„
Download
1 / 15

„ „ LE FRANÇAIS , C’EST FACILE !” KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

„ „ LE FRANÇAIS , C’EST FACILE !” KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM W GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „ „ LE FRANÇAIS , C’EST FACILE !” KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM ' - wylie-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„LEFRANÇAIS, C’ESTFACILE !”

KLASA DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

W GIMNAZJUM NR 9

W LUBLINIE

Nazwa „klasa dwujęzyczna” oznacza klasę, w której uczniowie uczą się języka francuskiego w wymiarze rozszerzonym, w sposób bardzo intensywny, co zapewnia opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie, wykształcenie samodzielności w posługiwaniu się i uczeniu się języka francuskiego . Ponadto, nauczanie dwujęzyczne zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka francuskiego w nauczaniu przedmiotów niejęzykowych, tj. historii, matematyki i geografii.


 • Należy pamiętać, iż nauczanie dwujęzyczne to nie tylko nauka języka, ale także poznawanie fascynującego kraju, jakim jest Francja. Uczniowie uczestniczą w realizowaniu szkolnych projektów oraz w festiwalach i konkursach organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, Ambasadę Francji , stowarzyszenie PROF –EUROPE i inne instytucje związane z językiem francuskim.

 • Tym założeniom przyświecają następujące cele interkulturowe:

 • pogłębienie wiedzy o Francji, o kulturze, sztuce, literaturze,   zwyczajach, życiu codziennym jego mieszkańców („civilisationfrançaise"),

 • wykształcenie umiejętności samodzielnego kształcenia poprzez korzystanie z podręczników, słowników, prasy francuskiej, prostych tekstów prozą i wierszem, magnetofonu, video, Internetu,

 • zapewnienie uczniom maksymalnego kontaktu z językiem francuskim (współpraca ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE, Alliance Française w Lublinie, asystentura COMENIUSA),

 • rozwój osobowości ucznia oraz kształcenie pozytywnych postaw w stosunku do języka francuskiego i Francuzów,

 • wyrobienie poszanowania odrębności cywilizacyjnej innych krajów oraz wychowanie w tolerancji dla innej kultury,

 • uświadomienie roli języków we współczesnym świecie.


 • KLASA nauka języka, ale także poznawanie fascynującego kraju, jakim jest Francja. Uczniowie uczestniczą w realizowaniu szkolnych projektów oraz w festiwalach i konkursach organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, Ambasadę Francji , stowarzyszenie PROF –EUROPE i inne instytucje związane z językiem francuskim.DWUJĘZYCZNA

 • Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

 • W GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE

 • działająca pod patronatem AMBASADY FRANCJI W POLSCE i przy jej wsparciu w dostarczaniu materiałów pomocniczych do nauki języka oraz przedmiotów w języku francuskim

 • OFERUJEMY:

 • Klasa I:

 • 6 godzin języka francuskiego tygodniowo

 • 1 godzina cywilizacji (geografia, historia, literatura)

 • przygotowanie do konkursów

 • Klasa II:

 • 5 godzin języka francuskiego tygodniowo

 • 1 godzina cywilizacji (geografia, historia, literatura)

 • przygotowanie do konkursów

 • Klasa III:

 • 4 godziny języka francuskiego tygodniowo

 • 1 godzina cywilizacji (geografia, historia, literatura)

 • przygotowanie do konkursów

 • Przedmioty wykładane z elementami języka francuskiego:

 • matematyka, historia, geografia.


 • dodatkowe bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów DELF (poziomy A1, A2 )

 • biblioteczkę francuska: prenumerata 6 czasopism francuskich, podręczniki pomocnicze do nauki języka francuskiego (słowniki polsko-francuskie, francusko-polskie, francusko-francuskie, gramatyka, słownictwo, cywilizacja), podręczniki przygotowujące do egzaminów DELF i podręczniki do przedmiotów w języku francuskim, literatura francuska (również w wersji uproszczonej przystosowanej dla uczących się języka), materiały audio i video

 • zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii (Internet, video, dvd)

 • dobrze wyposażoną pracownię językową ( dvd, komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywna)

 •  wyjazdy edukacyjne do krajów francuskojęzycznych

 • współpracę z Alliance Française, UMCS, KUL

 • organizację imprez promujących język i kulturę francuską oraz udział w tego typu imprezach (Dni Frankofonii, Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej, Dyktando z Języka Francuskiego, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji, Konkurs na Prezentację Multimedialną)

 • GWARANTUJEMY:

 •  wykwalifikowaną kadrę

 • nauczycieli języka francuskiego z doświadczeniem w nauczaniu dwujęzycznym (egzaminatorzy DELF, egzaminatorzy gimnazjalni, po specjalistycznych stażach we Francji i w Polsce)

 • nauczycieli przedmiotów z wykształceniem przedmiotowym oraz językowym


NAUCZYCIELKI JĘZYKA FRANCUSKIEGO ORGANIZUJĄ KAŻDEGO ROKU NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

WOJEWÓDZKIE DYKTANDO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - np. REGION FRANCJI

WOJEWÓDZKI FESIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRANCJI

Nauczycielki przygotowują uczniów do wszystkich konkursów związanych z językiem francuskim organizowanych na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i krajowym, by dać uczniom możliwość sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności oraz odniesienia sukcesu w dziedzinie, którą się interesują.

