slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jakub Fischer P?edsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Jakub Fischer P?edsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 ( aktualizace vybraných snímků a reflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ ). Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009. Rozlišení dvou pohledů. Krátkodobý

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jakub Fischer P?edsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009' - wyatt-garner


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010(aktualizacevybraných snímků areflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ)

Jakub Fischer

Předsednictvo RVŠ

Praha 15. 10. 2009

rozli en dvou pohled
Rozlišení dvou pohledů
 • Krátkodobý
  • sestavení rozpočtu v době nulového růstu nebo spíše poklesu nyní je zřetelné, že půjde o pokles
 • Střednědobý
  • koncepční změny vedoucí k úpravě vah jednotlivých koeficientů, zavedení kvalitativního ukazatele
 • Oba tyto pohledy se promítají do přípravy rozpočtu na rok 2010
informace z jedn n rk 6 5 09
Informace z jednání RK 6. 5. 09
 • Po diskusi RK přijato
  • A+B1:B2:K 85:10:5, kde K
   • výsledky ve VaV
   • očištěné vlastní příjmy škol
   • počet profesorů a docentů
   • studentské mobility
   • poměr 50:15:10:25
   • váhy reflektují spíše relevanci datové základny než význam jednotlivých prvků
v hled rozpo tu z 2008 aktualizov no z 2009
Výhled rozpočtu (září 2008)aktualizováno září 2009

meziroční snížení provozního rozpočtu VŠ pro rok 2010 o 5,0 %

pro zachování jednotkových sazeb chybí 1,7 mld. Kč.

z v ry p edlo en kv tnov mu sn mu
Závěry předložené květnovému Sněmu
 • Během posledních 3 let došlo k nominálnímu poklesu prostředků na jednoho studenta cca o 5 %, což odpovídá cca 1 mld. Kč
 • Poměr výdajů na VŠ k HDP je pod průměrem zemí OECD
 • Další pokles prostředků (o navrhovaných nominálních 1,6 mld. Kč) může vést ke snižování kvality vzdělávací činnosti VŠ
 • Riskantní zavádění změny financování v době předpokládaného poklesu rozpočtu VŠ
 • Diskriminace uměleckých škol v kvalitativním ukazateli (nastavením vah – VaV)
 • Legislativní možnosti zmírnění dopadu poklesu rozpočtu:
  • uvolnění Stipendijního fondu
  • zvýhodnění podniků v souvislosti s výdaji za VŠ
p ijat usnesen kv tnov sn m
Přijatá usnesení – květnový Sněm
 • Sněm Rady vysokých škol upozorňuje na setrvalý pokles prostředků vydávaných na jednoho vysokoškolského studenta (v posledních 3 letech o cca 5 % bez započtení inflace, což odpovídá cca 1 mld. Kč nominálně) a na trvale podprůměrný poměr výdaje na vysoké školství k HDP v porovnání se zeměmi OECD. Další pokles o navrhovaných cca 1,6 mld. Kč již může vážně ohrozit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. platí stále
 • Sněm RVŠ upozorňuje v oblasti přípravy rozpočtu na rok 2010 na následující problémy:
  • Jakkoli je zavedení kvalitativního ukazatele krokem dobrým směrem, může změna struktury financování v rámci normativního financování může v době předpokládané stagnace nebo dokonce nominálního poklesu rozpočtu vést k dalšímu rozkolísání hospodaření vysokých škol.platí stále
  • Zavedení kvalitativního ukazatele v navrhované podobě vede k diskriminaci uměleckých škol.platí stále
  • Sněm RVŠ doporučuje zvážit možnost uvolnění části prostředků stipendijních fondů do provozního financování (vyžaduje novelizaci zákona), případně možnost zvýhodnění podniků využívajících výzkumný potenciál vysokých škol.nestalo se nic
  • Rada VŠ upozorňuje na možné problémy vzniklé při používání z pohledu vysokých škol neverifikovatelných dat. vyřešeno alespoň zčásti (?VaV)
v voj jednotkov ch sazeb do roku 2009
Vývoj jednotkových sazeb do roku 2009
 • Základní normativ
  • stagnuje od roku 2007 na 34 325 Kč
 • Normativ na absolventa
  • 2007: 12 916 Kč
  • 2008: 10 415 Kč
  • 2009: 9 503 Kč
 • Stipendium pro doktorandy
  • stagnuje od roku 2008 na 88 775 Kč/rok
 • Ubytovací stipendium
  • stagnuje od roku 2007 na 6 500 Kč/rok
 • Sociální stipendium
  • 1620 Kč/měs
 • Normativ na 1 jídlo
  • stagnuje od roku 2006 na 23 Kč
 • Nutno vzít v úvahu, že se ve všech případech jedná o nominální sazby
d sledky na jednotliv ukazatele pro rok 2010
Důsledky na jednotlivé ukazatele pro rok 2010
 • normativní financování zůstává na 80 %
 • těchto 80 % se ale rozdělí nikoli 95:5 (A+B1:B2), ale 85:10:5 (A+B1:B2:K)
 • základní normativ klesne na 28 500 Kč (při změně váhy z 95 % na 85 %)
 • normativ na absolventa vzroste na 16 100 Kč (při změně váhy z 5 % na 10 %)
  • to znamená pokles obou jednotkových sazeb!!!
   • při pouhé změně vah by měl základní normativ činit 30 712 Kč a normativ na absolventa 19 006 Kč.
 • ubytovací, stravovací a doktorská stipendia v jednotkových sazbách zůstanou, rozvojové programy a FRVŠ se mírně sníží, ostatní ukazatele zůstanou