slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów. Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Piotr Tworos

Departament Instytucji Płatniczej

Ministerstwo Finansów

porozumienia tr jstronne w sprawie zarz dzania finansowego 2004 2006
Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006

Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zawarte między Ministrem Finansów, Ministrem Rozwoju Regionalnego a właściwymi wojewodami określają sposób zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

porozumienia tr jstronne w sprawie zarz dzania finansowego 2004 2006 c d
Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006 c.d.

Data podpisania Porozumień przez poszczególne województwa:

rodki funduszy strukturalnych w zporr
Środki funduszy strukturalnych w ZPORR

Alokacja z funduszy na lata 2004-2006 :

EFS – 438.469.535,00 EUR

EFRR – 2.530.001.234,00 EUR

Środki otrzymane z Komisji Europejskiej w ramach zaliczki (16%):

EFS – 70.155.125,60 EUR

EFRR – 404.800.197,44 EUR

Refundacje otrzymane z Komisji Europejskiej (stan na 10.12.06 r.):

EFS – 36.950.677,92 EUR (8,4% alokacji)

EFRR – 548.431.370,23 EUR (21,7% alokacji)

wnioski o refundacj p atno efrr
Wnioski o refundację / płatność – EFRR

Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 11 wniosków o refundację:

na kwotę864.871.204,02 EUR

do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 11 wnioskom IZ):

na kwotę 868.283.198,83EUR

dokonane wyp aty rodk w efrr 1
Dokonane wypłaty środków – EFRR (1)

Pierwszy wniosek o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 7 grudnia 2005 r. z województwa świętokrzyskiego

Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo opolskie (7 razy)

Suma środków przekazanych przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących:

924.615.009,61 EUR (36,5% alokacji)

dokonane wyp aty rodk w efrr 2
Dokonane wypłaty środków – EFRR (2)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR (w EURO):

slide8

Dokonane wypłaty środków – EFRR (3)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR jako % ich alokacji:

wnioski o refundacj p atno efs
Wnioski o refundację / płatność – EFS

Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 9 wniosków o refundację:

na kwotę 55.815.455,75EUR

do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 9 wnioskom IZ):

na kwotę 56.012.502,89EUR

dokonane wyp aty rodk w efs 1
Dokonane wypłaty środków – EFS (1)

Pierwsze wnioski o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 5 grudnia 2004 r. z województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo podlaskie (8 razy)

Środki przekazane przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Pośredniczących:

105.693.213,42 EUR(24,1% alokacji)

dokonane wyp aty rodk w efs 2
Dokonane wypłaty środków – EFS (2)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw (w EURO):

dokonane wyp aty rodk w efs 3
Dokonane wypłaty środków – EFS (3)

Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw jako % ich alokacji:

kontrole
Kontrole

Instytucja Płatnicza przeprowadziła kontrole:

- w czerwcu br. w Instytucji Zarządzającej kontrole wniosków o refundację w ramach EFRR oraz w ramach EFS;

 • we wrześniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Opolskim Urzędzie Wojewódzkim kontrole systemu w ramach EFRR oraz w ramach EFS;
 • w grudniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim kontrola systemu i wniosków o refundację w ramach EFS.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień (wykryto błędy formalne, np. niewielkie przekroczenie terminu proceduralnego, brak 1 podpisu na liście sprawdzającej) .

prefinansowanie zporr
Prefinansowanie ZPORR

Środki wypłacone w ramach prefinansowania bezpośrednio przez MF:

w 2004 r. – 2 996 224,66 PLN

w 2005 r. – 4 382 154,81 PLN

w 2006 r. – 1 681 670,75 PLN

Ogółem 2004-2006: 9 060 050,22 PLN

Środki przekazane do BGK:

w 2004 r. – 28 000 000,00 PLN

w 2005 r. – 1 356 931 910,87 PLN

w 2006 r. – 1 854 482 183,58 PLN

Ogółem 2004-2006: 3 239 414 094,45 PLN

p ynno
Płynność

W związku ze spiętrzeniem wniosków o płatność / refundację wystąpiły problemy z płynnością środków EFRR (od marca br.) i EFS (od września br.).

Wdrożone środki zaradcze :

 • wycofano środki z rachunków bankowych Instytucji Pośredniczących, które miały niewykorzystane środki i przekazano do województw, które miały problemy z płynnością (EFRR i EFS);
 • częściej niż kwartalnie składanie wniosków o refundację przez Instytucje Pośredniczące (EFRR i EFS);
 • dokonano pożyczki z Sektorowego Programu Transport (EFRR);
 • wnioski o refundacje składane przez Instytucje Pośredniczące zawierają również wydatki poświadczone, a nie zrefundowane beneficjentom (EFRR)
p ynno 2
Płynność (2)

Planowane środki zaradcze (EFRR i EFS):

 • po otrzymaniu refundacji z KE Instytucja Płatnicza będzie przekazywała środki na realizację bieżących płatności do Instytucji Pośredniczącej na podstawie składanego przez nią wniosku o przekazanie środków na realizację bieżących płatności.

Powyższe rozwiązanie zawarte jest w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej NPR oraz trybu i zakresu rozliczeń, przygotowywanego po nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

wnioski
Wnioski

Do dnia 10 grudnia 2006 r. kwota przedłożonych do Komisji Europejskiej wniosków o refundację wynosiła odpowiednio:

 • 56.012.502,89 EUR w ramach EFS,
 • 868.283.198,83 EUR w ramach EFRR,

co daje odpowiednio: 12,8% alokacji EFS oraz 34,3% alokacji EFRR.

W związku z powyższym, w latach 2007-2008 należy przedłożyć do KE wnioski na:

 • 87,2% alokacji EFS
 • 65,7% alokacji EFRR