slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ' - xander-hebert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indywidualizacja pracy z uczniem
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM

Do kogo adresowana jest indywidualizacja: proponowane sposoby postępowania dotyczą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, każdego dziecka, które potrzebuje pomocy, w tym, w szczególności:

 • szczególnie uzdolnionego;
 • niepełnosprawnego;
 • z chorobą przewlekłą;
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • Z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • będącego w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • mającego trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych;
 • mającego trudnościw nawiązywaniu relacji interpersonalnych;
 • innych potrzeb dziecka.
indywidualizacja pracy z uczniem1
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM

Co oznacza orientacja na potrzeby ucznia:

 • zapewnienie uczniowi wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania, zarówno trudności w uczeniu się, jak i uzdolnień dziecka
 • udzielenie potrzebnego wsparcia i pomoc psychologiczno - pedagogicznąjak najbliżej dziecka/ucznia, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
 • diagnozę w poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeśli udzielone na poziomie przedszkola/szkoły wsparcie okaże się niewystarczające
indywidualizacja pracy z uczniem2
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM
 • Nauczyciel:
  • jest inicjatorem działań wspierających wobec ucznia
  • indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
  • wspiera ucznia w osiąganiu jak najlepszych efektów edukacyjnych, z uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
indywidualizacja pracy z uczniem3
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM
 • Zespołowa praca nauczycieli w szkole:
 • określanie form i sposobów udzielania uczniowi wsparcia, w tym planowanie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, odpowiednio do dokonanego rozpoznania
 • określanie form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
 • dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej temu uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć,