ЕЛЕКТРОЛИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЕЛЕКТРОЛИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЕЛЕКТРОЛИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД

play fullscreen
1 / 33
ЕЛЕКТРОЛИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД
171 Views
Download Presentation
wyanet
Download Presentation

ЕЛЕКТРОЛИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ЕЛЕКТРОЛИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД www.hlorogen-bg.com

 2. ЗА КОМПАНИЯТА Основна дейност на ТМК ЕООД е представителство на хлорогенни инсталации и автоматична дозираща система. Предмета на дейност на фирмата е свързан с проектиране и изграждане на място на системи за автоматизирана дезинфекция на питейната вода и обучение на персона на поддръжка и обслужване на системата.

 3. КАКВО Е ХЛОРОГЕН? Хлороген е системно устройство за електролитно производство на хлор под формата на разтвор на натриев хипохлорид; това се прави на мястото на консумация на дезинфекциращо вещество по напълно безопасен начин. Тъй като не се използва газообразен хлор, хлорирането на водата е напълно безопасно и това се дължи на устройството на системата. Производството на разтвор на натриев хлорид е просто и изисква само омекотена вода и електрическа енергия. Разходите по експлоатация са два пъти по-ниски в сравнение с дезинфекцията с газообразен хлор или с натурален натриев хипохлорид. Системата е лесна за използване, изисква минимална поддръжка и е напълно автоматизирана.

 4. ПРЕДИМСТВА НА ХЛОРОГЕННАТА СИСТЕМА • ГАЗООБРАЗЕН ХЛОР • Голяма опасност от инциденти по време на транспортиране и складиране • Добреобучени оператори • Складирането на по-големи количества е много опасно • Големи разходи за защитно облекло • ИНДУСТРИАЛЕН ТЕЧЕН НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД • Силно корозивен и образуващ котлен камък • Произвежда хлорен газ • Губи силата си за кратък период от време • ХЛОР ДИОКСИД • Високи инвестиционни разходи • Необходимост от внос на суров материал • Не премахва амоняка

 5. HLOROGENВИДОВЕ ИНСТАЛАЦИИ • ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА МОЖЕМ ДА ПОСТРОИМ ЗАВОДИ С КАПАЦИТЕТ ОТ 2, 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ КГ/Ч

 6. ОСНОВЕН ПРОЦЕС ДОЗИРАЩА СИСТЕМА ИНСТАЛАЦИЯ ХЛОРОГЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД НЕПРЕЧИСТЕНА ВОДА ХЛОРИРАНА ВОДА Водата от тръбопровода пълни йонообменен цилиндър (4), калциевите и магнезиевите йони се премахват, а на изхода на цилиндъра се получава омекотена вода. Дозираща помпа (6) прехвърля тази вода в електролизор, където тя се смесва с разтвор на натриев хлорид, който се пренася от резервоар (3) чрез друга дозираща помпа (резервоар 3 съдържа наситен разтвор на натриев хлорид). Електрохимичната реакция, чиито резултат е превръщането на натриев хлорид в натриев хипохлорид, се извършва в клетката на електролизора, който се захранва с постоянен ток от електрогенератора (35) на хлорогенното устройство. Разтворът на хипохлорид се съхранява в резервоар (2).

 7. ОСНОВЕН ПРОЦЕС ИНСТАЛАЦИЯ ХЛОРОГЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД ДОЗИРАЩА СИСТЕМА НЕПРЕЧИСТЕНА ВОДА ХЛОРИРАНА ВОДА Водородът, който се отделя при реакцията, се изпуска в атмосферата чрез вентилационна система (28). Оптимално производство на хипохлорид се постига чрез автоматично управление на системата (36). Разтвор на натриев хипохлорид се впръсква чрез дозиращи мембранни помпи в тръбопровода с водата за дезинфекция. Анализаторнаостатъчнияхлор,свързан в регулационна верига с дозиращата помпа, поддържа концентрацията на остатъчен хлор във водата на определено ниво.Така се постига непрекъснато производство на дезинфекциращо вещество, автоматичен контрол на процеса и автоматично дозиране и контрол на остатъчния хлор. Действието на цялата система може да се контролира чрез компютър (37).

