halk sa li i g r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HALK SAĞLIĞI GİRİŞ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HALK SAĞLIĞI GİRİŞ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

HALK SAĞLIĞI GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation


 • 360 Views
 • Uploaded on

HALK SAĞLIĞI GİRİŞ. Doç. Dr. M. Esin Ocaktan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. İletişim Bilgileri. Dr. Mine Esin Ocaktan Münzeviler Sokak No: 87 Akdere, ANKARA Telefon: 363 89 90 -115 Faks: 319 82 36. Halk Sağlığı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HALK SAĞLIĞI GİRİŞ' - wylie-durham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
halk sa li i g r

HALK SAĞLIĞI GİRİŞ

Doç. Dr. M. Esin Ocaktan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

leti im bilgileri
İletişim Bilgileri
 • Dr. Mine Esin Ocaktan

Münzeviler Sokak No:87 Akdere, ANKARA

Telefon: 363 89 90-115

Faks: 319 82 36

halk sa l
Halk Sağlığı

Organize edilmiş toplum çalışmaları ile

Çevre sağlığı koşullarını düzelterek,

Bireylere sağlık bilgisi vererek,

Bulaşıcı hastalıkları önleyerek,

Hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayarak,

Sağlık örgütleri kurarak,

Bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek

hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır.

halk sa l temel konu ba l klar
Halk Sağlığı Temel Konu Başlıkları
 • Sağlık Yönetimi
 • Epidemiyoloji
 • Çevre Sağlığı
 • İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
 • Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
 • AÇSAP &Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı
 • Çocuk Sağlığı
 • Okul Sağlığı
 • Beslenme
 • Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi
 • Kaza ve Yaralanmalar
 • Kronik Hastalıklar
 • Yaşlı Sağlığı
sa l k hizmetleri ve sa l k politikalar
Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Politikaları
 • Çağdaş Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramları
 • Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
 • Türkiye’de Sağlık Politikaları
 • Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
sa l k hastal k
Sağlık & Hastalık

RAHATSIZLIK (İllness):

“Doktora gittiğinde hastanın hissettiği”

HASTALIK (Disease):

“Doktordan dönerken neyi olduğu”

d nya sa l k rg t who
Dünya Sağlık Örgütü(WHO)

SAĞLIK (Health): yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.

slide9

DSÖ Bölgeleri ve Bölge Ofisleri

   Africa; HQ: Brazzaville, Congo

Americas; HQ: Washington, DC, USA

   Eastern Med.; HQ: Cairo, Egypt

   Europe; HQ: Copenhagen, Denmark

   South East Asia; HQ: New Delhi, India

   Western Pacific; HQ: Manila, Philippines

a da sa l k hizmeti
Çağdaş Sağlık Hizmeti

“Koruyucu+Tedavi Edici+Rehabilite Edici”

Sağlık Hizmetleri bir bütündür.

Biri diğerinden ayrılamaz.

Biri diğerinden üstün tutulamaz.

a da sa l k anlay lkeleri
Çağdaş Sağlık Anlayışı İlkeleri
 • Kişinin yaşamı bir bütün olarak ele alınmalıdır, hastalıklı ve sağlıklı dönemler diye ayrılamaz.
 • Sağlık hizmeti hastadan çok sağlama götürülen hizmettir.
 • Koruma tedaviden daha kolay, etkili ve ekonomiktir.
 • Hastalık yalnızca hastayı değil, ailesini, çevresini ve tüm toplumu etkiler.
 • Kişi çevresiyle bir bütün olarak ele alınmalıdır.
 • En sık görülen, öldüren, sakat bırakan, ekonomik kayıp yaratan hastalıklar en önceliklilerdir.
 • Sağlık ekip hizmetidir, çok sayıda sektörü ilgilendirir.
slide13

Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi-1978

9. Entegre Hizmet

1. Toplumsal Eşitlik

10. Multisektörel - Ekip Hizmeti

2. Çevreyle Bütünlük

11. Sağlık - Kalkınma İlişkisi

3. Yaşamın Bütünlüğü

4. Toplumsal Etmenler

12. Öz Sorumluluk

5. Hizmetin Boyutu

13. Halkın Katılımı

6. Korumaya Öncelik

14. Evrensellik

7. Risk Gruplarına Öncelik

15. Koşullara Uygunluk

8. Önemli Hastalıklara Öncelik

slide14

TSH bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından

kabul edilecekyollardan, onların tam katılımlarıile,

ülke ve toplumcakarşılanabilirbir harcama karşılığında

onlara götürülen esas sağlık hizmetidir.

TSH, ülkenin sağlık hizmetlerinin çekirdeğinioluşturur

ve genel anlamdatoplumsalveekonomikkalkınmanın

ayrılmaz bir parçasıdır.

