Download
analiza stylistyczna korekta i adjustacja tekstu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu

Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu

184 Views Download Presentation
Download Presentation

Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analiza stylistyczna,korekta i adjustacja tekstu

 2. Analiza stylistyczna Analiza stylistyczna-dotyczy charakterystyki elementów wszystkich poziomów języka, od najbardziej wyrazistego dla stylu-słownictwa, poprzez poziom gramatyczny, aż do poziomu fonetycznego

 3. Wyrazowe środki stylistyczne Synonimy Hiperonimy-wyrazy o zakresie znaczeniowo szerszym Hiponimy- wyrazy o zakresie znaczeniowo węższym Peryfraza-omówienie

 4. Wyrazowe środki stylistyczne • Eufemizmy-wyraz lub zwrot, który zastępuje inne wyrazy, które z różnych powodów wydają się być zbyt dosadne lub nieprzyzwoite. • Wyrazy modne, szablony językowe • Wyrazy zapożyczone- inklinacja, redundancja • Kolokwializmy- kumpel, przekręt • Profesjonalizmy- opisówka, wirusówka • Regionalizmy- tytka, bańka

 5. Wyrazowe środki stylistyczne • Dialektyzmy- miołem, siklawa • Kancelaryzmy- uiszczać, użytkowanie • Scjentyzmy- inercja, atrofia • Biblizmy-hiobowe wieści, ziemia obiecana • Poetyzmy- grom, niwa • Archaizmy-siła(wiele), zaćma(ciemność)

 6. Tropy • Metafora • Metonimia-czytam Słowackiego • Animizacja- nadzieja umarła • Personifikacja- śmierć jako kobieta • Antropomorfizacja- gadające jabłka • Hiperbola-morze łez • Oksymoron- żywy trup

 7. Składniowe środki stylistyczne • Anakolut-odstąpienie od składniowej poprawności • Elipsa-pominięcia w zdaniu jednego członu • Anafora • Epifora • Paralelizm składniowy-porzuć pług, porzuć ziemię • Inwersja- Chcą być widzem dzikich bojów,Już u zwierzyńca podwojówKról zasiada.

 8. Figury myśli • Apostrofa Litwo, Ojczyzno mojaCzego chcesz od nas, Panie • Zdanie pytajne • Pytanie retoryczne • Niedopowiedzenie • Porównanie • Ironia

 9. Fonetyczne środki stylistyczne • Aliteracja (harmonia głoskowa) • Wyrazy dźwiękonaśladowcze • Rym • Rytm

 10. Korekta, adjustacja • KOREKTA tekstu w języku polskim to sprawdzenie poprawności językowej, czyli zmiana tekstu w taki sposób, aby był zgodny z zasadami polskiej gramatyki i interpunkcji.

 11. Adjustacja ADIUSTACJA- ręczne naniesienie na maszynopisach lub wydrukach dyspozycji dla osoby dokonującej składu i łamania tekstu. Dyspozycje te mają formę znaków korektorskich, dopisków tekstowych oraz ewentualnie innych potrzebnych oznaczeń, to korekta poszerzona o ingerencję w znaczenie, poprawność leksykalno-stylistyczną zdań oraz układ graficzny całego tekstu.

 12. Redakcja • REDAKCJA tekstu w języku polskim to jego opracowanie pod względem merytorycznym i stylistycznym, czyli przygotowanie tekstu do druku

 13. Metody dobrego redagowania Do kogo kierowany jest tekst?Jaki cel ma osiągnąć tekst? Od odpowiedzi będą zależeć zmiany w: • Treści. • Sposobie prezentowania informacji. • Rodzaju użytego języka.

 14. Praca nad treścią • Czy tekst jest zgodny z założonym planem? • Czy wyraźnie odróżnia fakty od opinii? • Czy nie znajduje się w nim za dużo/za mało informacji? • Czy jest wiarygodny i rzetelny w odróżnieniu faktów od opinii? • Czy istnieje lepszy sposób na przekazanie informacji?

 15. Korekta • Błędy w tytułach i nagłówkach. • Przestawienie liter • Pominięcie litery w słowach • Pominięcie wyrazu w zdaniu • Powtarzające się litery w słowach • Powtarzające się te same słowa

 16. Korekta 7. Słowa błędne podzielone przy przenoszeniu. 8. Błędy w faktach liczbach, datach. 9. Przeoczenie błędów w nietypowych nazwach własnych. 10. Niekonsekwencja. 11. Błędy gramatyczne

 17. Korekta 12. Błędy w pisowni i interpunkcji. 13. Niezidentyfikowane skróty i akronimy. 14. Dodatkowe odstępy między wyrazami. 15. Niewłaściwie rozmieszczone odstępy po znakach interpunkcyjnych.