slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gebruikerscommissie 110128 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gebruikerscommissie 110128

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Gebruikerscommissie 110128 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

IWT CLO 080504 Opw aardering van gezuiverde effluenten uit mestverwerking tot herbruikbaar water voor de landbouw Gebruikerscommissie : 28 januari 2011. Gebruikerscommissie 110128. Agenda. voorstelling project resultaten Evi Michels (algemene inleiding, mijlpalen, valorisatie)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gebruikerscommissie 110128' - wynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IWT CLO 080504Opwaardering van gezuiverde effluenten uit mestverwerking tot herbruikbaar water voor de landbouwGebruikerscommissie: 28 januari 2011

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

agenda
Agenda
 • voorstelling project resultaten

Evi Michels (algemene inleiding, mijlpalen, valorisatie)

Annelies Pollentier (valorisatie)

 • nabespreking/opmerkingen

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide3

I. Algemene inleiding

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

mestverwerking
Mestverwerking

Dierlijke

mest

Vaste

fractie

Bodem

verbeteraar

Fysische scheiding

Compostering

Vloeibare

fractie

Bemester

Uitspreiding over land

Nutrient reductie via

biologische behandeling

Overlegplatform water

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Overlegplatform water

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

mestverwerking1
Mestverwerking

Bodem

verbeteraar

Dierlijke

mest

Vaste

fractie

Compostering

Bemester

Fysische scheiding

Vloeibare

fractie

Uitspreiding over land

Loosbaar

water

Constructed wetlands

Nutrient reductie via

biologische behandeling

Loosbaar

water

Vergisting

Overlegplatform water

Gebruikerscommissie 110128

Overlegplatform water

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

constructed wetlands
Constructed wetlands

“Intelligent design”: controle in functie van cruciale monitoring parameters, feed forward & feedback loops

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide7

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

constructed wetlands1
Constructed wetlands

Dunne fractie na biologie

Effluent na passage door CW

INHOUD NA BIOLOGIE

300 mg/l totaal stikstof

250 mg/l totaal fosfor

3000 mg/l COD

LOZINGSNORMEN

< 15 mg/l totaal stikstof

< 2 mg/l totaal fosfor

< 125 mg/l COD

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

constructed wetlands2
Constructed wetlands

VLAREM norm

Milieu basis kwaliteit

norm

N gehalte

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide10

II. Project overzicht: water hergebruik

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

water schaarste hergebruik
Water schaarste & hergebruik

Dierlijke

mest

 • watervoorziening is voor de landbouw zowel milieutechnisch als economisch één van de belangrijkste uitdagingen van de nabije toekomst
 • gezuiverd water vindt nauwelijks zijn weg naar het landbouwbedrijf
 • is hergebruik van eind effluent van constructed wetlands een optie?

Fysische scheiding

Vloeibare

fractie

Loosbaar

water

Nutrient reductie via

biologische behandeling

Constructed wetlands

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

iwt clo project
IWT CLO project

IWT-Vlaanderen

Hoofdaanvrager

UGent

Partner(s)

POVLT

Projectconsortium

Gebruikersgroep

Boerenbond

Innova Manure

Eneco

Eco Projects

VMW

ADLO

VCM

Vlaamse

Land- en Tuinbouw

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

12

project
Project

5 verschillende CW locaties, maandelijkse staalname

fysico-chemische parameters (non-limitatieve lijst)

SS EC pH Ptot ortho-P NTU hardheid

Ntot NO2 NO3 NH4 BOD COD Ca

Mg K Na F Cl SO4 Al

Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn

Co Cr

bacteriologische parameters

C. perfringens Enterococci total Coliforms

SalmonellaE. coli colony count (37°C)

colony count (22°C) sporen sulfiet red. Clostridia

normen verschillende hergebruik opties (hoog & laagwaardig)