 8. КОМПОНЕНТИ ИЗГЛЕД Б ИЗГЛЕД В ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ХЛОРОГЕН 1. ЕЛЕКТРОЛИЗОР 2. РЕЗЕРВОАР ЗА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД 3. РЕЗЕРВОАР ЗА СОЛ 4. ОМЕКОТИТЕЛ НА ВОДА 5. РЕЗЕРВОАР ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА 6. ПОМПА ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА P2b 7. ПОМПА ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА P2а 8. ПОМПА ЗА НАСИТЕН РАЗТВОР НА СОЛ Р1 9. ГЛАВНА СОЛЕНОИДНА КЛАПА V1 10. РЕГЕНЕРАТИВНА СОЛЕНОИДНА КЛАПА V4 11. СОЛЕНОИДНА КЛАПА ЗА МИНИМУМ СОЛ V2 11a СОЛЕНОИДНА КЛАПА ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА V5 12. ДРЕНАЖНА СОЛЕНОИДНА КЛАПА V3 13. БЕЗВЪЗВРАТНА КЛАПА NV1 14. СЕНЗОР ЗА НИВОТО SN/ROV 15. ЗАХРАНВАНЕ С ОМЕКОТЕНА ВОДА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ 16. РЪЧНА КЛАПА ЗА ДРЕНАЖ НА ХИПОХЛОРИД 17. РЪЧНА КЛАПА ЗА МИНИМУМ СОЛ 18. РЪЧНА КЛАПА ЗА ДРЕНАЖ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ 19. РЪЧНА КЛАПА ЗА ОТТИЧАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ХИПОХЛОРИД 20. СЕНЗОР ЗА НИВОТО НА ХИПОХЛОРИДНИЯ МИНИМУМ 21. СЕНЗОР ЗА НИВОТО НА ХИПОХЛОРИДНИЯ МАКСИМУМ 22. СЕНЗОР ЗА НИВОТО НА ВОДНИЯ МАКСИМУМ В РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ 23. СЕНЗОР ЗА СОЛНИЯ МИНИМУМ 24. СЕНЗОР ЗА БЕЗОПАСЕН СОЛЕН МИНИМУМ 25. ТЕРМО СЕНЗОР 26. ВЕНТИЛАТОР 27. ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА 28. ВЕНТИЛАЦИОНЕН ИЗХОД 29. ФИЛТЪР НА ВХОДЯЩА СОЛ 30. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕТО 31. ДРЕНАЖ 32. ПРЕЛИВНИК НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ХИПОХЛОРИД 33. ПРЕЛИВНИК НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ 34. ИНДИКАТОР НА ДЕБИТА 35. ЗАХРАНВАЩО ТАБЛО 36. ЕЛЕКТРОНИКА С УПРАВЛЯВАЩ БЛОК 37. КОМПЮТЪР 38. ДОЗИРАЩА ПОМПА SIGMA LOGIC ИЗГЛЕД А ИЗГЛЕД Г

 9. ХИДРАВЛИЧНОТАБЛО NV/P1 Безвъзвратна клапа на помпа 1 RV/P1 Ръчна клапа за вентилация на помпа1 САМО ЗА СЕРВИЗНИ ЦЕЛИ 10 V4 Соленоидна клапа за регенерация 13 NV/P2A Безвъзвратна клапа на помпа 2a 34 IP/P2a Индикатор за дебит на P2a RV/P2a Ръчна клапа за вентилация на помпа 2a САМО ЗА СЕРВИЗНИ ЦЕЛИ Входяща вода за охлаждане на ЕЛЕКТРОЛИ-ЗОРА 34 IP/P1 Индикатор за дебит на P1 Клапа за регулиране на охлаждането 7 P2a Помпа за омекотена вода 43 NV/P2B Безвъзвратна клапа на помпа 2b 8 P1 Помпа за солен разтвор 34 IP/P2a Индикатор за дебит на P2b 11а V5 Соленоидна клапа на резервоара на омекотената вода RV/P2b Ръчна клапа за вентилация на помпа 2b САМО ЗА СЕРВИЗНИ ЦЕЛИ 11 V2 Соленоидна клапа за минимум сол 6 P2b Помпа за омекотена вода 30 Превключ-вател за налягане Тапа САМО ЗА СЕРВИЗНИ ЦЕЛИ RV/D Ръчна дрежанна клапа САМО ЗА СЕРВИЗНИ ЦЕЛИ 13 NV1 Безвъзвратна клапа 9 V1 Главна соленоидна клапа 12 V3 Дрежажна соленоидна клапа 5 ROV Резервоар за омекотена вода 14 SN/ROV Сензор за нивото на омекотената вода 27 Вход за непречистена вода Дренаж на охладителя

