wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Departament Polityki Rodzinnej. Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne cele:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3' - wynona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 3
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Departament Polityki Rodzinnej

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 31
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Główne cele:

 • Upowszechnienie instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie):
 • zwiększenie dostępności terytorialnej (tj. liczby instytucji, w szczególności na terenach, na których jest ich za mało),
 • zwiększenie dostępności finansowej (obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców),
 • zwiększenie wiedzy różnych podmiotów (m.in. gmin i rodziców) na temat korzyści z tworzenia instytucji opieki nad małymi dziećmi i korzystania z nich.
wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 32
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Dotychczasowe działania:
 • Wprowadzenie ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nowych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 • żłobek
 • klub dziecięcy
 • dzienny opiekun
 • niania
 • Katalog podmiotów mogących tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce (działalność regulowana):
 • gminy
 • osoby fizyczne
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 33
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotychczasowe działania:

 • Wprowadzenie w 2011 r. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” i jego kontynuacja w 2012 r. i 2013 r.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 34
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Nie planuje się działań systemowych na poziomie kraju w zakresie wsparcia tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi.
 • Przewiduje się, że wsparciem na poziomie regionalnym będzie realizacja celu tematycznego 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, priorytet inwestycyjny Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Będzie ono polegało na tworzeniu warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez wsparcie tworzenia miejsc opieki oraz wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi (w żłobkach i klubach dziecięcych).
 • Środki finansowe będą przeznaczane przede wszystkim na inwestycje, adaptacje i remonty, wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy.
wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 35
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Źródło: Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dane na dzień 31 grudnia 2012 r.)

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 36
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (żłobki i oddziały żłobkowe); dane za 2010 r.; Sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie; dane za 2011 r. i 2012 r.)

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 37
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Źródło: Analiza własna na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, dane na dzień 31 grudnia 2012 r.); dotyczy gmin w których funkcjonują instytucje wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 38
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

* Liczba dzieci objętych opieką dziennego opiekunaŹródło: Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 39
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

ODSETEK DZIECI W WIEKU DO LAT 3 W ŻŁOBKACH, KLUBACH DZIECIĘCYCH, U DZIENNYCH OPIEKUNÓW i NIAŃ

2012 r. 4,5%*

2011 r. 3,7%*

2010 r. 2,6%

*Od 2011 r., dane pochodzą ze sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (uwzględniając dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennego opiekuna), informacji przekazanych przez ZUS o liczbie niań, za które budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (przyjęto, że pod opieką niań jest 1 dziecko) oraz szacunku liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 310
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

* Dane pochodzą ze sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (uwzględniając dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennego opiekuna), informacji przekazanych przez ZUS o liczbie niań, za które budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (przyjęto, że pod opieką niań jest 1 dziecko) oraz szacunku liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 311
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Źródło: Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na dzień 31 grudnia 2013 r. w zakresie deklarowanego zapotrzebowania

slide13

Źródło: Oszacowanie na podstawie sprawozdań z realizacji zadań Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” za rok 2012, gdzie przeciętny koszt utworzenia 1 miejsca wyniósł 20,2 tys. zł

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 312
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przeciętne miesięczne koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka

Źródło: Szacunek na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 31 grudnia 2012 r.

slide15

Źródło: Szacunek na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz prognoz zapotrzebowania na miejsca opieki

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 313
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Środki z budżetu państwa na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

wspieranie rozwoju us ug opieki nad dzie mi w wieku do lat 314
Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

slide18

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Departament Polityki Rodzinnej

www.zlobki.mpips.gov.pl