slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Passiivi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Passiivi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Passiivi - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Passiivi. Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Passiivi' - wright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Passiivi

Julie Silk, Riitta Silk

slide2
Otavan asiakaspalvelu

Puh. 0800 17117

asiakaspalvelu@otava.fi

Tilaukset

Kirjavälitys Oy

Puh. 010 345 1520

Faksi 010 345 1454

kvtilaus@kirjavalitys.fi

Käyttöehdot

Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961).

Aineistoa saadaan käyttää luokkaopetustilanteessa sekä

oppituntien valmistelussa. Aineistoa saadaan muunnella,

mutta aineiston tai sen osien luovuttaminen eteenpäin tai

kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä.

Tarkastusoikeus

Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry.

Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä

käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja

niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, www.kopiosto.fi/.

KLK 89.5

Tno 03N2

ISBN 978-951-1-23952-9

aktiivi vai passiivi
Aktiivi vai passiivi?

Kumpi lauseista on aktiivi ja kumpi passiivi?

Mikä on lauseiden subjekti?

Mikä on subjektin ja tekemisen suhde?

1. The horse was eating.

2. The horse was eaten.

slide4
1. The horse was eating. = aktiivi

The horse = subjekti

 • Aktiivilause kertoo, mitä subjekti tekee:

Hevonen söi.

2. The horse was eaten. = passiivi

The horse = subjekti

 • Passivilause kertoo, mitä subjektille tehdään:

Hevonen syötiin.

passiivin muodostus
Passiivin muodostus

Suomenna esimerkit ja vastaa kysymyksiin.

Mikä muoto tulee pääverbistä?

Mitä be-verbi ilmaisee?

1. Tickets are sold at the door.

2. My purse was stolen.

3. The flight has been cancelled.

4. The bank had been robbed.

5. The robbers will probably be caught.

slide6

Passiivin muodostus

1. Lippuja myydään ovella. (are sold)

2. Kukkaroni varastettiin. (was stolen)

3. Lento on peruutettu. (has been cancelled)

4. Pankki oli ryöstetty. (had been robbed)

5. Ryöstäjät saadaan luultavasti kiinni. (will be caught)

 • pääverbistä tulee 3. muoto
 • be-verbi ilmaisee aikamuodon

be taivutettuna aikamuotoon + pääverbin 3. muoto

agentti
Agentti

1. This film was directed by Jodie Foster.

2. The pyramids are visited by millions of tourists every year.

Mikä prepositio on agentin edessä?

Mitä agentti ilmaisee?

Miten lauseet pitää suomentaa?

slide8

Agentti

 • Agentin edessä on prepositio by.
 • Agentti ilmaisee passiivilauseen tekijän.
 • Koska on huonoa suomea sanoa kenen ’toimesta’ tai ’taholta’ jotakin tehdään, agenttilause suomennetaan aktiivisena:
 • 1. Tämän elokuvan ohjasi Jodie Foster.
 • 2. Miljoonat matkailijat vierailevat pyramideilla joka vuosi.
let s practise sano englanniksi
Let’s practise: Sano englanniksi.

1. Englantia puhutaan kaikkialla.

English is spoken everywhere.

2. Kiinaa ei opeteta meidän koulussamme.

Chinese isn’t taught in our school.

3. Huoneet siivotaan joka päivä.

The rooms are cleaned every day.

let s practise sano englanniksi1
Let’s practise: Sano englanniksi.

4. Talo maalattiin vihreäksi.

The house was painted green.

5. Ovia ei maalattu.

The doors weren’t painted.

6. Tämä vitsi on kerrottu tuhat kertaa.

This joke has been told a thousand times.

passiivilauseen subjektin suomentaminen
Passiivilauseen subjektin suomentaminen

Suomenna esimerkit.

Mitä lauseenjäseniä persoonapronominit ovat

suomennetuissa lauseissa 1 ja 3?

Entä suomennetuissa lauseissa 2 ja 4?

1. He was arrested.

2. He was given a warning.

3. We were sent home.

4. We were sent a lot of get-well cards.

slide12

1. He was arrested.

 • Hänet pidätettiin.
 • 2. He was given a warning.
 • Hänelle annettiin varoitus.
 • 3. We were sent home.
 • Meidät lähetettiin kotiin.
 • 4. We were sent a lot of get-well cards.
 • Meille lähetettiin paljon ”parane pian” -kortteja.
 • Lauseissa 1 ja 3 persoonapronominit ovat objekteja.
 • Lauseissa 2 ja 4 ne ovat objektiiveja, eli vastaavat kysymykseen:
 • Kenelle?
let s practise sano englanniksi2
Let’s practise: Sano englanniksi.

1. Heidät nähtiin.

They were seen.

2. Heille annettiin ilmaiset liput.

They were given free tickets.

3. Minua rakastetaan.

I am loved.

let s practise sano englanniksi3
Let’s practise: Sano englanniksi.

4. Minulle opetettiin espanjaa.

I was taught Spanish.

