Metale
Download
1 / 92

Metale - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Metale . Doskonałe przewodniki ciepła, elektryczności Są kowalne, ciągliwe Teoria metali zapoczątkowała współczesną teorię ciała stałego. 1897 – J. J. Thomson odkrywa elektron. Sir Joseph John Thomson 1856 - 1940. "Could anything at first sight seem more

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metale' - wren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metale
Metale

 • Doskonałe przewodniki ciepła, elektryczności

 • Są kowalne, ciągliwe

 • Teoria metali zapoczątkowała współczesną teorię ciała stałego


1897 j j thomson odkrywa elektron
1897 – J. J. Thomson odkrywa elektron

Sir Joseph John Thomson 1856 - 1940

"Could anything at first sight seem more

impractical than a body which is so small

that its mass is an insignificant fraction of

the mass of an atom of hydrogen?"


1900 teoria przewodnictwa drudego
1900 - Teoria przewodnictwa Drudego

Paul Drude Institut, Berlin

Paul Karl Ludwig Drude 1863 - 1906


Za o enia modelu
Założenia modelu

 • Elektrony w metalu tworzą „gaz elektronowy” i można je opisać metodami kinetycznej teorii gazów, tzn.:

 • elektrony są sztywnymi identycznymi kulami, które poruszają się prostoliniowo od zderzenia do zderzenia

 • czas trwania zderzenia jest zaniedbywalnie mały

 • siły działają tylko w momencie zderzenia

 • ładunek dodatni związany jest ze znacznie cięższymi i nieruchomymi cząstkami


G sto gazu elektronowego
Gęstość gazu elektronowego

Li 4,70x1022 (/cm3)

Cu 8,47x1022

Be (2e) 24,7x1022

Al (3e) 18,1x1022

Pb (4e) 13,2x1022

Kilka rzędów wielkości większe od gęstości gazów klasycznych w warunkach normalnych!!!


Podstawowe za o enia modelu drudego
Podstawowe założenia modelu Drudego

 • Zaniedbuje się oddziaływania pomiędzy elektronami (przybliżenie elektronów niezależnych) i ich oddziaływania z jądrami poza zderzeniami (przybliżenie elektronów swobodnych);

 • Zderzenia są momentalne, a elektrony ulegają zderzeniom z prawdopodobieństwem 1/τ w jednostce czasu; τ nazywamy czasem relaksacji albo czasem swobodnego przebiegu elektronu


Co mo e przewidzie teoria drudego
Co może przewidzieć teoria Drudego?

 • Prawo Ohma

 • Zjawisko Halla

 • Przewodnictwo elektryczne prądu zmiennego

 • Przewodnictwo cieplne metali (prawo Wiedemanna-Franza): stosunek przewodności cieplnej i elektrycznej jest wprost proporcjonalny do temperatury, a współczynnik proporcjonalności jest niemal jednakowy dla wszystkich metali


Wyniki
Wyniki

Prawo Ohma

Przewodność cieplna

Prawo Wiedemanna-Franza


K opoty teorii drudego
Kłopoty teorii Drudego

W tej teorii rozkład prędkości elektronów swobodnych w metalu opisuje rozkład Maxwella-Boltzmanna:

To założenie dawało zbyt duży wkład elektronów do ciepła właściwego metali.


Zakaz pauliego
Zakaz Pauliego

Gaz Fermiego elektronów swobodnych


Metale

Układ N elektronów w objętości V

Równanie Schrödingera

periodyczne warunki brzegowe


Metale

Energia Fermiego

Dla potasu: EF=2.12eV; kF=0.746Å-1

TF=2.46x104K


Rozk ad fermiego diraca
Rozkład Fermiego - Diraca

Paul Adrien Maurice Dirac 1902 - 1984

Enrico Fermi 1901 -1954
Podej cie chemiczne
Podejście „chemiczne”

 • wykorzystuje teorię orbitali molekularnych


Metale

Każdy orbital atomowy tworzy orbital molekularny;

w miarę jak wzrasta liczba orbitali, maleje przerwa energetyczna między nimi


Podej cie fizyczne
Podejście „fizyczne”

Metal jest traktowany jak „studnia potencjału”, a poziomy energetyczne elektronu są analogiczne do rozwiązania problemu cząstki w pudle.