 10. ЕЛЕКТРОЛИЗЕР • Електролизерът е основен/решаващ компонент на хлорогенното устройство. Този компонент е променлив: състои се от електролитни клетки свързани в серии. Всяка клетка се състои от 3 специално проектирани катода и 2 титаниеви анода. • Оксидите на ценни метали, които активират анодите, имат висока йонна селективност и са силно устойчиви на корозия. Произвеждат се хлорогенни устройства с различен капацитет като се използват различни електролизори. • Капацитетът варира от 1,2 кг до 24 кг хлор на ден. • Входящ разтвор: 3% NaCl • Концентрация на хлор в изходящия разтвор: 10-14 г/л

 11. РЕЗЕРВОАР ЗА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД Схема 2 СЕНЗОР ЗА НИВО Схема 1 Резервоар за натриев хипохлорид • Размери: • D=910 мм, H=2000 мм, d=10 мм • Максимаен капацитет • 1500 л NaOCl • Работен капацитет • 500 л NaOCl • Материал • PEHD • КОМПОНЕНТИ: • Сензор за максимално ниво • Сензор за минимално ниво • Изпомпваща система • Контакт на поплавъка • Поплавък • Пръстен • Кабел 2 х 0,5 мм • Контакт на сензорното тяло • Ос • Сензорно тяло Схема 2 Сензор за ниво • Контакт на поплавъка • Поплавък • Пръстен • Кабел 2 х 0,5 мм • Контакт на сензорното тяло • Ос • Сензорно тяло

 12. РЕЗЕРВОАР ЗА СОЛ Схема 2 СЕНЗОР ЗА НАЛИЧИЕ НА СОЛ РЕЗЕРВОАР ЗА СОЛ Схема 1 Разрез на резервоара за сол • Размери: • D=910 мм, H=2000 мм, d=10 мм • Капацитет: • 1500 кг NaCl • Материал: • PEHD • КОМПОНЕНТИ: • Сензор за ниво • Сензор за минимално ниво • Сензор за безопасно минимално ниво на солта • Изходен филтър • Вход за омекотена вода • Схема 2 • СЕНЗОР ЗА НАЛИЧИЕ НА СОЛ ОПТИЧЕН СЕНЗОР ЗА СОЛ Инсталацията използва два такива сензора за откриване на наличието на сол в резервоара; един от тях работи, а другия е сензор за безопасност. ОПТИЧЕН СЕНЗОР ЗА СОЛ Инсталацията използва два такива сензора за откриване на наличието на сол в резервоара; един от тях работи, а другия е сензор за безопасност.

 13. РЕЗЕРВОАР ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА КАПАК НА РЕЗЕРВОАРА СЕНЗОР ЗА НИВО ВХОД ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА РЕЗЕРВОАР ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА ИЗХОД КЪМ ПОМПИТЕ ИЗХОДЕН ФИЛТЪР

 14. ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА • РАЗМЕРИ • D=190 мм, H=1850 мм • Вид на йонообменната маса • Lewatit s-100 • Тегло на йонообменната маса • 75 кг • Капацитет • 12 000 л вода • (твърдост 200 ppM Ca + Mg) • Минимално налягане • 1,5 bar • КОМПОНЕНТИ • Пълнеж • Филтри • Горна част (глава) • Корпус • Вход • Изход

 15. ПОМПИ ЗА ХЛОРОГЕН SIGMA Помпа за наситен разтвор на сол Корпус Глава на помпата Подложка (тампон) на главата Изходяща клапа Входяща клапа Магнитно тяло Намотка Малкамембрана PTFE Бутон Реджектор (изхвъргач) Пластина за налягане Пластинка Ос Лагер Пружинен бутон Уплътнител Пружинен бутон Пружина Превключвател 220 V Кантакт 220V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Вид: соленоидна мембранна помпа Материал: мембрана PTFE, клапи PE; глава PE, алуминиев корпус Капацитет: 0-15 л/ч (при налягане 5 bar) Мощност: 40 W (0,04 KW) Напрежение: 220 V, 50 Hz Помпа за омекотена вода Корпус Глава на помпата Подложка (тампон) на главата Изходяща клапа Входяща клапа Магнитно тяло Намотка Голямамембрана Бутон Реджектор (изхвъргач) Пластина за налягане Пластинка Ос Лагер Пружинен бутон Уплътнител Пружинен бутон Пружина Превключвател 220 V Контакт 220V ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Вид: соленоидна мембранна помпа Материал: гумена мембрана, клапи PE; глава PE, алуминиев корпус Капацитет: 0-65 л/ч (при налягане 1,5 bar) Мощност: 40 W (0,04 KW) Напрежение: 220 V, 50 Hz

