maloljetni ka delikvencija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maloljetnička delikvencija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maloljetnička delikvencija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Maloljetnička delikvencija - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

Maloljetnička delikvencija. Objašnjenje pojma. Delikvencija * tal. delinquere – pogriješiti, činiti kaznena djela * lat. delictum – krivično djelo Kriminalitet * lat. krimen – kaznena aktivnost, zločinstvo. 1876. – prva znanstvena rasprava o delikvenciji i kriminalitetu – Lombroso

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maloljetnička delikvencija' - xadrian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obja njenje pojma
Objašnjenje pojma
 • Delikvencija

* tal. delinquere – pogriješiti, činiti kaznena djela

* lat. delictum – krivično djelo

 • Kriminalitet

* lat. krimen – kaznena aktivnost, zločinstvo

slide3
1876. – prva znanstvena rasprava o delikvenciji i kriminalitetu – Lombroso

* uvodi kategoriju urođenog kriminalca

 • Gouster – pojam : moral instanty
 • 1888. Koch – pojam : konstitucionalna psihopatska inferiornost
vrste delikventnog pona anja hewitt jenkins
Vrste delikventnog ponašanja (Hewitt, Jenkins)
 • Agresivno asocijalno ponašanje
 • Socijalizirano delikventno ponašanje
 • Inhibirano ponašanje

* Delikvente radnje mogu biti izvedene individualno, u parovima ili u manjim skupinama.

maloljetni ka delikvencija u rh
Maloljetnička delikvencija u RH
 • 1900.- prvi podatci o postojanju organizirane skrbi za djecu i mlade izložene rizicima (istaknuta uloga crkve)
 • 1902.- Zakon o prisilnom uzgoju nedoraslih (na inicijativu Josipa Šilovića)
 • 1918.- posebni sudovi za mladež, Naredba bana Hrvatske, Slavonije i Dalmacije o kažnjavanju i zaštiti mladeži
 • Drugi svjetski rat- nepovoljan položaj maloljetnika (istaknuta uloga države)
slide6
1959.- Novela Krivičnog zakonika
 • 1977.- Krivični zakon Hrvatske
 • 1998.- današnji zakon o sudovima za mladež

* Hrvatska je pratila svjetske trendove kako u pogledu zakonskih odredbi tako i u pogledu načina rada u ustanovama za djecu i mladež.

uzroci delikvencije
Uzroci delikvencije
 • A. Cohen: fenomen supkulture – glavni uzrok maloljetničke delinkvencije
 • Supkultura – sredina u kojoj mladi žive i odrastaju

-viša, srednja i niža klasa – raskorak između aspiracije i mogućnosti

-inteligencija i nadarenost ne uspijevaju nadoknaditi hendikep u obliku toga da pripadnici viših slojeva imaju bolje polazne pozicije

-pojedinac mora ostvariti ciljeve legitimnim sredstvima ili se identificirati sa supkulturnim grupama(izbor je na njemu)

slide8
Cohen : delinkventna skupina jest negativistička, neutilitarna i agresivno zavidna; ona stvara“gangove“ koji odbacuju konvencionalne vrijednosti
 • maloljetnička delinkvencija je društveni fenomen koji je naučen, a ne naslijeđen; mijenjao se posljednih desetljeća sa stajališta spolnosti, toksikomanije, a u porastu je i delinkvencija namjerne destrukcije
 • maloljetnici su ponekad žrtve vlastitih roditelja, braće, sestara ili prijatelja kriminalaca
slide9
F. Redl razlikuje:
 • zdravog pojedinca koji postaje delinkventom iz odgojnih razloga, traumatskih iskustava
 • zdravog pojedinca koji postaje delinkventom u tijeku krize (pubertetsko stanje)
 • neurotične pojedince
 • pojedince s problemima poriva
slide10
*maloljetnička delinkvencija je složen bio-psihološkosocijalni, pravni, pedagoški i gospodarski problem

u nastajanju delinkvencije važnu ulogu imaju:

 • roditeljsko zanemarivanje, odgojno zapuštanje, nebriga
 • odgojno nepovoljne situacije, prepuštenost ulici, druženje s delinkventima
 • kruta, ograničavajuća, konfliktna, represivna sredina
 • uzroci maloljetničke delinkvencije izviru iz maloljetnika, njegove obitelji i društvene sredine
 • delinkvencija je češća u nesređenim obiteljima(Odette Philippon)
 • među skitnicama je više izvanbračne djece nego među neskitnicama
od sitnih poreme aja do delinkvencije
OD SITNIH POREMEĆAJA DO DELINKVENCIJE
 • predelinkventno ponašanje: laganje, nedisciplina, prkos, ucjena, verbalna i fizička agresija, a kasnije i potkradanje roditelja, izbjegavanje nastave, skitnja, alkoholiziranje, krađa, prostitucija, promiskuitet
 • delinkventno ponašanje – veliki društveni problem