Model prawie swobodnych elektron w
Model „prawie swobodnych” elektronów

 • Dodatnio naładowane jony ułożone są w sieć;

 • Energia potencjalna elektronów ma minima w miejscach jonów, a maksima pomiędzy nimi;

 • Rozwiązania równania Schrödingera pokazują, że istnieją energie niedostępne dla elektronówMetale

V(x)

Ion core

d

x

Potencjał Kroniga-Penneya

William Penney1909-1991

Ralph de Laer Kronig 1904-1995


Metale

Różnice pomiędzy przewodnikami, półprzewodnikami, izolatorami zależą od:

struktury pasmowej każdego z nich

stopnia zapełnienia pasma walencyjnego

wielkości przerwy energetycznej pomiędzy pasmami zapełnionymi i pustymi


Struktura pasmowa metali
Struktura pasmowa metali… izolatorami zależą od:


Izolator w
izolatorów... izolatorami zależą od:


I p przewodnik w
i półprzewodników. izolatorami zależą od:


Nieorganiczne cia a sta e
Nieorganiczne ciała stałe izolatorami zależą od:

krzem

Węgiel (diament) 6.0 eV izolator

Krzem 1.1 eV półprzewodnik

German 0.7 eV półprzewodnik

Cyna szara (>13ºC) 0.1 eV półprzewodnik

Cyna biała (<13ºC) 0 eV metal

Ołów 0 eV metal


Metale
NaCl izolatorami zależą od:

Na+: 1s22s22p6

Cl-: 1s22s22p63s23p6

3s3p: zapełniona dla Cl, pusta dla Na:

Pasmo walencyjne jest zbudowane z orbitali anionu, a pasmo przewodnictwa – z orbitali kationu

Promocja elektronu to powrotny transfer do Na!

Wiązanie jonowe promuje duże przerwy energetyczne: dla NaCl: 8.5eV.


Zwi zki typu iii v
Związki typu III-V izolatorami zależą od:

AlP 3.0 InP 1.3

AlAs 2.3 InAs 0.3

AlSb 1.5 InSb 0.2

GaP 2.3

GaAs 1.4

Ga-Sb 0.7


Metale

Związki typu II-VI izolatorami zależą od:

ZnO 3.4 PbS 0.37

ZnS 3.8 PbSe 0.27

CdO 2.3 PbTe 0.33

CdSe 1.8 MgO 7.16

CdTe 1.45 BeO ~8


Metale

Związki typu I-VII izolatorami zależą od:

LiF 11 KCl 8.5

LiCl 9.5 KBr 7.5

NaF 11.5 KI 5.8

NaCl 8.5

NaBr 7.5

KF 11


Zwi zki metali przej ciowych
Związki metali przejściowych izolatorami zależą od:

 • Pojawiają się orbitale d, które

 • mogą powodować powstanie pasma d i duże przewodnictwo,

 • Albo też orbitale te mogą się niewiele przekrywać – i będą wtedy zlokalizowane


Metale

10 izolatorami zależą od:-14Ω-1cm-1

103Ω-1cm-1


Empiryczne regu y kiedy tworzenie pasma d jest preferowane
Empiryczne reguły, kiedy tworzenie pasma d jest preferowane izolatorami zależą od:

 • Formalny ładunek kationu jest mały (np. TiO jest metaliczny, TiO2 – izolatorem, Cu2O i MoO2 są półprzewodnikami, CuO i MoO3 – izolatorami)

 • Kation jest „wczesnym” metalem przejściowym (np. TiO i VO są metaliczne, NiO i CuO – kiepskimi półprzewodnikami)

 • Kation jest z drugiego albo trzeciego okresu przejściowego (Cr2O3 jest kiepskim przewodnikiem, niskie tlenki Mo i W są dobrymi przewodnikami)

 • Anion jest znacząco elektrododatni (NiO jest kiepskim przewodnikiem, NiS, NiSe i NiTe są dobrymi przewodnikami)


Metale

Fullereny i grafit izolatorami zależą od:

Allotropy węgla pokazują jak zmieniają się własności ciała stałego w zależności od stopnia przekrywania orbitali


Metale organiczne
Metale organiczne izolatorami zależą od:

 • Układy sprzężonych wiązań

 • Kompleksy z przeniesieniem ładunku


Uk ady sprz onych wi za
Układy sprzężonych wiązań izolatorami zależą od:

10-5Ω-1cm-1

10-9Ω-1cm-1

1.9eV


Metale

Alan MacDiarmid 1927 - 2007 izolatorami zależą od:

Alan J. Heeger 1936

Hideki Shirakawa 1936

Nagroda Nobla 2000 „for the discovery and development of conductive polymers”


Domieszkowany poliacetylen
Domieszkowany poliacetylen izolatorami zależą od:

 • Domieszki takie jak Br2, SbF5, WF6 czy H2SO4 (akceptory elektronów) dają np.. (CH)nδ+Brδ-;

 • Metale alkaliczne – donory elektronów

 • Daja przewodności rzędu 103Ω-1cm-1 dla trans-poliacetylenu

 • Domieszki rzędu 1 - 5 mol%


Otrzymywanie poliacetylenu
Otrzymywanie poliacetylenu izolatorami zależą od:

 • Katalityczna polimeryzacja acetylenu bez dostępu tlenu

 • Katalizator Zieglera-Natty

 • Acetylen jest przepuszczany przez roztwór katalizatora, albo

 • Acetylen jest wpuszczany do szklanej kolby, której powierzchnia jest obłożona katalizatorem

 • Forma trans może być uzyskana bezpośrednio w temp. 100ºC, albo z formy cis po podgrzaniu do ~150ºC.