drinkwater vee reinigingswater

irrigatie koelwater

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Overlegplatform water

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide14

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide15

ICH – 0,5 ha

Wetland area

GI – 3 ha

Prim. & Sec. Manure treatment

Pig farm

PI – 1 ha

WVL– 3 ha

LA – 0,5 ha

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide16

Inventarisatie technieken

Microbiologische karakterisatie

Fysico-chemische karakterisatie

Beoordeling hergebruik

Beoordeling recuperatie

Valorisatie en publicatie

Voorjaar 2011: Pittem

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide17

Inventarisatie technieken

Microbiologische karakterisatie

Fysico-chemische karakterisatie

Beoordeling hergebruik

Beoordeling recuperatie

Valorisatie en publicatie

WEBTOOL

PUBLICATIES, VOORDRACHTEN

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide18

Inventarisatie technieken

Microbiologische karakterisatie

Fysico-chemische karakterisatie

Beoordeling hergebruik

Beoordeling recuperatie

Valorisatie en publicatie

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

resultaten ivm drinkwater varkens
Resultaten: ivm drinkwater varkens
 • Algemeen uitstekende resultaten
 • Probleem parameters
 • Locatie

Vb.: Andere sporen- elementen: vnl lager dan DL

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

resultaten ivm drinkwater varkens1
Resultaten: ivm drinkwater varkens

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide21

Inventarisatie technieken

Microbiologische karakterisatie

Fysico-chemische karakterisatie

Beoordeling hergebruik

Beoordeling recuperatie

Valorisatie en publicatie

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

valorisatie nationale voordrachten

BIWA workshop

Belgian Committee of the International Water Association

 • Instituut voor Permanente vorming
 • Innovatieplatform Boerenbond

 Concrete aanleiding voor een mogelijk nieuw project in de sierteelt

Valorisatie: nationale voordrachten

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

valorisatie internationale voordrachten

Michels, E., Meers, E., Huits, D. & Tack, F.M.G.Manure processing to reusable water using constructed wetlands (2010). 7th International Conference on Phytotechnologies. September 26-29, Parma, Italy, p. 35.

 • Meers, E., Michels, E., Huits,D., Pollentier, A. & Tack, F.M.G . (2010)Manure processing to reusable water using constructed wetlands. ISEI7 – 7th International Conference on Ecological Informatics. December 13-16, Ghent, Belgium, p27
Valorisatie: Internationale voordrachten

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

valorisatie verspreiding naar de brede doelgroep

Open Bedrijven Dag

3 oktober 2010

Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

valorisatie verspreiding naar de brede doelgroep1
Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

Landgenoten , winter 2010

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

valorisatie verspreiding naar de brede doelgroep2
Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

Landbouw & Techniek 2010. 13, p11-13

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide27

Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

Aquarama, december 2010

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide28

Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

  • Jaarboek van de provinice West-Vlaanderen

relatiegeschenk

  • Jaarverslag POVLT
 • gaat naar alle landbouwers met de meitelling.

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide29

Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide30

Valorisatie: verspreiding naar de brede doelgroep

 • Trefdag Proclam 26/10/10 ( workshop)
 • · Agriflanders – Gent (13-16/01/2011)
 • Landbouwsalon Roeselare
 • (29-31/01/2011)
 • · Flyer samen met wateranalyses labo
 • · Landbouw&Techniek (februari).

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

slide31

Inventarisatie technieken

Microbiologische karakterisatie

Fysico-chemische karakterisatie

Beoordeling hergebruik

Beoordeling recuperatie

Valorisatie en publicatie

WEBTOOL

Gebruikerscommissie 110128

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

future perspectives

Water & Nutrient recovery

  • Zuivering van spuiwater uit Azalea teelt tot herbruikbaar (i.s.m. PCS - UGent – Innova Manure – Azaleateler(s) (pending)
  • CLO: “Landbouwtechnische en economische verduurzaming van intensieve veeteelt in Vlaanderen” (submitted)
  • FP-7: Nutrient & Energy recovery (submitted)
  • Interreg IV.B. (i.s.m. met POVLT, VCM, UGent) (2011-2015)
  • PhD / Assistentschap Cradle-to-cradle (vanaf Feb. 2011)
 • Wetland technolgie:
  • Biodiversiteit:“Integrated Constructed Wetlands (ICW): ecological development in constructed wetlands for
  • manure treatment” (ism Lab. Aquatische Ecologie)
  • Energetische valorisatie van biomassa uit treatment wetlands (i.s.m. HOWEST)
Future perspectives

Gebruikerscommissie 110128

Gebruikerscommissie 100520

Tussentijdse vergadering 100402

Kick-off IWT CLO 080504

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen