hanneke tuithof uu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hanneke Tuithof UU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hanneke Tuithof UU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Hanneke Tuithof UU - PowerPoint PPT Presentation

wyatt-stone
165 Views
Download Presentation

Hanneke Tuithof UU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop begripsvorming Hanneke Tuithof UU

 2. Kennis opdoen over begripsvorming bij leerlingen • Praktische ideeën opdoen voor in de les • Aantal werkvormen oefenen die begripsvorming bevorderen Doelen

 3. Wat doe je als docent als je een moeilijk begrip als deconfessionalisering moet uitleggen? Deconfessionalisering

 4. Wat kun je doenals je eenmoeilijkbegripuitlegt?

 5. Het zijn er veel…zie hoofdstukken en examens • Ze zijn erg abstract en daardoor zeker voor onderbouwleerlingen moeilijk (zie Egan) • Ze betekenen in een ander tijdvak soms wat anders • Het zijn “fuzzyconcepts” (ziebijvoorbeeld Van Boxtel, Van Drie, Honing) Problemen

 6. Guillotine • Adel • Oorzaak • Monopolie • Kinderwetje van Van Houten • Stadsrecht • Standplaatsgebondenheid • Slag om Stalingrad Wat is het verschil?

 7. Schooltaal • Structuurbegrippen, zoals feit en mening • Methodologische begrippen zoals tijdperken en sociaal-economisch • Historisch inhoudelijke begrippen, zoals specifieke begrippen (VOC, Koude Oorlog) en sleutelbegrippen (burger, kolonie, republiek) Soorten

 8. concreet abstract uniek Koude oorlog gezinshereniging volksvertegenwoordiging rivier generiek

 9. Leg elkaar in de groepen een historisch begrip uit… • Inventariseer welke manieren gebruikt worden…. • Gebruik hierbij de inventarisatie die we bij begrip deconfessionalisering gemaakt hebben. Leg uit….

 10. Industriele revolutie • Franse revolutie • Russische revolutie Welk woord weg

 11. Een begrip • Verboden woorden • Uitleggen en raden • Klassikaal en in groepen Verboden te zeggen

 12. Groepen • Elite • Harmoniemodel • Socialisten • Confessionelen • Liberalen • Nederland • Jaren vijftig Verzuiling

 13. Verboden te zeggen: http://www.leraar24.nl/video/2336/werkvorm-geschiedenis-verboden-te-zeggen Leraar 24

 14. Bedenk samen drie begrippen uit tijdvak 10 • Schrijf ze op een kaartje en geef ze aan Hanneke Begrippen

 15. http://www.leraar24.nl/video/2349 Begrippen tekenen Leraar 24

 16. Wat heb je geleerd? • Wat ga je toepassen? Leeropbrengsten van deze workshop