TSH, ulusal sağlık sisteminin, insanların yaşadığı ve

çalıştığı yerlerinmümkün olduğu kadar yakınına

götürülmüş, bireylerin ailelerin ve toplumun ilk başvuru

yeri olan, sağlık hizmeti zincirinin birinci halkasını

oluşturur.

slide15

En az Bakım Kriterleri-Etkinlikler Olarak TSH

1. Halkın sağlık eğitimi

2. Beslenme durumunun geliştirilmesi

3. Temiz su sağlanması ve sanitasyon

4. AÇS ve AP

5. Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama

6. Endemik hastalıkların kontrolü

7. Sık görülen hastalık ve yaralanmaların tedavisi

8. Temel ilaçların sağlanması

ottava s zle mesi 1986
Ottava Sözleşmesi-1986

 1. Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı

 Sözleşme yayınlamanın amacı 2000 YHİS

etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi.

 Alma Ata ruhu daha da ileri götürülüyor.

slide17

OttawaSözleşmesi

Sağlığın temel koşulları ve kaynakları

 • Barış
 • Barınma
 • Eğitim
 • Gıda
 • Gelir
 • Stabil bir ekosistem
 • Sürekliliği olan kaynaklar
 • Sosyal adalet ( Social Justice )
 • Hakkaniyet ( equity )

1986

slide18

OttawaSözleşmesi

Sağlığı Geliştirme Etkinlikleri

1. Sağlıklı Kamu Politikaları Oluştur

2. Destekleyici Çevreler Yarat

3. Toplum Etkinliklerini Güçlendir

4. Kişisel Becerileri Geliştir

5. Sağlık Hizmetlerini Yeniden Düzenle

1986

hastal k olu mas in
Hastalık Oluşması İçin:
 • Gerekli Neden (ETKEN)
 • Yeterli Neden (RİSK FAKTÖRLERİ)
hastal n olu mas nda epidemiyolojik l
Hastalığın Oluşmasında Epidemiyolojik Üçlü

ÇEVRE

Biyolojik, Fizik, Sosyal

KİŞİ-KONAKÇI-HOST

Yaş,Cinsiyet, Irk, Sosyal Durum, Alışkanlıklar ve Davranışlar

ETKEN-AJAN

Biyolojik, Fizik, Kimyasal, Sosyal

slide22

Hastalığın Doğal Seyri

Klinik Öncesi Dönem Klinik Dönem

Etkenle

Karşılaşma

Hastalığın Sonu

(İyileşme, Kısmi İyileşme, Kronikleşme, Sakatlık, Ölüm)

Belirti ve Bulgular

birincil primer korunma
Birincil Primer Korunma

Sağlığın yükseltilmesi

 • Sağlık eğitimi-hastalık riskini azaltan davranışlar geliştirme, sağlıklı yaşam biçimi geliştirme
 • Olumlu çevre sağlama
 • Yeterli dengeli beslenme
 • Kişisel hijyen
 • Aile planlaması
birincil primer korunma1
Birincil Primer Korunma

Koruyucu Hizmetlerden Yararlanma

 • Bağışıklama ve Serokemoprofilaksi
 • Eksik olan besin maddesinin sağlanması
 • Çevreye yönelik koruyucu hizmetler
 •  Genetik Danışmanlık
 • Sosyoekonomik önlemlerle yoksulluğun giderilmesi
 •  Aile planlaması
kincil sekonder korunma
İkincil-Sekonder Korunma

Erken Tanı

 • Bireylerin periyodik izlem, tarama hizmetlerinden yararlanımı

Uygun ve Erken Tedavi

 • Uygun kendine bakım uygulamaları
 • Tıbbi tedavi ve önerilere uyma
nc l tersiyer korunma
Üçüncül-Tersiyer Korunma

Rehabilitasyon (Esenlendirme)

Tıbbi Rehabilitasyon

Kişinin hastalıkla ilgili kısıtlılığını tıbbi olarak giderme

Sosyal Rehabilitasyon

Kişinin hastalıkla ilgili sosyal kısıtlılığını giderme

slide27

CUMHURİYET DÖNEMİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ’NİN KURULUŞU İLEDİR.

slide28

1920 Adnan Adıvar Dönemi

1921-1937 Dr Refik Saydam Dönemi

1946-1950 Behçet Uz Dönemi

1951-1960 arasındaki dönem

1960-1980 Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

1980’den Sağlık reformu tartışmaları ve Özelleştirme

2003-Sağlıkta Dönüşüm

slide29

REFİK SAYDAM DÖNEMİ

1921-1937

 • KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
 • MERKEZİYETÇİ ÖRGÜTLENME
 • SAĞLIK İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME
slide30

