Eliteteori 2 4 oktober 2005
Download
1 / 25

Eliteteori 2 4. oktober 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Eliteteori 2 4. oktober 2005. Disposition. Opsummering Opfattelser af eliters betydning Korporatisme Oplæg om Mancur Olson Diskussion. Opsummering. Metode Videnskabelige analysemetoder – kritik af abstraktioner og idealisme Idealtype begrebet (abstraktion; ikke positivistisk).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eliteteori 2 4. oktober 2005' - wright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eliteteori 2 4 oktober 2005

Eliteteori 24. oktober 2005


Disposition
Disposition

 • Opsummering

 • Opfattelser af eliters betydning

 • Korporatisme

 • Oplæg om Mancur Olson

 • Diskussion


Opsummering
Opsummering

 • Metode

  • Videnskabelige analysemetoder – kritik af abstraktioner og idealisme

  • Idealtype begrebet (abstraktion; ikke positivistisk)


Opsummering1
Opsummering

 • Fokus på magt og dominans

 • Politikeren som eliteaktør

 • De forskellige typer elite-baggrunde

  • Økonomisk (korporatisme)

  • Uddannelse (teknokrati)


Opsummering2
Opsummering

 • Deskriptiv og normativ eliteteori

  • Realisme (sådan er politik)

  • De bedre egnede (sådan bør politik være)

 • Klassisk eliteteori

 • Demokratisk elitisme

 • Radikal eliteteori


Opsummering3
Opsummering

 • Klassisk eliteteori

  • Kritikken af idealismen og fremskridtstroen på demokratisering og individet

  • Politikkens kompleksitet

  • Oligarkiets jernlov – konsekvens af behov for organisering, selv for partier dedikeret til internt demokrati og medbestemmelse (strukturel betingelse)


Opsummering4
Opsummering

 • Radikal eliteteori

  • Kritik af P. for at dække over de reelle politiske magtforhold – den reelle magt ligger uden for de formaliserede politiske processer og de politiske beslutninger vi bliver bekendtgjort med

  • Korporatisme (baseret på økonomiske interesser og magt)

  • Managerial elite (baseret på teknokrati/uddannelsesbetingede interesser og magt)


Opsummering5
Opsummering

 • Demokratisk elitisme

  • Den folkevalgte politiker som afgørende aktør

  • Kan sætte sig igennem over for bureaukratiet

  • Konkurrence elementet er væsentligt (mobilitet og udskiftelighed)


Kritik af politikeren som elite
Kritik af politikeren som elite

 • Den symbolske rolle

  • Illusion om politisk lederskab er nødvendigt for at holde systemet legitimt

  • En reel politisk ændring er ikke mulig, fordi de væsentlige beslutninger er fastlagte

  • Ingen betydelige forskelle på de politiske valg som partierne tilbyder

  • Uformelle interesser dominerer


Politikeren som elite
Politikeren som elite

 • Den aktive rolle

  • Den politiske elite som manipulerende ift den offentlige mening (karisma – Weber)

  • Politiske ledere udfører en samarbejdende snarere end en udbyttende aktivitet

  • Giver folket/massen mægle og retning


Politikeren som elite1
Politikeren som elite

 • Den aktive rolle

  • Political penetration – ansættelse af politiske embedsmænd for at styrke den politiske ledelses magt over for bureaukratiet

  • Crisis decision making – perioder hvor bureaukratiet er sat ud af spil (ikke rutine; korte deadlines; stor usikkerhed og konsekvenser)


Syn p bureaukratiet
Syn på bureaukratiet

 • Positivt syn på bureaukratiets rolle ifølge den demokratiske eliteteori

  • Implementerende beslutninger (Weber)

  • Enhedsaktør uden modsatrettede interesser


Syn p bureaukratiet1
Syn på bureaukratiet

 • Kritisk syn på bureaukratiet

  • Bureaukratiet er knyttet til en bestemt institutionel forståelse af verdenen (ingen ’unbounded’ fornuft)

  • Løsninger er rutinebaserede (SOP - ikke alle muligheder bliver analyseret)

