Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Põllumajandus Suure Poliitika Tõmbetuultes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Põllumajandus Suure Poliitika Tõmbetuultes

Põllumajandus Suure Poliitika Tõmbetuultes

261 Views Download Presentation
Download Presentation

Põllumajandus Suure Poliitika Tõmbetuultes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Põllumajandus Suure Poliitika Tõmbetuultes DUBLIN 2013 Copa-Cogeca DUBLIN 2013 Järvakandi Kultuurihall 17.10.2014 JUHAN SÄRGAVA Eesti Põllumeeste Keskliit, President Saidafarm OÜ Juhataja

  2. Põllumajandus on jätkuv maaelu seriaal • Põllumajanduspoliitika • Turublokaad • Meetmed PM sektori elujõu säilitamiseks EL suunalt ja Eesti siseselt • Rahalise puudujäägi “kanaliseerumine” põllumehe sahvrisse. • Keskkond ja põllumajandus on alati kõrvuti. Tarvis paremini teineteist mõista! • Meetmed, pooltele arusaadav sõnavara, • Iga meede tähendab investeeringut, sageli mittetootlikku. • Vajadus tuleneb avalikkuse arusaamadest – peavad osalema investeerimises. • Selekteerimine näilistest ja koormavatest nõrgalt põhjendatutest meetmetest. • Väärtuslik põllumaa • Toidu tootmise prioriteedid headel põllumaadel • Toidu tootmise ja teiste ärihuvide mõistlik reguleerimine.

  3. Embargo perioodi ootused ja kartused • PERIOODI OOTUSED • TOP-UP taastamine ! • Toetusabi EL suunalt • Interventsiooni kokkuostu avamine piimatoodetele ja lihale • MAK vahenditest käiku reaalset turu edendamist soodustavad meetmed prioriteedina. • Lisandub meetmeid (riigiabist) põllumajandustootmise otsese konkurntsivõime tõstmiseks • Täitub mõnigi lubadus bürokraatia koorma kergendamisest • Toetus ei ole nõrgukeste abistamine vaid EL põllumajanduspoliitika osa –investeering maaelu majandusse! • PERIOODI KARTUSED • Kaotus Piimarahas (400 €/t >250 €/t) • Kaotus liharahas • Hea saak, Madal hind (ca 50% e.a.) Otsetoetuste tase langev aastani 2016 Põllumajanduse ettevõtetel toetuspaketi langus 30 ja enam %. Toetuseta toime tulevaid on EL-ski kõigest 7%, meil alla 5%. Alla “0” langeva rentaablusega ettevõtetel kiire otsustuskoht: “Olla või mitte olla!” • Avalikkuse kaasamine meie vajadustesse on jäänud pealiskaudseks Ei mõisteta TOP-UP äärmist vajadust antud olukorras

  4. Tänan tähelepanu eest! MÜÜA, MÜÜA, MÜÜAMaksan või peale, aga maha müün!