 16. ЗАХРАНВАЩО ТАБЛО 1 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 2 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 4 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 3 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 4 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 Диод 70А Диод 70A 1 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 3 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 Предпазител 250А PR6 Реле 220V Елементи на захранващото табло, Изглед отпред PR5 Реле 220V 2 Превключвател на захранване PSP-1500-13,5 PR1 Реле 220V IC Рефлексен детектор за безопасен минимум на сол Елементи на захранващото табло, Изглед отзад IC Рефлексен детектор за безопасен минимум на сол AT9 А Малък верижен прекъсвач B20 A за PSU 1&2 Интерфейс RS-232 AT9 B Малък верижен прекъсвач B20 A за PSU 3&4 D1 Реле за време D2 Реле за време С2 Контактор 220V/4KW C1 Контактор 220V/5,5KW D3 Реле за време Редица от терминални блокове PR4 Реле 24V GS Главен прекъсвач SS1 Зелено Производствена електролиза SS2Оранжево Ремонт AT1 Вентилатор 2А Превключвател на захранване 24V 20A Превключвател на захранване S60-24 24V Превключвател на захранване S60-12 12V Редица от терминални блокове PR8 Реле 24V PR7 Реле 24V АТ5 Превключвател на захранване 24V DC 4А АТ2 Ивструменти и интерфейси 2А АТ3 Контроли 2А АТ4 Превключвател на захранване 12V DC 4А АТ6 Превключвател на захранване 18V DC 6А АТ7 А и В Двуполюсни помпи 2А АТ8 А и В Двуполюсно захранване 6А МАЛКИ ПРЕКЪСВАЧИ ГЛАВЕН ПРЕКЪСВАЧ

 17. УПРАВЛЯВАЩ БЛОК • Секцията управлява и контролира процеса на производство на натриев хипохлорид като осигурява вътрешната комуникация с другите регулиращи секции и с компютърната секция. • Блокът управлява също и буквено-цифрова индикация на операционните етапи, стойност на измерените параметри и наличието на задействащи алармата ситуации. • Комуникацията с компютъра постига затворена система на контрол при производствения процес на хипохлорид. Управляващият блок включва специализиран софтуер за наблюдение на технологичния процес. Чрез Интернет връзка се осъществява изпращането на ежедневни и алармени доклади до отдалечена контролна точка.

 18. БЛОК С ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

 19. ОПЕРАЦИОННИ ЦИКЛИ • Електролитен операционен цикъл на хлорогенното устройство включва действието на електролизора, всички помпи и електромагнитни клапи. Този цикъл продължава докато се достигне горното ниво на хипохлорид в хипохлоридния резервоар. • Ремонтен оперативен цикъл се достига, когато хипохлорида стигне горното ниво в приемния резервоар, спирайки по този начин действието на електролизора, захранващите помпи и съответните клапи. Действието спира, докато не се достигне по-ниско ниво на хипохлорид в приемния резервоар, което е причина за рестартиране на производствения процес – електролиза. • Възстановителният и прочистващ цикъл на йонообменния блок започва след часове електролиза. След като производствения процес автоматично е спрян, процесът на възстановяване и прочистване на йонообменния блок продължава няколко минути (в зависимост от капацитета на цилиндъра). След това системата се включва в производствен цикъл.

 20. A D S P 11 / 22A D S R 11 / 22 АВТОМАТИЧНИ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ

 21. ЗАЩО АДС? • Следдълги години анализиране на качеството и проблемите при дезинфекция на питейна вода – хлориране, където човек определя и контролира ръчно остатъчния хлор във водата, се стига до заключение, че този начин на дезинфекция няма постоянно качество, защото остатъка варира, както варира и човешката грешка. • За да разрешим този проблем, ние приложихме Автоматична Дозираща Система АДС, която напълно отговаря на изискванията за високо качество и надежност на хлорираната питейна вода при всички видове водопроводи.

 22. ADSP - ХЛОРИРАНЕ, КОНТРОЛИРАНО ОТ ВОДНИЯ ДЕБИТ • Хлорирането, контролирано от водния дебит се прилага, когато биохимичните характеристики на водата са стабилни и само водния дебит се променя с времето. Обикновено се прилага за „Основно хлориране”, когато непречистената вода идва от различни извори и водния дебит през главната тръба се променя с времето.