* kod pojedinaca postoje predispozicije i sklonosti prema delinkvenciji koje se u određenim okolnostima aktiviraju i prerastaju u socijalno-patološko ponašanje

osobine delikvenata
Osobinedelikvenata
 • Emocionalnai socijalna nezrelost
 • Egocentričnost
 • Nasilnost
 • Nesposobnost stvaranja prisnog, toplog, iskrenog i osjećajnog dodira sa okruženjem i osobama s kojima živi
slide13
A. M. Johnson

- pojedinačni delikvent -društveni delikvent

 • D. Szabo
 • Ispod 13 god. (15%)
 • Između 14 i 16 god. (76,82%)
 • Iznad 17 god. (8%)
slide14
D. Szabo

*4 tipa osobnosti delikvenata kod spolnih delikata

 • Skladne osobnosti
 • Nepokoreni pasivci
 • Aktivni nepokoreni
 • Spolno nastrani
specifi ni poreme aji u pona anju u razli itim sredinama
Specifični poremećaji u ponašanju u različitim sredinama
 • Obitelj

(nepoštivanje kućnog reda, nedozvoljeni izlasci, neuvažavanje roditelja…)

 • Škola

( izostajanje, ometanje nastave, otpor prema autoritetima…)

 • Javna sredina

(devastiranje prostora, krađa , narušavanje reda i mira…)

 • Među vršnjacima

(nametanje svoje volje, maltretiranje slabih i nemoćnijih, buntovništvo…)

prevencija
Prevencija

*"Čovjek koji počini pogrešku i ne ispravi je, čini drugu pogrešku. Jučerašnja pogreška danas nam mora biti učitelj.“

- provoditi prevenciju od najranijeg djetinjstva

- rana detekcija je najbolja prevencija

- samo zdrava sredina može formirati i odgajati zdrave, napredne, sretne i zadovoljne mlade osobe

zakonska podloga
Zakonska podloga
 • Zakon o sudovima za mladež
 • Zakon o kaznenom postupku
 • Zakon o prekršajima

Odgovornost mladeži za kažnjiva ponašanje u RH:

1. Djeca (do 14 god) – nisu kažnjivo odgovorna

2. Maloljetnici (14-18 god) – kažnjivo i prekršajno odgovorni

3. Mlađi punoljetnici (18-21 god) kažnjivo i prekršajno

    odgovorni

slide18
Specijalizirani policijski službenici za mladež
 • educirani su za rad s najmlađom dobnom skupinom
 • imaju visoku naobrazbu pretežito društvenog usmjerenja (dipl. kriminalist, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, pravnik i slično)
 • svaka policijska postaja i policijska uprava ima specijalizirane policijske službenike za mladež
 • Timski rad - podrazumijevasuradnju sa službom socijalne skrbi, zdravstvenom službom, odgojno obrazovnim ustanovama, udrugama i sl.
slide19
Posebnosti postupka policije prema mladeži
 • Provjera identiteta maloljetne osobe
 • Prikupljanje obavijesti od maloljetne/ mlađe punoljetne osobe
 • Pozivanje maloljetne/mlađe punoljetne osobe u policijski prostor
 • Mjera uhićenja
 • Još neke radnje policije ( poligrafsko ispitivanje, uzimanje otisaka prstiju, ograničena upotreba sile)
slide20
Prisustvo roditelja u postupku pred policijom

Prisustvo je obavezno zato što:  

1. roditelj mora biti svjestan o tijeku radnji koje se obavljaju prema njegovom djetetu

2. roditelj treba omogućiti stručnu obranu djetetu

3. roditelj mora potpisivati službene dokumente

4. roditelj mora dati podatke o svom djetetu

5. roditelj mora biti u mogućnosti pravodobno reagirati ako   sumnja u opravdanost postupaka prema njegovom djetetu

literatura
Literatura
 • I.Stanić: Maloljetnička delikvencija-opće društveni problem, Napredak br.143
 • J.Kregar, D. Sekulić, S. Ravlić, K. Grubišić: Uvod u sociologiju, Zagreb, 2008.
 • J.Bašić, N.Koller, S.Uzelac: Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja
 • M.Majdak: Crtice iz povijesti socijalnog rada s djecom i mladima u rizičnim okolnostima, 2006.
 • http://www.mup.hr/