naar betrouwbare persoonsgegevens n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Naar Betrouwbare persoonsgegevens

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Naar Betrouwbare persoonsgegevens - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Naar Betrouwbare persoonsgegevens. NVVB Gelderland 7-11-2013 Geert Deenen. Project NBP. 4 actielijnen. 1. instrumenten ontwikkelen voor beoordelen van buitenlandse brondocumenten 2. kwalificatiestructuur ontwikkelen 3. randvoorwaarden voor certificering onderzoeken

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naar Betrouwbare persoonsgegevens' - wynn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naar betrouwbare persoonsgegevens

Naar Betrouwbare persoonsgegevens

NVVB Gelderland

7-11-2013

Geert Deenen

4 actielijnen
4 actielijnen

1. instrumentenontwikkelenvoorbeoordelen van buitenlandsebrondocumenten

2. kwalificatiestructuurontwikkelen

3. randvoorwaardenvoorcertificeringonderzoeken

4. mogelijkhedenonderzoekenvooruitrolnaaranderebasisregistraties.

actielijn 2 en 3
Actielijn 2 en 3
 • Kwalificatiestructuur & certificering
 • We willen goede opleidingen die...
 • - aansluiten bij wat de praktijk van ons vraagt.
 • - onderstrepen het belang van onze beroepspraktijk.
 • - Houvast geven en bijdragen aan verdere professionalisering.
actielijn 2
Actielijn 2

Doorontwikkelen NVVB kwalificatiestructuur

Beproeven kwalificatiestructuur

Samenwerken met ketenpartners

Aan de hand van mijlpalen

stappen in kwalificatiestructuur
Stappen in kwalificatiestructuur
 • Bepalen module-indeling
 • Samenstellen toetstermen en beheersingsniveaus
 • Samenstellen toetsmatrijzen en geschikte toetsvormen
 • Opstellentoetsbeleidsplan
 • Makenlesmateriaal
 • Makenexamenmateriaal
 • Kleinschaligebeproeving
 • Tussentijdseevaluatie en bijstelling
 • Laatstebeproeving
 • Opleverenkwalificatiestructuur
input
input
 • Toetstermen van BABZ en BOBZ
 • Gemma processtructuur
 • Modulestructuur BZM
 • Kennis van veel vakspecialisten, zoals:
  • RDW, BPR, BZK, gemeenten, TIF, bureau documenten IND, RNI, progr . mGBA, Kmar, NVvB
 • Project input
  • ID-vaststelling , ID-fraude, ID-management
  • Persoonsinformatievoorziening (o.a. mGBA, BRP, RmBS)
 • Kanaalonafhankelijkheid
 • Kerntaken en Werkprocessen op ons vakgebied
toetstermen 1 resultaat obv input
Toetstermen (1)resultaat obv input
 • Accordering van bestaande toetstermen
 • “Ontdubbeling” van toetstermen
 • ombuigen van een aantal toetstermen
 • Toevoeging van een groot aantal nieuwe toetstermen
toetstermen 2 taxonomiecode
Toetstermen (2) taxonomiecode

