slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów. Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów' - xander-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Piotr Tworos

Departament Instytucji Płatniczej

Ministerstwo Finansów

porozumienia tr jstronne w sprawie zarz dzania finansowego 2004 2006
Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006

Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zawarte między Ministrem Finansów, Ministrem Rozwoju Regionalnego a właściwymi wojewodami określają sposób zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

porozumienia tr jstronne w sprawie zarz dzania finansowego 2004 2006 c d
Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006 c.d.

Data podpisania Porozumień przez poszczególne województwa:

rodki funduszy strukturalnych w zporr
Środki funduszy strukturalnych w ZPORR

Alokacja z funduszy na lata 2004-2006 :

EFS – 438.469.535,00 EUR

EFRR – 2.530.001.234,00 EUR

Środki otrzymane z Komisji Europejskiej w ramach zaliczki (16%):

EFS – 70.155.125,60 EUR

EFRR – 404.800.197,44 EUR

Refundacje otrzymane z Komisji Europejskiej (stan na 10.12.06 r.):

EFS – 36.950.677,92 EUR (8,4% alokacji)

EFRR – 548.431.370,23 EUR (21,7% alokacji)

wnioski o refundacj p atno efrr
Wnioski o refundację / płatność – EFRR

Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 11 wniosków o refundację:

na kwotę864.871.204,02 EUR

do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 11 wnioskom IZ):

na kwotę 868.283.198,83EUR

dokonane wyp aty rodk w efrr 1
Dokonane wypłaty środków – EFRR (1)

Pierwszy wniosek o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 7 grudnia 2005 r. z województwa świętokrzyskiego

Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo opolskie (7 razy)

Suma środków przekazanych przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących:

924.615.009,61 EUR (36,5% alokacji)

dokonane wyp aty rodk w efrr 2
Dokonane wypłaty środków – EFRR (2)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR (w EURO):

slide8

Dokonane wypłaty środków – EFRR (3)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR jako % ich alokacji:

wnioski o refundacj p atno efs
Wnioski o refundację / płatność – EFS

Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 9 wniosków o refundację:

na kwotę 55.815.455,75EUR

do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 9 wnioskom IZ):

na kwotę 56.012.502,89EUR

dokonane wyp aty rodk w efs 1
Dokonane wypłaty środków – EFS (1)

Pierwsze wnioski o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 5 grudnia 2004 r. z województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo podlaskie (8 razy)

Środki przekazane przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Pośredniczących:

105.693.213,42 EUR(24,1% alokacji)

dokonane wyp aty rodk w efs 2
Dokonane wypłaty środków – EFS (2)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw (w EURO):

dokonane wyp aty rodk w efs 3
Dokonane wypłaty środków – EFS (3)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw jako % ich alokacji:

kontrole
Kontrole

Instytucja Płatnicza przeprowadziła kontrole:

- w czerwcu br. w Instytucji Zarządzającej kontrole wniosków o refundację w ramach EFRR oraz w ramach EFS;

 • we wrześniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Opolskim Urzędzie Wojewódzkim kontrole systemu w ramach EFRR oraz w ramach EFS;
 • w grudniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim kontrola systemu i wniosków o refundację w ramach EFS.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień (wykryto błędy formalne, np. niewielkie przekroczenie terminu proceduralnego, brak 1 podpisu na liście sprawdzającej) .

prefinansowanie zporr
Prefinansowanie ZPORR

Środki wypłacone w ramach prefinansowania bezpośrednio przez MF:

w 2004 r. – 2 996 224,66 PLN

w 2005 r. – 4 382 154,81 PLN

w 2006 r. – 1 681 670,75 PLN

Ogółem 2004-2006: 9 060 050,22 PLN

Środki przekazane do BGK:

w 2004 r. – 28 000 000,00 PLN

w 2005 r. – 1 356 931 910,87 PLN

w 2006 r. – 1 854 482 183,58 PLN

Ogółem 2004-2006: 3 239 414 094,45 PLN

p ynno
Płynność

W związku ze spiętrzeniem wniosków o płatność / refundację wystąpiły problemy z płynnością środków EFRR (od marca br.) i EFS (od września br.).

Wdrożone środki zaradcze :

 • wycofano środki z rachunków bankowych Instytucji Pośredniczących, które miały niewykorzystane środki i przekazano do województw, które miały problemy z płynnością (EFRR i EFS);
 • częściej niż kwartalnie składanie wniosków o refundację przez Instytucje Pośredniczące (EFRR i EFS);
 • dokonano pożyczki z Sektorowego Programu Transport (EFRR);
 • wnioski o refundacje składane przez Instytucje Pośredniczące zawierają również wydatki poświadczone, a nie zrefundowane beneficjentom (EFRR)
p ynno 2
Płynność (2)

Planowane środki zaradcze (EFRR i EFS):

 • po otrzymaniu refundacji z KE Instytucja Płatnicza będzie przekazywała środki na realizację bieżących płatności do Instytucji Pośredniczącej na podstawie składanego przez nią wniosku o przekazanie środków na realizację bieżących płatności.

Powyższe rozwiązanie zawarte jest w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej NPR oraz trybu i zakresu rozliczeń, przygotowywanego po nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

wnioski
Wnioski

Do dnia 10 grudnia 2006 r. kwota przedłożonych do Komisji Europejskiej wniosków o refundację wynosiła odpowiednio:

 • 56.012.502,89 EUR w ramach EFS,
 • 868.283.198,83 EUR w ramach EFRR,

co daje odpowiednio: 12,8% alokacji EFS oraz 34,3% alokacji EFRR.

W związku z powyższym, w latach 2007-2008 należy przedłożyć do KE wnioski na:

 • 87,2% alokacji EFS
 • 65,7% alokacji EFRR