 23. ADSR – ХЛОРИРАНЕ, КОНТРОЛИРАНО ОТ ОСТАТЪКА • Хлорирането, контролирано от остатъчния хлор се прилага, когато колебанията във водния дебит не са твърде големи, но биохимичните характеристики на водата са променливи. Обикновено се прилага за „Коригиращо хлориране”, когато водата идва от водопровод, подготвен и третиран с хлор. Коригиращото хлориране коригира остатъка, защото в реална ситуация водата има колебания в биохимичните си показатели. В малките системи този вид хлориране се прилага като основен и единствен начин на хлориране.

 24. ОСНОВЕН ПРОЦЕС • Дозиращата система се състои от оперативни и резервни помпи, които осигуряват непрекъснато дозиране на хипохлориден разтвор. Ние имаме система с 1 оперираща и 1 резервна помпа (система 11) и система с 2 опериращи и 2 резервни помпи (система 22) за съответния водопроводен капацитет. Ако се изисква пълна автоматизация на процеса на дезинфекция, в системата се включва анализатор на остатъчния хлор ADSR или уред за измерване на водния дебит ADSP, който управлява действието на помпата. Чрез прибавяне на съответен брой помпи, всякакъв вид водопроводни съоръжения (без значение колко са големи) могат да имат надежна дезинфекцираща система.

 25. ОСНОВЕН ПРОЦЕС ADSR 11 • АВТОМАТИЧНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА • АНАЛИЗАТОР НА ОСТАТЪЧНИЯ ХЛОР • РЕЗЕРВОАР ЗА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД • ЗАХРАНВАЩО ТАБЛО • ИЗХОД НА ХИПОХЛОРИД • ВОДНА ТРЪБА

 26. ОСНОВЕН ПРОЦЕС ADSP22 • АВТОМАТИЧНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА • ДЕБИТОМЕР • РЕЗЕРВОАР ЗА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД • ЗАХРАНВАЩО ТАБЛО • ИЗХОД НА ХИПОХЛОРИД • ВОДНА ТРЪБА

 27. КОМПОНЕНТИ НА ADSP 22 Сензор за дебита на Операцион-на помпа 1 Изход ½” Безвъзвратна клапа на операцион-на помпа 1 Безвъзвратна клапа на операцион-на помпа 2 Безвъзвратна клапа на резервна помпа 1 Безвъзвратна клапа на резервна помпа 2 Захранващо табло на автом. Дозираща система Сензор за дебита на Операцион-на помпа 2 Сензор за дебита на резервна помпа 1 Соленоидна клапа за отваряне на дренажа Сензор за дебита на резервна помпа 2 P1 Операционна помпа 1 P3 резервна помпа 1 P4 резервна помпа 2 P2 Операционна помпа 2 Дренаж Вход ¾”

 28. КОМПОНЕНТИ НА ADSR 11 Соленоидна клапа за отваряне на дренажа Изход ½” Безвъзвратна клапа на операционна-та помпа Захранващо табло на автом. дозираща система Безвъзвратна клапа на резервната помпа Измервателен предавател Сензор на дебита на операционна-та помпа Сензор на дебита на резервната помпа Измервателна клетка Р1 Операционна помпа 1 Вход ¾ “ Р2 Резервна помпа 2 Дренаж

 29. ПРЕДАВАТЕЛ ИИЗМЕРВАЩА КЛЕТКАза измерване на остатъчния хлор

 30. ДЕБИТОМЕРза измерване на дебита Предавател 8025 Дисплей Муфа Потвърждаване на зададеното и връщане в главното меню За разглеждане на менюто и за увеличаване на стойността Тапа S020 Сензор на дебита За разглеждане на менюто и за намаляване на стойността Сензор на дебита

 31. КОМПОНЕНТИ НА ADSP 22ПОМПА SIGMA LOGIC Луфт 1,5 мм Корпус Глава на помпата Подложка (тампон) на главата Изходяща клапа Входяща клапа Магнитно тяло Намотка Малкамембрана PTFE Бутон Реджектор (изхвъргач) Пластина за налягане Пластинка Ос Лагер Пружинен бутон Уплътнител Пружинен бутон Пружина Контакт PLC Превключвател 220 V Контакт 220V

 32. КОМПЮТЪР СЪС СОФТУЕР ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И КОНТРОЛ

 33. ТМК ЕООД гр. Стара Загора, България, ул. Димитър Наумов 45, тел./факс: +359 42 981 340, GSM: +359 886 738 637, +359 888 398 423 E-mail: office@hlorogen-bg.com, hlorogen@tmkbg.eu, www.hlorogen-bg.com