vodn setk n pro studenty psy 415 praxe a st e organizace firmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy) - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy). Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Projekt IKAPSY http://www.opvk.fss.muni.cz/ ikapsy /. Povinné praxe a stáže na katedře psychologie FSS MU. PSY413 Praxe a stáže (manželství, rodina)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vodn setk n pro studenty psy 415 praxe a st e organizace firmy

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy)

Koncept praxí a stáží

povinn praxe a st e na kated e psychologie fss mu
Povinné praxe a stáže na katedře psychologie FSS MU
 • PSY413Praxe a stáže (manželství, rodina)

garant: Mgr. Milan Pilát/aisistent:

 • PSY412Praxe a stáže (zdravotnictví)

garant: Mgr. Kateřina Novotná/asistent: Bc. Martina Černíková

 • PSY415 Praxe a stáže (organizace, firmy)

garant: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D./asistent: Mgr. Marie Součková

kontakt pro org. dotazy, připomínky: 219463@mail.muni.cz

 • PSY413Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež)

garant: PhDr. Ivana Poledňová, CSc./asistent: Mgr. Milan Růžička

Koncept praxí a stáží

podm nky rozsah a n pl praxe
Podmínky, rozsah a náplň praxe
 • 80 hodin (imatr. ročník 2010/11 a dále; dříve 40 hodin) = 4 kredity (IS)
 • Možno absolvovat na více pracovištích (min 2 dny)
 • Mimo Brno/bydliště – podpora z IKAPSY – žádat předem! (cestovné, ubytování, poplatek org. – zjistit/odhadnout částky, smlouva e-mailem – KláraMarešová, doklady o nákladech, zpráva z cesty, limit 1200 Kč, lze opakovaně, jen CZ občanství x stipendium)http://www.opvk.fss.muni.cz/ikapsy/praxe-a-staze/jak-ziskat-primou-podporu
 • Náplň – viz sylabus (6 okruhů) – dodržet!

Koncept praxí a stáží

dokumenty
Dokumenty
 • Uznáníplacenépráce– formulář v IS
 • Etickýkodex– podepsaný a naskenovanývložit do IS
  • Reprezentativnívystupování
  • Respekt k pracovišti, pracovníkům, jejichpráci, keklientům…
  • Dodržovánípravidelpracoviště, mlčenlivosti ad.
  • Udržováníčistěprofesionálníchvztahů…
 • Potvrzení o abs. praxe, výkazpráce, (smlouva s pracovištěm – jen pracovištěmimoseznam)

Koncept praxí a stáží

pracovi t
Pracoviště
 • 15 pracovišť, možnodomluvitvlastní – nechatschválit
 • Personální, konzultantskéagentury– např. ADDA Consultants, Motiv P, Duality, Mita Thor International
 • “personální odd.” organizací v soukromémsektorus jinýmzaměřenímsvéhlavníčinnosti – např. ČP, FEI, …
 • “personální odd.”organizacíveveřejnémsektoru s jinýmzaměřenímsvéhlavníčinnosti – MagistrátměstaBrna, ps. pracovištěkraje, NaZemi
 • Poradenskápracovištěuniverzit– MU, VUT
 • Specifika: způsobpráce, rozsah pers. agendy, mírauplatněnípsychologie…

Koncept praxí a stáží

domluva praxe na pracovi t ch
Domluva praxe na pracovištích
 • Oslovení iniciujístudenti x organizace (mentoři)
 • Organizacenejsoupovinnépraxiposkytnout
 • Oslovení co nejdříve
 • AKTIVNÍ PŘÍSTUP! (před / během / po)“Kolik do tohovložím, toliksiodnesu.”
 • Seznámení se s pracovišti - “Den psychologa v…”(web IKAPSY, přednostmají 1. ročníky)

Koncept praxí a stáží

sd len zku enost zp tn vazba zvy ov n kvality
Sdílenízkušeností, zpětnávazba, zvyšováníkvality
 • Diskusnískupiny(s ostatnímistudujícími, závěrečnézhodnocení)
 • PrůběžnáZV asistentůmpraxí
 • Blog pro všechnypraxe:http://www.centrumfss.blogspot.cz/
 • Ukončujícídiskuse(s garantem) – udělenízápočtu

Koncept praxí a stáží

model prax a st kvalita
Model praxí a stážíKvalita

Koncept praxí a stáží

slide11
Dotazy...?

Děkuji za pozornost.

Koncept praxí a stáží