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Porovnávací způsob oceňování majetku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Porovnávací způsob oceňování majetku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Porovnávací způsob oceňování majetku - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Porovnávací způsob oceňování majetku. Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku A. Statek movitý a nemovitý. Nemovitost: Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pozemek: Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Porovnávací způsob oceňování majetku' - xandy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
porovn vac zp sob oce ov n majetku

Porovnávací způsob oceňování majetku

Ing. David Slavata, Ph.D.

Oceňování majetku A

statek movit a nemovit
Statek movitý a nemovitý

Nemovitost: Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Pozemek: Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí.

Stavba: Je výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle druhu a účelu využití.

porovn vac metoda pou it
Porovnávací metoda použití
 • Homogenní statek
 • Existence trhu
 • Časová aktuálnost
co ovliv uje hodnotu u v c movit ch
Co ovlivňuje hodnotu u věcí movitých:
 • Výrobní materiál
 • Kvalita provedení
 • Technický stav
 • Opravitelnost
 • Dostupnost náhradních dílů
co ovliv uje hodnotu u v c nemovit ch
Co ovlivňuje hodnotu u věcí nemovitých:
 • Místo
 • Využitelnost
 • Opotřebení
 • Dopravní dostupnost
 • Velikost stavby (pozemku)
 • Infrastruktura atd.
princip
Princip
 • Pro použití srovnávací metody musíme mít minimálně 2 nemovitosti (nemovitost A, nemovitost B)
 • U nemovitosti A (nemovitost oceňovaná) neznáme cenu, ale známe její technické a jiné parametry
 • U nemovitosti B (nemovitost srovnávací) známe cenu a známe také její technické a jiné parametry
metody
Metody
 • Metoda porovnání odbornou rozvahou
 • Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti
 • Metoda přímého porovnání
 • Metoda nepřímého porovnání
vhodnost a v hodnost vyu it
Vhodnost a výhodnost využití
 • Jednoduchá metoda
 • Nutnost vysoké homogennosti statku
 • Nutnost časové aktuálnosti
 • Např. Bytová jednotka
metoda zji t n hodnoty pomoc koeficientu prodejnosti
Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti

PH = Cc x Kp

Kp = (1/n x SUM Cpi) / (1/ x SUM Cci)

nev hoda metody
Nevýhoda metody
 • Kombinace s nákladovou metodou
 • Nutnost zjištění věcné hodnoty
metoda p m ho porovn n
Metoda přímého porovnání
 • Přímým přičítáním nebo odečítáním částky formou přirážek nebo srážek podle odlišnosti jednotlivých položek
 • Pomocí koeficientů odlišnosti na základě jejich multiplikačního efektu
metoda p m ho p i t n nebo ode t n
Metoda přímého přičítání nebo odečítání

PH2a = [(CA +/- sum PSAi) x V1 + (CB +/-sumPSBi) x V2 +….+(CX +/- sum PSXi) x Vz] / V1 + V2+ … + Vz

pomoc koeficientu odli nosti
Pomocí koeficientu odlišnosti

PH2b = sum ITCsi / n

ITCSi = TCsi / Isi

Isi = k1 x k2 x k3 x…..x kn

postup
Postup
 • Získáme dostatečný soubor srovnávacích nemovitostí s obdobnými parametry jako nemovitosti oceňované
 • Ceny srovnávacích nemovitostí pokud neznáme skutečně realizované ceny násobíme korekčním koeficientem
 • Jednotlivým hodnotícím znakům přiřadíme koeficienty k
 • Součinem koeficientů získáme index odlišnosti I pro každou srovnávací nemovitost
 • Hodnotu srovnávací nemovitosti vydělíme indexem odlišnosti
 • Průměr upravených cen o index odlišnosti nám dává tržní hodnotu oceňované nemovitosti
metoda nep m ho porovn n
Metoda nepřímého porovnání
 • Data o srovnávacích nemovitostech transformujeme do jedné průměrné nemovitosti
 • Následně srovnáváme oceňovanou nemovitost pouze s jednou průměrnou nemovitostí
metody nep m ho porovn n
Metody nepřímého porovnání
 • Přímým přičítáním nebo odečítáním přirážek a srážek
 • Pomocí koeficientů odlišnosti
pomoc koeficientu odli nosti1
Pomocí koeficientu odlišnosti

PH3 = JTC0 x Vým0

JTC0 = SJTC x I0

I0 = k10 x k20 x …xkn0

SJTC = sum IJTCsi / n

IJTCsi = JTCsi / Isi

ISi = k1 x k2 x … x kn

postup1
Postup
 • Získáme dostatečný soubor srovnávacích nemovitostí s obdobnými parametry jako nemovitosti oceňované a převedeme je na jednotkovou cenu
 • Zvolíme si parametry průměrné nemovitosti
 • Jednotkové ceny srovnávacích nemovitostí pokud neznáme skutečně realizované ceny násobíme korekčním koeficientem
 • Jednotlivým hodnotícím znakům přiřadíme koeficienty k
 • Součinem koeficientů získáme index odlišnosti I pro každou srovnávací nemovitost
 • Hodnotu srovnávací nemovitosti vydělíme indexem odlišnosti
 • Průměr upravených jednotkových cen o index odlišnosti nám dává tržní hodnotu průměrné nemovitosti
 • Určíme koeficienty odlišnosti pro oceňovanou nemovitost
 • Součinem koeficientů odlišnosti pro oceňovanou nemovitost určíme index odlišnosti
 • Součinem indexu odlišnosti s jednotkovou cenou průměrné nemovitosti dostaneme tržní jednotkovou hodnotu oceňované nemovitosti
 • Vynásobením tržní jednotkové hodnoty nemovitosti a výměry oceňované nemovitosti dostaneme tržní hodnotu oceňované nemovitosti
datb ze zdroje informac
Datbáze – zdroje informací
 • Kupní smlouvy
 • Údaje finančních úřadů
 • Údaje realitních kanceláří
 • Databáze jednotlivých znalců a odhadců
 • Inzerce