vodn setk n pro studenty psy 415 praxe a st e organizace firmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy) - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy). Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Projekt IKAPSY http://www.opvk.fss.muni.cz/ ikapsy /. Povinné praxe a stáže na katedře psychologie FSS MU. PSY413 Praxe a stáže (manželství, rodina)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy)' - wynter-mueller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vodn setk n pro studenty psy 415 praxe a st e organizace firmy

Úvodní setkání pro studenty PSY 415 Praxe a stáže (organizace, firmy)

Koncept praxí a stáží

povinn praxe a st e na kated e psychologie fss mu
Povinné praxe a stáže na katedře psychologie FSS MU
 • PSY413Praxe a stáže (manželství, rodina)

garant: Mgr. Milan Pilát/aisistent:

 • PSY412Praxe a stáže (zdravotnictví)

garant: Mgr. Kateřina Novotná/asistent: Bc. Martina Černíková

 • PSY415 Praxe a stáže (organizace, firmy)

garant: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D./asistent: Mgr. Marie Součková

kontakt pro org. dotazy, připomínky: 219463@mail.muni.cz

 • PSY413Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež)

garant: PhDr. Ivana Poledňová, CSc./asistent: Mgr. Milan Růžička

Koncept praxí a stáží

podm nky rozsah a n pl praxe
Podmínky, rozsah a náplň praxe
 • 80 hodin (imatr. ročník 2010/11 a dále; dříve 40 hodin) = 4 kredity (IS)
 • Možno absolvovat na více pracovištích (min 2 dny)
 • Mimo Brno/bydliště – podpora z IKAPSY – žádat předem! (cestovné, ubytování, poplatek org. – zjistit/odhadnout částky, smlouva e-mailem – KláraMarešová, doklady o nákladech, zpráva z cesty, limit 1200 Kč, lze opakovaně, jen CZ občanství x stipendium)http://www.opvk.fss.muni.cz/ikapsy/praxe-a-staze/jak-ziskat-primou-podporu
 • Náplň – viz sylabus (6 okruhů) – dodržet!

Koncept praxí a stáží

dokumenty
Dokumenty
 • Uznáníplacenépráce– formulář v IS
 • Etickýkodex– podepsaný a naskenovanývložit do IS
  • Reprezentativnívystupování
  • Respekt k pracovišti, pracovníkům, jejichpráci, keklientům…
  • Dodržovánípravidelpracoviště, mlčenlivosti ad.
  • Udržováníčistěprofesionálníchvztahů…
 • Potvrzení o abs. praxe, výkazpráce, (smlouva s pracovištěm – jen pracovištěmimoseznam)

Koncept praxí a stáží

pracovi t
Pracoviště
 • 15 pracovišť, možnodomluvitvlastní – nechatschválit
 • Personální, konzultantskéagentury– např. ADDA Consultants, Motiv P, Duality, Mita Thor International
 • “personální odd.” organizací v soukromémsektorus jinýmzaměřenímsvéhlavníčinnosti – např. ČP, FEI, …
 • “personální odd.”organizacíveveřejnémsektoru s jinýmzaměřenímsvéhlavníčinnosti – MagistrátměstaBrna, ps. pracovištěkraje, NaZemi
 • Poradenskápracovištěuniverzit– MU, VUT
 • Specifika: způsobpráce, rozsah pers. agendy, mírauplatněnípsychologie…

Koncept praxí a stáží

domluva praxe na pracovi t ch
Domluva praxe na pracovištích
 • Oslovení iniciujístudenti x organizace (mentoři)
 • Organizacenejsoupovinnépraxiposkytnout
 • Oslovení co nejdříve
 • AKTIVNÍ PŘÍSTUP! (před / během / po)“Kolik do tohovložím, toliksiodnesu.”
 • Seznámení se s pracovišti - “Den psychologa v…”(web IKAPSY, přednostmají 1. ročníky)

Koncept praxí a stáží

sd len zku enost zp tn vazba zvy ov n kvality
Sdílenízkušeností, zpětnávazba, zvyšováníkvality
 • Diskusnískupiny(s ostatnímistudujícími, závěrečnézhodnocení)
 • PrůběžnáZV asistentůmpraxí
 • Blog pro všechnypraxe:http://www.centrumfss.blogspot.cz/
 • Ukončujícídiskuse(s garantem) – udělenízápočtu

Koncept praxí a stáží

model prax a st kvalita
Model praxí a stážíKvalita

Koncept praxí a stáží

slide11
Dotazy...?

Děkuji za pozornost.

Koncept praxí a stáží