המשק הישראלי: המשבר, ההתאוששות, ומבט קדימה
Download
1 / 26

המשק הישראלי: המשבר, ההתאוששות, ומבט קדימה - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

המשק הישראלי: המשבר, ההתאוששות, ומבט קדימה. דוח בנק ישראל 2009. 21 אפריל 2010. מבנה המצגת:. ההתפתחויות בהשוואה בינלאומית מקורות החוסן המדיניות מבט קדימה. התוצר והשימושים בשנת 2009 (אחוז שינוי כמותי). %. *בנכסים קבועים. מקור : OECD ונתוני בנק ישראל. הצריכה הפרטית ומדד המניות ת"א 100.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' המשק הישראלי: המשבר, ההתאוששות, ומבט קדימה' - xandra-hamilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

המשק הישראלי: המשבר, ההתאוששות, ומבט קדימה

דוח בנק ישראל 2009

21 אפריל 2010


מבנה המצגת: ומבט קדימה

 • ההתפתחויות בהשוואה בינלאומית

 • מקורות החוסן

 • המדיניות

 • מבט קדימה


התוצר והשימושים בשנת 2009 ומבט קדימה

(אחוז שינוי כמותי)

%

*בנכסים קבועים

מקור: OECD ונתוני בנק ישראלשיעור השינוי ביחס החוב תוצר בישראל ובמדינות ה-OECD

2007-2009

%


שיעור האבטלה בישראל, בגוש היורו ובארה"ב

%

%

9.9%

7.4%

מקור: OECD, EUROSTAT והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


Oecd iii 2008 iii 2009
שיעור השינוי בתוצר ובתעסוקה בישראלובמדינות ה-OECD(III.2008 עד III.2009)

שוויץ

שיעור השינוי בתעסוקה

Y=0.63X

R2=0.44

איסלנד

ספרד

- האיחוד האירופי

- ישראל

- ארה"ב

- מדינות ה-OECD

אירלנד

שיעור השינוי בתוצר

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וה-OECD


תשומות העבודה במגזר העסקי בישראל

2006 - 2009

שעות עבודה שבועיות

מיליוני מועסקים

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


אינפלציה* 2004-2009 בישראל

מקור: IFS database 03/2009

*אינפלציה ב-12 חודשים אחרונים. קבוצות המדינות לפי הגדרת ה-IFS.


1 6 2006 100 06 2006 04 2010
שווקי המניות: ישראל, ארה"ב והשווקים המתעוררים(1/6/2006=100, 06/2006 –04/2010)

מדד

EM (שווקים מתעוררים)

ישראל (ת"א 100)

נאסד"ק

מקור: MSCI Barra ו-Yahoo Finance


 • תנאי פתיחה טובים--משק במצב יציב, לאחר צמיחה מתמשכת

 • מדיניות תקציבית אחראית שהביאה לירידת נטל החוב הציבורי

 • בנקאות שמרנית ומפוקחת באופן הדוק, ובכלל זה בתחום המשכנתאות

 • העדר בועה בשוק הנדל"ן

 • עודף בחשבון השוטף ועודף במצבת הנכסים על התחייבויות מול חו"ל (שהביא לאי תלות במימון חיצוני); רזרבות גבוהות במט"ח

 • שיעור חיסכון פרטי גבוה יחסית, וחוב נמוך יחסית של משקי בית

מה הוא מקור החוסן של המשק הישראלי?


השקעה בבנייה למגורים - לאחר צמיחה מתמשכת ישראל, אירופה וארה"ב

(מדד ריאלי 2000=100)

16 המדינות חברות באיחוד האירופי המשתמשות ביורו כבמטבע מקומי: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, פורטוגל, סלובקיה, סלובניה וספרד.


יחס החוב של משקי הבית להכנסה הפנויה

%

1) בניגוד לעולם נתוני ההכנסה הפנויה בישראל כוללים גם רווחי חברות, מה שגורם להטיה מסוימת

המקור: OECD, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והחטיבה למידע וסטטיסטיקה של בנק ישראל.התפתחות תחזיות לפעילות עולמית ב-2009קבלת החלטות בתקופת אי וודאות

%

0.6%-

2.4%-

2.4%

10.7%-

4.1%-

מקור: קרן המטבע הבינלאומית - World Economic Outlook


 • מדיניות תקציבית מדודה: מייצבים אוטומטיים + הוצאות נקודתיות שמומנו

 • בצעדי מיסוי בהיקף דומה

 • מדיניות מוניטרית מרחיבה באופן חריג, תוך שימוש במגוון כלים:

  • הפחתת ריבית חדה

  • רכישת מט"ח

  • רכישת אג"ח

 • צעדים להקלת קשיים באשראי (קרנות לעסקים קטנים ובינוניים) ולתמיכה

 • בחזרת התפקוד של השווקים הפיננסיים

 • הצהרות על גיבוי פיקדונות הציבור במערכת הבנקאות

 • פריסת רשת ביטחון (מינימאלית) להבטחת חסכונות פנסיוניים של הקרובים

 • לגיל פרישה

מדיניות בעת המשבר


2000 2010
גירעון הממשלה אוטומטיים + הוצאות נקודתיות שמומנו *(אחוזי תוצר, **2000-2010)

%

* הנתונים ללא “רווחי בנק ישראל הממומשים”.

** תחזית ליעד הגירעון על בסיס התקציב החדש.

מקור: בנק ישראל


Ecb 2005 2009
ריבית בנק ישראל, הפד וה- אוטומטיים + הוצאות נקודתיות שמומנו ECB2005-2009

%

מקור: בנק ישראל


12 2007 02 2010
התפתחות סך האשראי לציבור, הריבית על האשראי הבנקאי, וריבית של בנק ישראל*(12/2007-02/2010)

מיליארדי ש"ח

%

*סך האשראי מתייחס לאשראי בכל המגזרים בשבעת הבנקים הגדולים; הריבית מתייחסת למגזר הלא צמוד


מדד לשער החליפין הריאלי האפקטיבי עפ"י שותפות סחר (01/2000 – 03/2010)

%

113.2

תחילת הרכישות של בנק ישראל

הרחבת הרכישות

שינוי מדיניות הרכישות

 • עליית המדד משקפת פיחות.

 • הנתון עבור החודש האחרון הינו חישוב המבוסס על שערי החליפין ה-spot הידועים של חצי-חודש, תחזית למדד המחירים ואקסטרפולציות של האינפלציה במדינות הסל (17 מדינות, EU מפורט).

 • מקור: נתוני IFS ובנק ישראל


מבט קדימה עפ"י שותפות סחר


2008 2011f
תחזית של הקרן המטבע הבינלאומית לצמיחה שנתית וסחר עולמי 2008-2011F

%

מקור: קרן המטבע הבינלאומית –World Economic Outlook Update 04/2010


אי וודאות לסביבה העולמית: לצמיחה שנתית וסחר עולמי

טווח התחזיות להתפתחות התוצר העולמי

%

מקור: IMF – World Economic Outlook, October 2009


תחזית בנק ישראל: המקורות והשימושים

(שיעורי שינוי שנתיים, אחוזים)

%

 • השקעה בנכסים קבועים, יצוא ללא יהלומים ויבוא ללא יהלומים, או"מ וביטחון

מקור: בנק ישראל


תודה והשימושים


מקור: בנק ישראל והשימושים


ad