5. Hänet kruunattiin kuningattareksi.

She was crowned Queen.

6. Meille kerrotaan tulokset huomenna.

We will be told the results tomorrow.

apuverbi ja passiivi
Apuverbi ja passiivi

Suomenna esimerkit.

Missä muodossa be-verbi on apuverbin jäljessä?

1. The water must be boiled first.

2. The bridge can’t be seen from here.

3. The roof ought to be mended/repaired.

4. The leak should have been fixed long ago.

slide16

Apuverbi ja passiivi

1. The water must be boiled first.

Vesi täytyy keittää ensin.

2. The bridge can’t be seen from here.

Siltaa ei voi nähdä täältä.

3. The roof ought to be mended.

Katto pitäisi korjata.

4. The leak should have been fixed long ago.

Vuoto olisi pitänyt korjata aikoja sitten.

slide17

Apuverbi ja passiivi

 • apuverbin jälkeen be-verbi on infinitiivissä (perusmuodossa):
 • be - infinitiivin preesens

apuverbi + be + 3. muoto

 • have been – infinitiivin perfekti (mennyt aika)

apuverbi + have been + 3. muoto

17

let s practise sano englanniksi4
Let’s practise: Sano englanniksi.

1. Se voidaan järjestää.

It can be arranged.

2. Tuolit pitäisi siirtää.

The chairs should be moved.

3. Ruoho pitää leikata.

The grass must be cut / has to be cut.

let s practise sano englanniksi5
Let’s practise: Sano englanniksi.

4. Homma tehdään huomenna.

The job will be done tomorrow.

5. Hakemus olisi pitänyt lähettää eilen.

The application should have been sent yesterday.

6. Onnettomuus olisi voitu estää.

The accident could have been avoided.

kestomuoto
Kestomuoto

Suomenna esimerkit.

Miten parhaillaan jatkuva tekeminen näkyy passiivista?

 • We couldn’t go swimming because the pool was being cleaned.
 • The crime scene is being investigated.
slide21

Kestomuoto

 • 1. We couldn’t go swimming because the pool was being cleaned.
 • Emme voineet mennä uimaan, koska allasta puhdistettiin parhaillaan.
 • 2. The crime scene is being investigated.
 • Rikospaikkaa tutkitaan parhaillaan.
 • passiivin kestomuotoon lisätään be-verbin ing-muoto being

be + being + 3. muoto

(taivutettuna aikamuotoon) (pääverbi)

let s practise lis puuttuva verbin kestomuoto
Let’s practise: Lisää puuttuva verbin kestomuoto.

1. Ben ... at school. (kiusataan)

Ben is being bullied at school.

2. All kinds of rumours ... in the media. (levitetään)

All kinds of rumours are being spread in the media.

3. In 2005, lots of new hotels ... in this area. (oli rakenteilla)

In 2005, lots of new hotels were being built in this area.

4. I think I ... (minua seurataan)

I think I am being followed.

passiivin vastineet
Passiivin vastineet

Englannin aktiivilause, jossa on epämääräinen subjekti, suomennetaan usein passiivilla.

Miten suomentaisit esimerkit?

Mihin kohderyhmiin nämä eri subjektit viittaavat?

1. We build fine cruise ships in Finland.

2. You can’t get there by train.

3. One must be careful in traffic.

4. People have explored space for a long time.

5. They built strong bridges in Roman times.

slide24

1. We build fine cruise ships in Finland.

Suomessa rakennetaan hienoja risteilyaluksia.

2. You can’t get there by train.

Sinne ei pääse junalla.

3. One must be careful in traffic.

Liikenteessä pitää olla varovainen.

4. People have explored space for a long time.

Avaruutta on tutkittu kauan.

5. They built strong bridges in Roman times.

Roomalaisaikoina rakennettiin vahvoja siltoja.

slide25

we puhuja samaistuu tähän ryhmään

you puhuja lukee joukkoon puhuteltavan, itsensä ja muutkin ihmiset

one sama kohderyhmä kuin edellisessä, mutta sävy on vanhahtava

people ihmiset yleensä, puhuja ja puhuteltava pois lukien

they ajallisesti tai paikallisesti kaukaiset ihmiset, viranomaiset, epämääräiset tahot; puhuja ja puhuteltava eivät kuulu kohderyhmään

let s practise valitse sopiva ep m r inen subjekti
Let’s practise: Valitse sopiva epämääräinen subjekti.

1. ... make fine watches in Switzerland.

They make fine watches in Switzerland.

2. ... start school at the age of 7 in Finland.

We start school at the age of 7 in Finland.

3. ... must learn to defend oneself.

One must learn to defend oneself.

let s practise valitse sopiva ep m r inen subjekti1
Let’s practise: Valitse sopiva epämääräinen subjekti.

4. ... should take global warming seriously.

People/We should take global warming seriously.

5. Where can ... get a decent cup of coffee in this village?

Where can you get a decent cup of coffee in this village?