  • Bureaukratiet har sine egne interesser (jf. Niskanen) og er ideologisk


Syn p bureaukratiet2
Syn på bureaukratiet

 • Bureaukratiets ideologi

  • Selvsupplerende elite – ikke økonomisk men uddannelsesmæssigt og fælles værdier

  • Teknokrati med særlige normer frem for loven eller politisk ledelse (cand.politterne)

  • Videnskabelig ekspertise (frem for demokratisk legitimitet)


Syn p bureaukratiet3
Syn på bureaukratiet

 • Teknokratiet

  • Politikkens ophør til fordel for de mest hensigtsmæssige løsninger (de store spørgsmåls tid er ovre – nu er det den rette forvaltning af velfærdssamfundet)

  • Kritik af politik som følelsesladet og tilfældigt; politikere meler deres egen kage frem for det fælles bedste


Syn p loven
Syn på loven

 • Lovens betydning – lige behandling

  • Skepsis inden for eliteteori over for hvorvidt loven har en relevans

  • Fokus på områder som ikke er underlagt retlig regulering og derfor er overladt til en høj grad af administrativ skøn

  • Forhandlingsløsninger dyrkes i nye ’grå zone områder’ frem for retlig regulering


Tre modeller for opfattelsen af staten
Tre modeller for opfattelsen af staten

 • Vejrhane-modellen (externally controlled state)

 • Staten som autonom

 • Liberal korporatistisk model


3 korporatisme
3 - Korporatisme

 • Forsøg på at integrere samfundet gennem inddragelse af korporationer som opfattes som repræsentative for brancher etc.

 • Funktionel repræsentation

 • Modsætning til liberalt repræsentativt demokrati (vælger, parti)

 • Votes count, but ressources decide (s. 195)


Korporatisme
Korporatisme

 • Modsætning til pluralisme (s. 194)

  • Mere formaliseret, institutionaliseret (evt. lovsikret) tildeling af indflydelse

  • Staten skaber hierarkier og organiserer visse gruppers ret til indflydelse

  • Visse grupper tildeles særstatus (monopol) på udvalgte områder


Korporatisme1
Korporatisme

 • Liberal demokratisk korporatisme

  • Sideordnet repræsentativ funktion

  • Samarbejde/konsensus model – forhandling

  • En slags elite samarbejde til forskel fra totalitær stat med en dominerende elite

  • Ideologi spiller en sekundær rolle

  • Bureaukratiet skaber samarbejdet mellem de korporative interesser (spg om uafhængighed)


Korporatisme2
Korporatisme

 • Ikke nogen overrationel styring af processerne (som Weber)

  • Opdelt i forskellige udvalg og kommissioner

 • Måde at ansvarliggøre og disciplinere interesser i samfundet

  • De må selv holde styr på deres organisation


Korporatisme3
Korporatisme

 • Baggrund

  • Videreudvikling af P. som afspejling af udviklingen mod blandingsøkonomi

  • Forestilling om kompleksitet og at staten ikke kan klare policyområder alene, men skal støtte beslutninger på netværksbaserede initativer (pointe typisk for bogen som ender i en slags neo-pluralisme syntese)


Kriseteori iflg eliteteori
Kriseteori iflg. Eliteteori

1. Ukontrolleret elitekonfrontation – manglende samarbejde mellem eliter

2. Manglende elite mobilitet – kan føre til manglende anerkendelse af den politiske proces

3. Utilstrækkelig elitestyring


Kriseteori
Kriseteori

3. Utilstrækkelig elitestyring

 • Populisme og folkelig mobilisering kan være farligt for den politiske proces

 • Inkompetence og dårlige løsninger

 • Masserne skal helst forholde sig passivt ift eliter (skepsis over for folkelig dynamik; Die Linke i Tyskland) - fragmentering


Diskussion
Diskussion

 • Hvilke faktorer skaber en elite i dag?

 • Hvilket udgangspunkt ville en eliteteoretisk analyse have i dag?

 • Har begrebet ”massen” fortsat en relevans

  • Uddannelsesniveauet