Konkursy organizowane są w taki sposób, by każdy uczeń mógł wykorzystać swą wiedzę nie tylko z zakresu języka francuskiego, ale również swoich innych zainteresowań i pasji np. literatura, multimedia, historia, geografia, teatr czy piosenka.

W roku 2009/2010 uczniowie korzystają z bezpłatnych lekcji z RODOWITYM francuzem – lektorem języka francuskiego i wykładowcą KUL.


Klasa dwujęzyczna NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

- to klasa objęta specjalnym programem nauczania umożliwiającym otrzymanie

MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU

DELF(Diplôme d'études en langue française)

uznawanego w 120 krajach świata jako stwierdzającego dobrą znajomość tego języka.

DELF można zdawać na jednym z czterech poziomów,

zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy:

 • poziom podstawowy: A1 i A2,

 • poziom samodzielności: B1 i B2.

  Egzamin DELFma także osobną wersję dla młodzieży (version junior), która skonstruowana jest tak samo, jak wersja "zwykła". Jedyną różnicą jest bliższa młodzieży tematyka.

  Po trzyletniej nauce w gimnazjum uczeń jest w stanie zdać egzamin na poziomie A2.


Program DELF NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

autorstwa Małgorzaty Zalewskiej i Alicji Żmudzkiej, {numer dopuszczenia DKW-4014 - 294/99}

jest przeznaczony dla uczniów zdolnych, szczególnie motywowanych do nauki języka francuskiego, którzy chcieliby w szkole osiągnąć czynną znajomość języka w różnych sytuacjach życia codziennego, są zainteresowani kulturą językowego oraz chcieliby zostać przygotowani Francji i krajów francuskiego obszaru do egzaminu DELF.

Realizacja tego programu doprowadza ucznia:

 • do czynnej znajomości języka francuskiego w mowie i piśmie;

 • do poznania kultury Francji;

 • do rozwoju kreatywności i osobowości ucznia, jego wrażliwości estetycznej, do samodzielnego uczenia się, korzystania z różnych źródeł informacji, a tym samym przygotowuje go do życia dorosłego i zawodowego;

 • do takiej znajomości języka, która jest wymagana przy egzaminach na dyplom DELF.

  Ułatwia również zostanie laureatem OLIMPIADY

  z języka francuskiego.

  „Olimpijczyk” nie musi się już martwić o przyjęcie do

  wymarzonej szkoły !!!


PODR NASTĘPUJĄCE KONKURSY:ĘCZNIKI

“Extra ! 1”

Gallon Fabienne

Wyd. Hachette Livre1 NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

Znajomość języka francuskiego

to inwestycja w Twoją przyszłość

 • Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata.

 • Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we Francji jest całkowicie otwarty dla Polaków.

 • Ucząc się języka francuskiego zwiększasz swoje szanse na rynku pracy w Polsce i w krajach frankofońskich.


2 NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

Znajomość języka francuskiego

daje możliwość studiów na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych

 • Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy.

 • Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby studentów.

 • Francuskie prace naukowo-badawcze cieszą się międzynarodowym uznaniem – 31 naukowców narodowości francuskiej zostało laureatami nagrody Nobla, a 9 otrzymało medal Fiedlsa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki.


Znajomość języka francuskieg NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

daje możliwość swobodnego

podróżowania po Francji i

krajach frankofońskich oraz dostęp do kultury krajów francuskojęzycznych

3

 • Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku odwiedza ją 75 milionów turystów.

 • Znajomość języka francuskiego pomoże Ci w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z ponad milionową społecznością pochodzenia polskiego żyjącą we Francji oraz ponad 300 polsko-francuskimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji.

 • Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich obecnych na 5 kontynentach.


Znajomość języka francuskiego NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

to opanowanie języka Unii Europejskiej i kontaktów międzynarodowych

4

 • Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; jest także językiem roboczym NATO, ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji tego typu.

 • Znajomość francuskiego jest nieodzowna w celu podjęcia pracy w instytucjach europejskich i międzynarodowych.


5 NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

Znajomość języka francuskiego

to okno na świat

 • Francuski jest językiem oficjalnym w 32 krajach.

 • Językiem francuskim posługuje się 200 milionów osób mieszkających na 5 kontynentach.

 • Znajomość francuskiego otwiera dostęp do ponad 170 milionów serwisów w tym języku.


Opracowała Anna Białek-Marek NASTĘPUJĄCE KONKURSY:


ad