slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mt 18,21 – 19,1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mt 18,21 – 19,1

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Mt 18,21 – 19,1 - PowerPoint PPT Presentation

xandy
60 Views
Download Presentation

Mt 18,21 – 19,1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mt 18,21 – 19,1 Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

  2. 1 talent (srebra lub złota) to 34,272 kg tego kruszcu • 10 000 talentów to 342,7 tony srebra lub złota • Aktualne poziom cen kruszców to • 1200 USD za uncję złota • 18 USD za uncję srebra • Dług sługi był więc wart: • ponad 13 220 mln USD (jeśli chodziło o złoto) • około 200 mln USD (jeśli chodziło o srebro) • Czy więc sługa stał w prawdzie mówiąc: „Panie bądź cierpliwy a wszystko ci oddam…”? Czy możliwa jest spłata takiego długu? uncja to 1 t oz = 31,1035 grama więc na 1 kg przypada 32,15 uncji

  3. 1 denar to srebrna moneta w czasach biblijnych o wadze ok. 4 gram. Siła nabywcza denara odpowiadała zapłacie za 1 dniówkę (12h) pracy fizycznej niewykwalifikowanego robotnika. W odniesieniu do współczesnych standardów w Polsce odpowiadałoby to wartości ok. 100 zł • Dług współsługi był wart 100 denarów, co odpowiada ok. 10 000 zł • Nie jest to bezwzględnie mała kwota ale jest ok. 60 tysięcy razy mniejsza od długu sługi wobec króla • Dlaczego sługa, któremu tak wiele darowano nie ulitował się nad współbratem?

  4. Czego dziś od nas oczekuje Bóg? • Jaki dług Bóg mi darował? Czy naprawdę go darował czy tylko przedłużył termin spłaty? • Czy czuję się uwolniony od ciężaru tego długu? Czy na co dzień pamiętam kto i jak spłacił mój dług? • Czy Duch Święty wzywa mnie do przebaczenia jakiejś konkretnej osobie (może samemu sobie), jakiejś konkretnej sytuacji…? • Czychcę przebaczyć z serca tej osobie? Czy chcę stanąć teraz z tą sytuacją przed Jezusem, spojrzeć na nią Jego oczyma? • a co Tobie szepcze Pan…?