Het niveau van de toetstermen

K = kennis

B = Begrip

RV = Reproductieve vaardigheid

PV = productieve vaardigheid

toetstermen 4
Toetstermen (4)
 • Sorteren naar onderwerp
 • Samenvoegen tot (deel)modulen
 • Bepalen vraagsoort per toetsterm
 • Gesloten vragen
 • open vragen
 • praktijkopdracht
modulen
Modulen
 • MBO-2
 • MBO-4
 • HBO
 • proef
examenvragen
Examenvragen
 • Beschrijving
 • Taxonomiecode
 • Soort vraag
  • Gesloten, open op praktijkopdracht
 • Voor elke toetsterm minimaal één vraag
 • Hergebruik van bestaande vragen
 • Aanpassen van bestaande vragen
 • Verwijderen van niet meer te gebruiken vragen
 • Ontwerpen en vaststellen van nieuwe vragen
stavaza vragen
Stavaza vragen
 • Gesloten en open vragen
  • Voor nagenoeg elke toetsterm is er een vraag
  • Voldoende vragen om toetsen samen te stellen
  • Aantal toetstermen – nog geen examenvraag
  • Opdrachten uitgezet
 • Praktijkopdrachten
  • Opleiding constructeurs gepland
  • Moeten nog geconstrueerd worden
  • Opdrachten uitzetten
  • Construeren
  • Vaststellen
gesloten vragen
Gesloten vragen
 • een- uit- meervraag;
 • meer- uit- meervraag;
 • Ja/nee vraag
 • rangschikvraag;
 • matchvraag (gelijk);
 • matchvraag (ongelijk);
 • invulvraag (alfanumeriek);
 • invulvraag (numeriek).
 • https://uitproberen.testvision.nl/online3/fe/login_ot.htm?campagne=ICTU2013G
open versus gesloten
Open versus gesloten
 • Voordeel van gesloten vragen:
 • Kandidaat; korte heldere vragen
 • Constructeur: minder complex, vergt minder tijd
 • Examen organisatie: breder toetsen
 • NBP: efficiënter, makkelijker te controleren
  • Automatisch vs handmatig
 • Nadeel gesloten vragen:
 • Niet alle niveaus (taxonomiecode) te toetsen
3 proeven
3 proeven

omzetten van open vragen naar gesloten vragen

Van casusvragen naar losse open vragen

ontwikkelen van open vragen met parallelle varianten daarvan

resultaten proef
Resultaten proef
 • Conclusies:
 • Het is haalbaar om deze te toetsen met de gesloten vraagvorm.
 • Consequentie:
 • Veelal: per toetsterm meer vragen nodig om de inhoud goed af te dekken. Deze vragen veelal niet in hetzelfde examen te gebruiken
 • Open eindje:
 • Mocht tijdens de ontwikkeling of vaststelling blijken dat een gesloten vraagvorm toch niet mogelijk is:
  • dan kan alsnog een open vraag ontwikkeld worden
  • of kan meegenomen worden als onderdeel van een praktijkopdracht.
2 van casus naar open vragen
2 van casus naar open vragen
 • Conclusie:
 • De aanpak met casusvragen kan prima worden losgelaten en vervangen door losse open vragen.
 • Consequentie:
 • bij elke vraag is een inleiding (casus) nodig is.
 • Meer leeswerk voor kandidaten.
  • Meenemen in evaluatie
 • Oplossing: meer examentijd
 • het ontwikkelen en vaststellen van losse vragen kost minder tijd
  • Vanwege consistentie tussen alle vragen binnen een casus
3 parallelle open vragen
3. Parallelle open vragen

Conclusie:

Het is zeker haalbaar en ook aan te raden om parallelle versies van losse open vragen te ontwikkelen

Het ontwikkelen van parallelle vragen levert een flinke tijdsbesparing op voor zowel het ontwikkelen als het vaststellen (+/- 40% minder tijd nodig).

parallelle ontwikkeling
Parallelle ontwikkeling
 • Invoering nieuwe regelgeving
 • 1-11: toetstermen BRP-proof
 • 9-12: examenvragen BRP- proof
 • Duale periode …..
 • Toetstermen en vragen obv werkwijze LO3
 • Toetstermen en vragen obv werkwijze mGBA
 • Permanent proces
de toets
De toets

Vragen moeten nog beproefd worden…

De publieksvraag: Weet jij hoeveel 1 en 1 is?

 • 0
 • 2
 • 11
 • Nee
 • ja
vouchers
vouchers
 • Kabinet investeert eenmalig, een fors bedrag in opleidingen en examens.
 • voucher
 • kostendekkend voor betaling van de opleidingen aan de opleidingsinstelling
 • aanmelden voor 1 december
 • beperkt aantal deelnemers
 • Mail naar nbp@ictu.nl om u aan te melden!
 • https://www.nvvb.nl/publiciteit/nieuws/vouchers-voor-opleiding-invoering-van-de-wet-brp-en-voorkomen-fraude-op-op
meedoen aan pilot
Meedoen aan Pilot?
 • Wilt u met uw gemeente meedoen aan de pilot? Dan biedt het project het volgende aan:
 • vergoeding van de opleiding
 • gratis examens
 • een erkend certificaat
slide32
????

Opmerkingen / aanvulling / vragen / suggesties?