Situa cijsko rukovodstvo -p re zentacija - PowerPoint PPT Presentation

situa cijsko rukovodstvo p re zentacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Situa cijsko rukovodstvo -p re zentacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Situa cijsko rukovodstvo -p re zentacija

play fullscreen
1 / 34
Situa cijsko rukovodstvo -p re zentacija
137 Views
Download Presentation
wylie
Download Presentation

Situa cijsko rukovodstvo -p re zentacija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Situacijskorukovodstvo-prezentacija Predavač: Evangelos Bountalis Međunarodni stručnjak

 2. Teorijerukovođenja

 3. Teorije osobina Pretpostavljalo se da prepoznajući karakteristike velikih rukovoditelja, možemo bolje razumjeti tip osobe koja može postati vođai da je možda moguće prepoznati buduće rukovoditelje rano u životu. Nakon više od dvadeset godina istraživanja samo tri osobine konstantno osvajaju većine top lista: inteligencija, inicijativa, iodgovornost.

 4. Teorije ponašanja Fokusirane su na ponašanje rukovoditelja umjesto na njihove osobne karakteristike ili značajke.Rastući utjecaj behaviorističkih pristupa u proučavanju rukovođenja proizašao je iz činjenice da se, za razliku od osobina, ponašanje može promatrati, i posljedično, spremnije se izložiti znanstvenom ispitivanju.

 5. Teorije ponašanja • Autokratska, demokratska, i laissez Faire (1920 –1930ih) • Teorije X i Y (1960ih) • Model rukovođenja iz istraživanja države Ohio (1955) • Likertovi sustavi upravljanja (1961)

 6. Situacijsketeorije Umjesto da pokušavaju identificirati jedan najučinkovitiji profil rukovođenja, situacijski teoretičarisložili su se da radikalno različiti stilovi rukovođenja mogu biti jednako učinkoviti u različitim organizacijskim kontaktima.

 7. Situacijsketeorije • Fiedlerovmodel rezerve (1960) • Teorija staza-cilj (1974) • Vroomovi Yettonovnormativnimodel sudioničkog rukovođenja (1975) • Herseyjevi Blanchardovsituacijskimodel rukovođenja (1988)

 8. Organizacijskikontekst rukovodstva • Teorija Z (1981) • McKinseyjevih 7 okvira(1982) • Bennisovei Nanuaove strategije za preuzimanje vodstva (1985) • Upravljanje potpunom kvalitetom (80-89) • Socio-tehničkisustavi (60ih-90ih) • Nove znanosti (kaos, quantum) sredinom 90ih • Upravljanje; Sluganskorukovodstvo (92) • Organizacije učenja; Sustavi razmišljanja; Promjena (90-02)

 9. Dobar menadžer radi stvari na pravi način. Rukovoditelj radi prave stvari. RUKOVODITELJ VS MENADŽER

 10. Posaokorporativnogrukovoditelja • Raditi 4 stvari dobro. . • Razvijati viziju • Dijeliti ciljeve • Zadobiti potporu • Iznijeti uspjeh

 11. Model rukovodstva • Model rukovodstva pokušava adresiratitransakcijskeitransformacijske aspekte rukovodstva • Model rukovodstvapokriva četiri funkcije ključne za učinkovito rukovodstvo u bilo kojoj organizaciji: • Razvijanje vizije • Dijeljenje ciljeva • Zadobivanje potpore • Ostvarivanje uspjeha • … i identificira ključne transakcijske i transformacijske kompetencije.

 12. #1 – Razvijanje vizije • Prva faza u organizacijskoj promjeni uključuje kritičku analizu trenutne situacije i prikupljanje ideja kako bi se krenulo naprijed. • Rukovoditelji trebaju preciznu analizu činjenica kako bi uspostavili osjećaj hitnoće gdje je promjena potrebna. • Također trebaju uspostaviti misiju, razviti uvjerljivu i privlačnu viziju budućnosti i skicirati strategiju pomoću koje ona može biti ostvarena.

 13. #2 – Dijeljenje ciljeva • Korporativni rukovoditeljimoraju prenijeti viziju, postaviti ciljeve i donijeti odluke koje utjelovljuju strateški smjer organizacije. • Prezentirajući svoju strategiju, moraju međudjelovati s unutrašnjim i vanjskim interesentima. • Moraju uspostaviti koalicije i mreže i utjecati na ljude kako bi oni prihvatili i internalizirali ciljeve.

 14. #3 – Zadobivanje podrške • Rukovoditelji moraju podupirati druge kako bi zauzvrat dobili njihovo povjerenje i podršku.Stoga rukovoditelji moraju prepoznati poteškoće i pomiriti ih s planom promjena. • Rukovoditelji moraju ostvariti širokopojasnu akciju kako bi ostvarili kratkoročne pobjede kojima će demonstrirati prednosti promjene. • Neuspjeh u tome može kod drugih u organizaciji izazvati strah ili opiranje promjeni te vjerovanje da od promjene neće biti koristi, pa će novu viziju i strategiju podupirati samo djelomično.

 15. #4 – Postizanje uspjeha • Učinkovita implementacija strategije zahtijeva radnu učinkovitosti komercijalnu svrhovitost. • Ekonomska isplativost vizije može biti ostvarena kroz radnu učinkovitost i pobjedničke poslove za rast organizacije.

 16. Fokus menadžmenta vs. Fokus rukovodstva • Menadžment je održavanje postojećeg sustava. • Rukovodstvo je stvaranje, razvoj i promjena smjera.

 17. Kompetencije menadžmenta vs. kompetencije rukovodstva

 18. Kompetencije menadžmentairukovodstva MENADŽMENT RUKOVODSTVO • Analiziranje & tumačenje • Interakcija & prezentiranje • Podrška& Kooperacija • Organiziranje & izvršavanje • Stvaranje & osmišljavanje • Rukovođenje & odlučivanje • Prilagođavanje & snalaženje • “Enterprising” & izvedba

 19. “U današnjem okruženju lako pokretljivih timova rukovoditelji moraju imati snažno usađene vrijednosti kojima ostaju vjerni – ali moraju biti i prilagodljivi.Kako biste postigli istodobno i fleksibilan i otporan identitet, morate biti spremni pogledati u sebe.” Paul Wieand, quoted in Fast Company

 20. Vještina Znanje Tehničkekompetencije Kognitivna sposobnost   Uloga/Imidž Osobine Motiv Kompetencijeponašanja Rukovodstvo   Putovanje rukovodstva postajezanimljivo kada se spustite ispod vodene linije…

 21. Putovanje rukovoditelja:Put je dug, s mnogo zavoja… koje ne možete uvijek vidjeti

 22. Menadžment vs. Rukovodstvo: Razlikovnost Grupnadiskusija: • Kako biste okarakteriziraliMenadžmenta kakoRukovodstvo? • Postoji li razlika? • Je li ona važna? • Zašto ili zašto ne? • Koje su implikacije za procjenu? Za razvoj?