Poli parafenyleny i polipirole
Poli-parafenyleny i polipirole izolatorami zależą od:

~102Ω-1cm-1


Kompleksy z przeniesieniem adunku charge transfer complexes
Kompleksy z przeniesieniem ładunku ( izolatorami zależą od:charge-transfer complexes)

 • Dwuskładnikowe układy organiczne, z których jeden jest donorem π-elektronów, a drugi – akceptorem;

 • Dla stabilnego efektu jest istotne, aby zarówno donory jak akceptory tworzyły naprzemianległe stosy.


Metale

chloranil, tetrachlorochinon izolatorami zależą od:

TCNQ

p-fenylodiamina

tetratiofulwalen

Bis-etylenoditio-tetratiafulwalen

TTF – TCNQ, 1973; Anderson, Lee, Saitoh


Metale

P izolatorami zależą od:iren – dwubezwodnik piromelitowy (PMDA)


P przewodniki
Półprzewodniki izolatorami zależą od:


Domieszkowanie
Domieszkowanie izolatorami zależą od:

p


P przewodniki samoistne a domieszkowane
Półprzewodniki samoistne a domieszkowane izolatorami zależą od:

 • Półprzewodniki domieszkowane mają w niskich temperaturach większe przewodnictwo niż samoistne (Si w 25ºC – 10-2Ω-1cm-1, domieszkowanie zwiększa je o kilka rzędów wielkości);

 • Przewodnictwo jest precyzyjnie kontrolowane stężeniem domieszek

 • Przewodnictwo domieszkowe może rozciągać się na większe zakresy temperatur


Zastosowanie p przewodnik w
Zastosowanie półprzewodników izolatorami zależą od:


Przewodnictwo jonowe
Przewodnictwo jonowe izolatorami zależą od:

 • Defekty

 • Temperatura (np. NaCl w temp. pokojowej mniej niż 10-12Ω-1cm-1, ok. 800ºC – 10-3Ω-1cm-1.

 • Mała grupa materiałów – stałych elektrolitów – w których jeden rodzaj jonów może się przemieszczać względnie swobodnie.


Sta e elektrolity
Stałe elektrolity izolatorami zależą od:

 • Jeden z jonów mobilny

 • Duża ilość nośników ładunku

 • Niska energia „przeskoku”, ~0.1-0.9 eV

 • Stosunkowo rzadkie zjawisko

 • Zachodzi w szkłach, ceramikach, kryształach, żelach

 • Głównie dotyczy jonów F-, O2-, M+

 • Częściowe obsadzenie ruchliwych jonów

 • Mechanizmy kooperacyjne


Beta alumina
Beta-alumina izolatorami zależą od:

11Al2O3 – x Na2O

x: 1.0 ÷ 1.6

W latach 30-tych struktura kryształu

W latach 70-tych powstała gałąź nauki „przewodniki superjonowe”


Zastosowania
Zastosowania izolatorami zależą od:


Dielektryki
Dielektryki izolatorami zależą od:

 • Nie przewodzą prądu

 • Mogą być silnie jonowe (MgO), kowalentne (diament), spolaryzowane kowalentne (SiO2)

 • Przyczyną nieprzewodzenia prądu musi być struktura elektronowa: elektrony walencyjne muszą być zlokalizowane albo w wiązaniach, albo w pobliżu jąder atomowych


Kondensatory
Kondensatory izolatorami zależą od:

ε0=8.85419x10-12 F·m-1


Polaryzacja
Polaryzacja izolatorami zależą od:

Polaryzacja = (wypadkowy moment dipolowy)/objętość


Polaryzowalno
Polaryzowalność izolatorami zależą od:


Metale

elektronowa izolatorami zależą od:

jonowa

orientacyjna


Polaryzowalno a przenikalno dielektryczna
Polaryzowalność a przenikalność dielektryczna izolatorami zależą od:

Wzór Lorentza

Zależność Clausiusa – Mossotti’ego


Metale

Ottaviano Fabrizio Mossotti 1791 - 1863 izolatorami zależą od:

Rudolf Clausius 1822 - 1888


Metale

Równanie Lorentza - Lorenza izolatorami zależą od:


Metale

1. dielektryk: polaryzacja zmienia się w zależności od przyłożonego pola.