1925 YILINDA HAZIRLANAN İLK ÇALIŞMA PROGRAMI

 • DEVLETİN SAĞLIK TEŞKİLATINI KURMAK,
 • FAZLA SAYIDA HEKİM YETİŞTİRMEK,
 • NUMUNE HASTANELERİ AÇMAK,
 • EBE VE SAĞLIK MEMURLARI YETİŞTİRMEK,
 • DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ AÇMAK,
 • VEREM SANATORYUMU AÇMAK,
 • SITMA, FRENGİ, TRAHOM VE DİĞER SOSYAL HASTALIKLARLA

MÜCADELE ETMEK,

 • SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM TEŞKİLATINI KÖYLERE KADAR

GÖTÜRMEK,

 • SAĞLIK VE SOSYAL KANUNLARI ÇIKARMAK,
 • MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİNİ VE HIFZISSIHHA

OKULUNU KURMAK.

slide31

HEKİM YETİŞTİRMEK

 • Yatılı talebe yurtları (insan sayısı/kamuda çalışmaya özendirme)
 • Yüksek maaş

NUMUNE HASTANELERİ AÇMAK

 • Guraba - Memleket hastaneleri açmak
 • Ankara, Sivas Erzurum, Diyarbakır, İstanbul
 • İlçelerde Muayene ve Tedavi Evleri
slide32

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ GELİŞİMİ

 • EBE VE SAĞLIK MEMURU YETİŞTİRMEK
 • SAĞLIK İNSANGÜCÜNÜN GELİŞİMİ
 • DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ AÇMAK
 • VEREM SANATORYUMU AÇMAK
 • SITMA-FRENGİ-TRAHOM VE DİĞER HASTALIKLARLA MÜCADELE
 • SSY TEŞKİLATINI KÖYLERE GÖTÜRME
 • SAĞLIK VE SOSYAL KANUNLARI ÇIKARMAK
 • MERKEZ HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜNÜ VE
 • HIFZISSIHHA OKULUNU KURMAK
sa l k hizmetlerinin sosyalle tirilmesi 1961
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi(1961)
 • Eşit sağlık hizmeti
 • Ücretsiz hizmet
 • Hekim seçme hakkı
 • Tamgün çalışma
 • Kademeli sağlık hizmeti
 • Birinci basamak hizmette ağırlık
 • Tek elden yönetim
 • Halkın katılımı
slide34

Sosyalleştirme: sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi vatandaşların sağlık hizmetleri için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerinden ayrılan tahsisat karşılığı her çeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya kendisine ayrılan masrafın bir kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmalarıdır.

slide35

Örgütlenme

Sağlık hizmetleri il içinde bir bütündür

 • Sağlık Evleri
 • Sağlık Ocakları
 • Sağlık Grup Başkanlığı
slide36

Sağlık Evleri

Bir ebe hizmet görür

En uç noktada bulunan /en küçük hizmet birimi

2000-2500 nüfusa hizmet götürmek üzere kurulmuş

Çok yönlü hizmet verilir

Ana-çocuk S/ kişiye yönelik koruyucu hizmetler

SO’ na bağlı teknik olarak

Sağlık Ocakları

Hekim, hemşire, sağlık memuru, ebeler, tıbbi sekreter, şoför ve hizmetli çalışır.

Köy tipi : 5-10 000 nüfusa hizmet eder.

İlçe tipi : 10-30 000 nüfusa hizmet eder.

İl tipi : 30-50 000 nüfusa hizmet eder.

slide37

Sağlık Ocaklarının Sunduğu Hizmetler

1961 Öncesi Politika

Geniş Bölgede,

Tek Amaçlı Hizmet

Vertikal Örgütlenme

 • Ana-çocuk sağlığı
 • Aile planlaması
 • Bulaşıcı hastalıklarla savaş
 • Sağlık eğitimi
 • Erken tanı
 • Evde ve ayakta hasta tedavisi
 • İlk yardım
 • Okul sağlığı
 • Adli hekimlik
 • Çevre sağlığı
 • Esnaf denetimi
 • Gıda kontrolü
 • Toplum kalkınmasına destek

1961 Sonrası Politika

Dar Bölgede,

Çok Amaçlı Hizmet

Horizontal Örgütlenme

Entegrasyon

sa likta d n m
Hekimlik koşulları değişiyor

Hastaneler işletme esasına göre çalışıyor

Birinci basamak ‘aile hekimliği’ ne devredildi

Bakanlık planlayıcı bir kuruluş olacak (663 KHK)

Kamu sigortaları birleştirildi

Teminat paketi küçültülecek

Özel sigorta baskın hale gelecek

Personel sözleşmeli olacak

Performans uygulaması

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM
t rk ye halk sa li i kurumu nun g revler
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NUNGÖREVLERİ
 • Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması önlenmesi,
 • Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi
 • Halk sağlığını koruyucu hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyonyapar
 • Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişiminisağlamaya yönelik tedbirler alır.Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konulardagereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak
 • Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendirenher tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmeküzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları,biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliğiile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek.