wyk ad 11 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYKŁAD 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYKŁAD 11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

WYKŁAD 11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

WYKŁAD 11. CHINY. CHINY. CYWILIZACJA CHIŃSKA UPADEK DYNASTII MING I IZOLACJONI Z M CHI Ń SKI . IMPERIALIZM A CHINY . UPADEK CESARSTWA TAIPINGÓW REFORMY ,REWOLUCJE,MILITARYZM WOJNA Z JAPONIĄ 1937-45 ZWYCIĘSTWO KOMUNISTÓW NAD KUOMINTANGIEM WIELKI SKOK 1958-59

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYKŁAD 11' - woody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chiny
CHINY
 • CYWILIZACJA CHIŃSKA
 • UPADEK DYNASTII MING I IZOLACJONIZM CHIŃSKI. IMPERIALIZM A CHINY.UPADEK CESARSTWA TAIPINGÓW
 • REFORMY ,REWOLUCJE,MILITARYZM
 • WOJNA Z JAPONIĄ 1937-45
 • ZWYCIĘSTWO KOMUNISTÓW NAD KUOMINTANGIEM
 • WIELKI SKOK 1958-59
 • REWOLUCJA KULTURALNA 1966-76
 • REFORMY TENG SIAO PINGA 1979
 • OD IDELOOGII DO PRAGMATYZMU

W-11 Chiny

chiny1
CHINY
 • LUDNOŚĆ CHIN 1.300 MLN OSÓB
 • 21,5% LUDNOŚCI ŚWIATA
 • LUDNOŚĆ INDII 1000 MLN OSÓB
 • PRACUJĄCY W CHINACH -620 MLN OSÓB,W STANACH ZJEDNOCZONYCH 125 MLN, WIELKIEJ BRYTANII 25 MLN , POLSCE 15 MLN
 • PKB CHIN W PPP DOLARACH 3800 MLD (JAPONIA 3500 MLD)
 • PKB PER CAPITA W CHINACH W DOLARACH WG.PPP $ 3500W 2002 (wg. ANGUS MADDISON)

W-11 Chiny

chiny2
CHINY
 • MODEL AZJATYCKI.CHIŃSKI ? STAGNACJA, POSZUKIWANIA, EKSPERYMENTY ?
 • TRADYCJA. KONFUCJANIZM A MODEL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY?
 • WŁADZA POLITYCZNA A REFORMY GOSPODARCZE
 • STOPNIOWA I CZĄSTKOWA LIBERALIZACJA
 • OTWIERANIE GOSPODARKI CHIN
 • HARMONIA A DYSHARMONIA ?
 • WYSOKA DYNAMIKA I ROWNOWAGA EKONOMICZNA

W-11 Chiny

chiny3
CHINY
 • STABILIZACJA POLITYCZNO-SPOŁECZNA A PRZEWIDYWALNOŚĆ ZMIAN SYSTEMOWYCH I POLITYKI GOSPODARCZEJ .TENG-SIAO-PING :DEMOKRACJA DWA KROKI W PRZÓD I JEDEN W TYŁ,LUB W BOK.NADRABIANIE ZALEGŁOSCI
 • RADYKALNE ZMIANY SPOŁECZNE. WYZWOLENIE PRZEDSIEBIORCZOSCI, INICJATYWY, GOTOWOŚCI CIĘŻKIEJ PRACY. RYZYKA.
 • OD IDEOLOGII DO PRAGMATYZMU
 • WOLNOŚĆ GOSPODARCZA POD KONTROLĄ PAŃSTWA
 • STOPNIOWE BUDOWANIE PANSTWA PRAWA. ZMIANY KONSTYTUCJI. UMOCNIENIE ROLI PRAWA I INSTYTUCJI

W-11 Chiny

chiny transformacja
CHINY.TRANSFORMACJA
 • STABLIZACJA POLITYCZNA I SPOŁECZNA
 • REFORMY GOSPODARCZE:OD LIBERALIZACJI W ROLNICTWIE
 • WZROST ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZENSTWA. PRZEŁAMANIE KRĘGU UBÓSTWA
 • PARTIA KOMUNISTYCZNA A GOSPODRKA RYNKOWA I LIBERALIZACJA
 • PROBLEM WOLNOŚCI OBYWATELSKIEJ
 • UMOCNIENIE MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ CHIN

