Plan van aanpak
Download
1 / 9

Plan van aanpak - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Plan van aanpak. Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde) Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde) Drs. Ferdi Beuting (Registeraccountant). Activiteiten :. Waardering (uitgedrukt in Euro) van bundel octrooirechten. Portfoliomanagement van I.E.-rechten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Plan van aanpak' - xandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Plan van aanpak
Plan van aanpak

Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde)

Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde)

Drs. Ferdi Beuting (Registeraccountant)


Activiteiten
Activiteiten:

 • Waardering (uitgedrukt in Euro) van bundel octrooirechten.

 • Portfoliomanagement van I.E.-rechten.

 • Advisering/opstellen overeenkomsten zoals samenwerkings- en licentieovereenkomsten.

 • Volgen van licenties, innen van licentiegelden en royalty audits.

  V. Fiscale aspecten en subsidieregelingen inzake innovatie.


I. Waardering (uitgedrukt in Euro) van bundeloctrooirechten

Ia) Waardering van belangbij:

 • faillissementen (curatoren)

 • bankgaranties, herstructureringen en leases (banken)

 • waarderen van I.E.-rechten op de balans (accountants)

 • due diligences en overnames (bedrijfsadviseurs)

 • erfrecht (notarissen)

 • beslaglegging (deurwaarders)

  Ib) Het te volgen model

  Van belangzijnde parameters:

 • historisch gemaaktekosten/markt/inkomsten (verleden/toekomst),

 • potentiële markt,

 • tijdsframe (hoe langvallen de beoogdeproductennogonder de I.E.-rechten),

 • risico’s t.o.v. andereoctrooien,

 • toegevoegde waarde (royalties, besparingen, duurzaamheid).


II. Portfoliomanagement van I.E.-rechten

a) Initieel portfolio overzicht en rapport

b) Regelmatige advisering m.b.t. het I.E.-beleid op basis van rapport

IIa) Portfolio-overzicht

 • Opstellen van eenoverzicht van de I.E.–rechten (octrooien, merken, modellenen/of kwekersrechten van de van het overzichtgenoemdonder 1) en het vermelden van de bevindingen betreffende houder en de hieraan gekoppelde rechtspersonen).

 • Rapport maken op basis om portfolio optimaaltestructureren en teexploiteren.

 • Optimalisatie van de opbrengst van de I.E.-rechten.

 • Bedoeld voor met name universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven

  IIb) Adviseringm.b.t. het I.E.-beleid op basis van rapport

 • Analyse zwakte/sterkte van bedrijf op basis van omzet en soortproducten, R&D, octrooikosten, gebruik octrooien en ambitie.

 • Analyse van de omgeving: markt/technologie/concurrenten

 • Advies over portfolio: gebruik en exploitatie/technologie/geografie/aantallen

 • Jaarlijkse update.


 • III. Advisering over en opstellenvan overeenkomsten

 • a) Samenwerkingsovereenkomsten

 • b) Licentieovereenkomsten

 • IIIa) Samenwerkingsovereenkomstenzijn van belangbijondermeer:

 • ‘open innovatie’

 • ‘clustervorming’ tussen twee of meerbedrijven

 • samenwerking tussenuniversiteiten of kennisinstelling en bedrijf

 • regelen van de verhoudingtussenwerknemer en universiteit, kennisinstelling, ziekenhuis of

 • bedrijf inzakeuitvindingen.

 • IIIb) Licentieovereenkomsten :

 • benoemen van de parameters die vooreenbepaaldelicentieovereenkomst van belangzijn,

 • aangeven van de redelijkefinanciëleconsequenties in eenlicentie,

 • toekomstige uitvindingentoekennen,

 • aanvang en beëindiging van de overeenkomst.


 • IV. Volgen van licenties en innen van licentiegelden:

 • nagaan of de bestaande licentieovereenkomst duidelijk is voor partijen;

 • nagaan in het belang van de opdrachtgever of de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;

 • namens de houder van het I.E.-recht (octrooien, merken, modellen, kwekersrecht) nagaan of de verschuldigde royalties tijdig worden voldaan (royalty audits);

 • het innen van de royalties en afdragen aan de houder van het I.E.-recht.


V. Fiscale aspecten en subsidies inzake innovatie:

Innovatiebox

Europese en Nederlandse subsidies

Innovatievouchers


 • Manier van werken

 • In samenwerking met interne of externe octrooigemachtigde, of rechtstreeks, bedrijven adviseren om optimaal gebruik te maken van hun I.E.

 • Bij inschakeling door octrooikantoor het duidelijk scheiden van taken: Tangena & Van kan dienen geen aanvragen in omI.E.-rechten te verkrijgen.


Tangena & Van kan

waardeert uw Intellectuele Eigendom

www.tenvk.nl


ad