selvbestemt abort n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selvbestemt abort? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selvbestemt abort?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Selvbestemt abort? - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Updated on

Selvbestemt abort?. Anne Eskild Kvinneklinikken , Akershus universitetssykehus. Hva jeg skal snakke om:. Endringer i fødselstall og aborttall i Norge Vår sparsomme kunnskap om hva påvirker reproduksjonsmønsteret? Graviditet? Fødsel? Abort?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Selvbestemt abort?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
selvbestemt abort

Selvbestemt abort?

Anne Eskild

Kvinneklinikken, Akershusuniversitetssykehus

Anne Eskild - Menneskeverd

hva jeg skal snakke om
Hva jeg skal snakke om:
 • Endringer i fødselstall og aborttall i Norge
 • Vår sparsomme kunnskap om hva påvirker reproduksjonsmønsteret?

Graviditet?

Fødsel?

Abort?

 • Momenter; om samfunnsforhold som påvirker reproduksjonsmønsteret. Selvbestemt abort/fødsel?

Anne Eskild - Menneskeverd

befolkning reproduksjon
Befolkning/reproduksjon
 • 60 200 fødsler i Norge i 2011
  • Hvert 5. barn (20%) har en eller to foreldre som ikke er født i Norge
 • Innvandring 79 428 personer 2010
 • Samlet fruktbarhetstall under 2.0
 • 15 216 aborter i Norge i 2012
  • Utgjør ca 22% av påbegynte svangerskap

Anne Eskild - Menneskeverd

slide6
Antall fødsler i Nord-Norge og blant fremmedkulturelle innvandrere (1.og 2. generasjon) i Helseregion sør-østper år 1967-2011

Anne Eskild - Menneskeverd

f dsler og aborter per 1000 kvinner i norge i rene 1971 2007
Fødsler og aborter per 1000 kvinner i Norge i årene 1971-2007

Anne Eskild - Menneskeverd

f dsler og aborter per 1000 kvinner i ulike aldersgrupper i rene 1971 2007
Fødsler og aborter per 1000 kvinner i ulike aldersgrupper i årene 1971-2007

Anne Eskild - Menneskeverd

slide9

Andel av alle fødsler

1967 2006

20-24 år

38% 15%

30-34 år

14% 32%

35-39 år 17%

Anne Eskild - Menneskeverd

v r sparsomme kunnskap om hva som p virker reproduksjonsm nsteret

Vår sparsomme kunnskap om hva som påvirker reproduksjonsmønsteret

Graviditet?Fødsel eller Abort?

Anne Eskild - Menneskeverd

antall f dsler og aborter etter alder norske kvinner i oslo 2000 2002
Antall fødsler og aborter etter alder, norske kvinner i Oslo, 2000-2002

Anne Eskild - Menneskeverd

slide12
Andel (%) av alle kvinner som føder barn eller tar abort etter utdanningsnivå. Norske kvinner i Oslo i perioden 2000-2002

Anne Eskild - Menneskeverd

slide13

Andel (%) kvinner med lønnsarbeid blant kvinner som søkte om abort, alle kvinner (16-54 år) og kvinner som fødte barn. Norge i perioden 1999-2011

Anne Eskild - Menneskeverd

hvem tar abort
Hvem tar abort?
 • Kvinner uten lønnsarbeid
  • Lav sosial status?
  • Innvandrere?
 • Fruktbare kvinner
  • Unge uten barn
  • Har barn
  • Bruker prevensjon
  • Tatt abort før

Anne Eskild - Menneskeverd

samfunnsforhold som p virker reproduksjonsm nsteret

Samfunnsforhold som påvirker reproduksjonsmønsteret?

Selvbestemt abort/fødsel?

Anne Eskild - Menneskeverd

politikk p virker reproduksjon
Politikk påvirker reproduksjon
 • Bare kvinner med lønnsarbeid har rett til foreldrepenger ved fødsel
  • Støtte ved fødsel; 37 000 kr - >500 000 kr
  • Økende forskjeller mellom kvinner i statlig støtte ved fødsel

Anne Eskild - Menneskeverd

politikk p virker reproduksjon1
Politikk påvirker reproduksjon
 • For 40 år siden ønsket mange kvinner lønnet arbeid selv om hun var mor.
 • Nå må kvinner ha lønnet arbeid for å bli mor.

Anne Eskild - Menneskeverd

rettigheter som mor
Rettigheter som mor

Borte er:

 • Far som forsørger av mor
 • Staten som forsørger av mor
  • overgangstønad
  • enkepensjon
  • husmorvikar
 • Lovverk som beskytter mor

I stedet er:

 • Mor forsørger seg og barnet
  • foredrepenger til far
 • Staten overtatt omsorg
  • barnehager
  • skolefritidsordninger
 • Lovverk som beskytter far?

Anne Eskild - Menneskeverd

politikk p virker reproduksjonsarbeid
Politikk påvirker reproduksjonsarbeid
 • Å bli/være mor gir ingen lønnsinntekt
 • Ingen inntekt for kvinnen er lite forenlig med å få barn
 • Lønnsarbeid for kvinnen lite forenlig med å ha mange barn

Anne Eskild - Menneskeverd

konklusjon
Konklusjon
 • Det er store sosio-demografiske forskjeller i reproduksjonsmønsteret i Norge
 • Velferdsordningene ved fødsel er best for kvinner som har mest fra før
  • Kvinner med lav eller ingen inntekt blir ikke gravid, eller tar abort hvis de blir det
 • Forebygging av abort er også å muliggjøre fødsler.

Anne Eskild - Menneskeverd