2. piezoelektryk: polaryzacja powstaje w wyniku przyłożonego naprężenia

3. piroelektryk: spontaniczna polaryzacja, która zmienia się w zależności od temperatury

4. ferroelektryk: spontaniczna polaryzacja może by przełączana w polu elektrycznym


W a ciwo ci dielektryczne piezoelektryczno
Właściwości dielektryczne: piezoelektryczność przyłożonego pola.

Zdolność pewnych materiałów do generowania potencjału elektrycznego pod wpływem naprężeń mechanicznych lub odkształceń.

Indianie Ute (Colorado i Utah) używają ceremonialnych grzechotek napełnionych kryształami kwarcu

1880 Pierre i Jacques Curie


Piezoelektryczne grupy punktowe
Piezoelektryczne grupy punktowe przyłożonego pola.

Mechanizm zjawiska wymaga, aby w grupie punktowe nie było środka symetrii, ale może być więcej niż jeden kierunek osi polarnej, to znaczy o rozróżnialnych zwrotach.

Jest 21 takich grup punktowych:

1, 2, m, 222, mm2, 3, 32, 3m, 4, -4, 422, 4mm, -42m, 6, -6, 622, 6mm, -62m, 23, 432 i –43m.


Metale

Zastosowanie piezoelektryków przyłożonego pola.

 • Sonar (Paul Langevin, 1917)

 • Gramofony

 • Mikrofony

 • Zegary kwarcowe (1927, Warren Marrison)

 • Zapalniczki

 • Wytwarzanie ultradźwięków


W a ciwo ci dielektryczne piroelektryczno
Właściwości dielektryczne: piroelektryczność przyłożonego pola.

Zdolność pewnych materiałów do generowania potencjału elektrycznego (poprzez migrację ładunków) pod wpływem zmiany temperatury.

Efekt w turmalinie był obserwowany w starożytności (Teofrast, 314 p.Chr.).

Franz Maria Ulrich Theodor Hoch Aepinus (1724-1802)


Piroelektryczne grupy punktowe
Piroelektryczne grupy punktowe przyłożonego pola.

Mechanizm zjawiska wymaga, aby w grupie punktowe była jedna oś polarna, to znaczy o rozróżnialnych zwrotach.

Zazwyczaj jest jeden taki kierunek; w niektórych materiałach (ferroelektryki) może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym (np.. BaTiO3).

Taką oś zawiera 10 grup punktowych:

1, 2, m, mm2, 3, 3m, 4, 4mm, 6, 6mm ( i m).


Metale

Zastosowanie piroelektryków przyłożonego pola.

 • Czujniki temperatury

 • Podczerwone czujniki ruchu

 • Miniaturowe źródła promieniowania rentgenowskiego

 • Noktowizja


Ferroelektryki
Ferroelektryki przyłożonego pola.

 • Pośrednie pomiędzy stałymi elektrolitami a dielektrykami (możliwe małe przesunięcia jonów)

 • Te małe przesunięcia prowadzą do powstania polaryzacji i momentu dipolowego

 • Niewielka grupa materiałów

 • Związana z piro- i piezoelektrycznością


Mechanizmy piezoelektryczno ci
Mechanizmy piezoelektryczności przyłożonego pola.

 • tworzenie dipoli

 • przemieszczenie dipoli istniejących


Przyk ad 1
Przykład 1: przyłożonego pola.

Idealny tetraedr MO4

p=0


Przyk ad 2 kwarc
Przykład 2 (kwarc): przyłożonego pola.


Polimery piezoelektryczne
Polimery piezoelektryczne przyłożonego pola.

PVF

PVF2


Metale

nylon-6 przyłożonego pola.

nylon-5


Elektrety
Elektrety przyłożonego pola.

 • dielektryk wykazujący stały ładunek elektryczny lub moment dipolowy;

 • elektrostatyczny równoważnik stałego magnesu


Piroelektryki
Piroelektryki przyłożonego pola.

 • Posiadają polaryzację spontaniczną

 • Z drugiej strony doświadczenie wskazuje, że kryształy piroelektryczne nie są naładowane…

 • Kryształy piroelektryczne w próżni zachowują ładunki powierzchniowe przez kilka dni


Metale

32 grupy punktowe przyłożonego pola.

11 centrosymetrycznych + grupa 432

20 niecentrosymetrycznychpiezoelektryki

10 grup punktowych bez osi biegunowej

10 grup z osią biegunową piroelektryki i ferroelektryki


Heksagonalne zno i zns
Heksagonalne ZnO i ZnS przyłożonego pola.