W-11 Chiny

chiny tendencje rozwoju po 1979
CHINYTENDENCJE ROZWOJU PO 1979.
 • 25 LAT EKSPANSYWNEGO WZROSTU PKB
 • WEJSCIE W FAZĘ EKSPANSJI BEZ FAZY RECESYJNO-STABLIZACYJNEJ
 • ZNACZĄCA POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA
 • INTERNACJONALIZACJA GOSPODARKI.
 • SILNY WZROST INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH EKSPANSJA EKSPORTOWA
 • RÓWNOWAGA PŁATNICZA KRAJU
 • INFLACJA NA POZIOMIE KRAJOW ESW
 • DUŻE ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE ROZWOJU I POZIOMÓW ŻYCIA LUDNOŚCI

W-11 Chiny

chiny podstawowe dane o transformacji
CHINYPODSTAWOWE DANE O TRANSFORMACJI
 • ŚREDNIOROCZNA DYNAMIKA WZROSTU PKB : LATA 80-TE - 9,5%,LATA 90-TE 9 %
 • PROGNOZA WZROSTU PKB 2000-2010 7,5%
 • 5 KROTNIE WYŻSZA DYNAMIKA WZROSTU NIŻ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ
 • NISKA INFLACJA,NISKIE BEZROBOCIE
 • RÓWNOWAGA BUDŻETOWA
 • 1979-93 8-KROTNA DEPRECJACJA JUANA A NASTĘPNIE ZWIĄZANIE Z DOLAREM W RELACJI 8,28 Y=1DOLAR.
 • NAJWIĘKSZY I NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ KRAJ AZJI

W-11 Chiny

chiny etapy liberalizacji
CHINYETAPY LIBERALIZACJI
 • 1979-LIBERALIZACJA W ROLNICTWIE I OBROCIE ROLNYM
 • 1980 4 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE : SZENZEN,ZUHAI,SHANTU I XIAMEN
 • 1984 OTWARCIE 14 PORTOW W TYM SZANGHAJU,TIANJIN I KANTONU
 • 1985 OTWARCIE PORTOW RZECZNYCH
 • 1988 OTWARCIE WYSPY HAINAN
 • 1990 STREFA EKONOMICZNA W SZANGHAJU
 • 1992 OTWARCIE 12 MIAST GRANICZNYCH
 • 1993 NOWE OTWARTE MIASTA NA PROWINCJI
 • 1997 PRZYŁĄCZENIE HONGKONGU

W-11 Chiny

chiny perspektywa mi dzynarodowa
CHINY PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA
 • NOWY, OGROMNY I DYNAMICZNIE ZWIEKSZJACY SIĘ RYNEK ZBYTU
 • ATRAKCYJNY RYNEK DLA INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH
 • NIEZWYKLE WYSOKI POZIOM OSZCZĘDNOŚCI
 • ROZWÓJ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ (APEC,ASEAN)
 • KRYZYS FINANSOWY 1997/98 A CHIŃSKA EKSPANSJA
 • PODWARTOSCIOWY YUAN.PRESJA NA APRECJACJĘ
 • NAJWIĘKSZE REZERWY DEWIZOWE SWIATA
 • OGROMNY WZROST IMPORTU
 • CZŁONKOSTWO CHIN W WTO OD 2002R

W-11 Chiny

chiny perspektywa mi dzynarodowa1
CHINYPERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA
 • ROLA CHIN, JAPONII I KOREI W GOSPODARCE SWIATOWEJ ZA 1O LAT ?
 • ZA 3-5LAT CHIŃSKI EKSPORT I IMPORT BĘDĄ WIĘKSZE OD JAPOŃSKIEGO
 • RYNEK CHIŃSKI .NAJWIĘKSZY I NAJBARDZIEJ DYNAMICZNY RYNEK ZBYTU W AZJI
 • NAJWIĘKSZY RYNEK DLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
 • POZYTYWNY WPŁYW EKSPANSJI CHIŃSKIEJ NA GOSPODARKĘ ŚWIATOWĄ

W-11 Chiny

chiny do wiadzenia chi skie
CHINYDOŚWIADZENIA CHIŃSKIE
 • IM STABILNIEJSZY SYSTEM POLITYCZNY TYM WIĘKSZE SZANSE POWODZENIA TRANSFORMACJI I EKSPANSJI GOSPODARCZEJ.
 • REFORMY STARANNIE PRZYGOTOWANE. ŻADNEJ IMPROWIZACJI .ODRZUCENIE TERAPII SZOKOWYCH.
 • SYSTEM DEMOKRATYCZNY ROZBUDZA (WG.TENG SIAO PINGA) SPRZECZNOŚCI INTERESÓW SPOŁECZNYCH I NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ KONSEKWENTNEJ REALIZACJI REFORM INSTYTUCJONALNYCH .REFORMY TE MUSZĄ BYĆ ODGÓRNE
 • LIBERALIZACJA GOSPODARCZA POWINNA POPRZEDZAĆ DEMOKRAYTZACJĘ NA WZÓR SINGAPURU, KOREI, TAIWANU, HISZPANII,JAPONII,CHILE
 • CHIŃSKI MODEL GOSPODARCZY ?

W-11 Chiny

model chi ski
MODEL CHIŃSKI ?
 • CHINY A ZASADA ZGODNOŚCI SYSTEMU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO I EKONOMICZNEGO
 • „NATURALNY” SYSTEM SPOŁECZNY A KONCEPCJA „UMOWY SPOŁECZNEJ”
 • CZY SOCJALIZM MOŻNA POGODZIĆ Z GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
 • CZY/KIEDY CHINY WEJDĄ W FAZĘ DEMOKRATYZACJI SYSTEMU
 • JAKA /KIEDY BĘDZIE DEMOKRACJA CHIŃSKA ?
 • MODEL CHINSKI A DOSWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

W-11 Chiny

transformacja chin a do wiadczenia esw
TRANSFORMACJA CHIN A DOŚWIADCZENIA ESW
 • REFORMY CHIŃSKIE (1979-) POPRZEDZIŁY REFORMY W ESW
 • BRAK REFORMY SYSTEMU POLITYCZNEGO
 • BRAK REFORMY SYSTEMU SOCJALNEGO
 • BRAK PROGRAMU PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
 • BRAK PROBLEMOW RÓWNOWAGI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNETRZNEJ. BRAK ZADŁU ŻENIA NA POCZĄTKU REFORM
 • ROZPOCZĘCIE REFORM OD ROLNICTWA
 • UDZIAŁU W INTEGRACJI REGIONALNEJ

W-11 Chiny

system praw w asno ci
SYSTEM PRAW WŁASNOŚCI
 • DUALIZM GOSPODARCZY
 • STREFY EKONOMICZNE
 • RÓWNOUPRAWNIENIE SEKTORÓW W 1997
 • PROCESY OGRANICZONEJ PRYWATYZACJI
 • OCHRONA FDI
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • WSPÓLNOTY WIEJSKO-MIEJSKIE
 • SYSTEM PRAW WŁASNOSCI W ROLNICTWIE

W-11 Chiny

system finansowy chin
SYSTEM FINANSOWY CHIN
 • UMOCNIENIE POZYCJI BANKU CHIN
 • OGRANICZONA LIBERALIZACJA SYSTEMU BANKOWEGO
 • POWIAZANIA BANKÓW CHIŃSKICH Z HONGKONGIEM
 • RYNEK KAPITAŁOWY
 • ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOSREDNIE W CHINACH
 • KURS NOMINALNY A PPP I KURS REALNY EFEKTYWNY
 • STOPA OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI
 • REZERWY WAULTOWE CHIN

W-11 Chiny

system podatkowy i bud etowy chin
SYSTEM PODATKOWY I BUDŻETOWY CHIN
 • SYSTEM PODATKOWY
 • SYSTEM PODATKOWY A STREFY EKONOMICZNE
 • OPODATKOWANIE NOMINALNE I EFEKTYWNE KORPORACJI
 • POZIOM FISKALIZMU
 • BUDŻET JEGO RÓWNOWAGA
 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W-11 Chiny

stosunki pracy
STOSUNKI PRACY
 • POTENCJAŁ LUDZKI
 • STRUKTURA ZATRUDNIENIA I TENDENCJE JEJ ZMIAN
 • AKTYWNOŚC ZAWODOWA
 • ELASTYCZNOŚC I MOBILNOŚC PRACY
 • CZAS PRACY
 • KOSZT GODZINOWY PRACY
 • WYDAJNOSC PRACY
 • JEDNOSTKOWE KOSZTY PRACY

W-11 Chiny

chiny na rynkach mi dzynarodowych
CHINY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
 • OTWARCIE CHIN
 • NAPŁYW ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU I WZROST EKSPORTU
 • NADWYŻKI EKSPORTOWE
 • CHINY JAKO POTĘGA EKSPORTOWA
 • WZROST REZERW WALUTOWYCH
 • KURS YUANA DO DOLARA I KOSZYKA WALUT.PROBLEM APRECJACJI
 • ZRÓDŁA PRZEWAGI KONKURECYJNEJ CHIN
 • CHINY JAKO IMPORTER I WIELKI RYNEK ZBYTU

W-11 Chiny

zagraniczne inwestycje w chinach
ZAGRANICZNE INWESTYCJE W CHINACH
 • ZAGRANICZNE INWESTYCJE A STOPA OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI
 • FDI A TRANSFER TECHNOLOGII I KNOW-HOW
 • FDI A KONKURENCJA
 • FDI A EKSPORT
 • FDI A KOSZTY I STOSUNKI PRACY

W-11 Chiny