A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt indikátorai Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 1:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wolfgang-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szakk pz s s feln ttk pz s strukt r j nak talak t sa a

A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a

TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt

indikátorai

Az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 1
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 1:

 • Indikátor:

 • TISZK összes tanulólétszáma

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 3178

 • 2008: 32362009: 3315 2010: 3389

 • Minimálisan elvárt célérték:

 • minimum az induláskori létszám


I indik tor tiszk sszes tanul l tsz ma
I. Indikátor: TISZK összes tanulólétszáma hatása 1:

A demográfiai csökkenést figyelembe véve a tanulólétszám kis mértékű növelése hatékony intézkedések sorozatát követeli meg:

 • Modularizációs rendszer kidolgozása és alkalmazása

 • PR tevékenység

 • Állandó kapcsolattartás a helyi munkaadó cégekkel

 • Igényeknek megfelelő, folyamatos továbbképzési lehetőség biztosítása.

 • Célzott akciók: kedvezmények, támogatások, tanulószerződések stb.

 • Ezek az intézkedések a tanulólétszám mellett számos más indikátorra is hatnak (lemorzsolódás csökkenése, stb.)


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 2
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 2:

 • II. Indikátor neve:

 • Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 15

 • 2008: 162009: 182010: 20


Oktat si rendszerb l lemorzsol dott szakk pz sbe bevont tanul k sz ma
Oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma

 • Intézkedések :

 • 1. A TISZK területén a jegyzőkkel és más intézményekkel való kapcsolatfelvétel, hálózatos együttműködés kialakítása

 • 2. Tananyagfejlesztés, tanulási módszertan fejlesztése

 • 3. Az EU követelményeinek is megfelelő minőségbiztosítási rendszer bevezetése

 • 4. Kulcskompetenciák mérése, továbbtanulási, pályaválasztási, pályaorientációs rendszer működtetése

 • Az intézkedések más indikátorokra is hatnak. Pl. szakképzést sikeresen befejezők aránya, szakmájukban elhelyezkedők aránya, stb.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 3
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 3:

 • III. Indikátor neve:

 • Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 395

 • 2008: 410 2009: 4252010: 440

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 300 fő


Szakk pz sbe bevont h tr nyos helyzet tanul k sz ma
Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma hatása 3:

Intézkedések:

 • közös továbbtanulási, pályaválasztási és pályaorientációs rendszer

 • alapkompetenciák folyamatos mérése

 • speciális oktatási – nevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése

 • tréning a mentoroknak és osztályfőnököknek

 • Szakoktatók célirányos továbbképzése

  Az intézkedések más indikátorokra is pozitív hatást

  gyakorolnak, pl. szakképzést sikeresen elvégzők aránya


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 4
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 4:

 • IV. Indikátor neve:

 • Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 844

 • 2008: 853 2009: 858 2010: 873


Szakk pz st el k sz t vfolyamon v gz tanul k sz ma
Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma

 • Intézkedések:

 • 1. Állandó, központi pályaorientációs és tanácsadási rendszer

 • 2. Integrált oktatási/felkészítési központok működtetése

 • 3.Végzett tanulókat nyomonkövető rendszer

 • Az intézkedések más indikátorokra is pozitív hatást gyakorolnak, pl. oktatásból lemorzsolódott, a szakképzésbe bevont tanulók közül a szakképzést

 • sikeresen befejezők aránya


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 5
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 5:

 • V. Indikátor neve:

 • Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 182009: 252010: 30

 • Minimálisan elvárt célérték: nincs


Oktat i k pz sbe tov bbk pz sbe bevont tan rok szakoktat k sz ma
Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma

 • Intézkedések:

 • 1. széleskörű továbbképzés a modulrendszerű oktatás, és vizsgáztatási rendszer megvalósításához

 • 2. speciális tanfolyamok az SNI és HH tanulók helyzetének felismerésére, problémakezelésre a szakoktatók körében

 • 3. SNI és HH tanulók integrációjára irányuló képzés

 • 4. kompetencianövelő képzések

 • 5. szervezetfejlesztési képzések

 • 6. hálózatos együttműködést fejlesztő képzések

 • Az intézkedések pozitív hatást gyakorolnak más indikátorok értékére is, pl. iskolai rendszerű szakképzésből lemorzsolódók aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 6
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 6:

 • VI. Indikátor neve:

 • Menedzsment képzésbe/ felkészítésbe bevont személyek száma

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 14 2009: 142010: 14

 • Minimálisan elvárt célérték: nincs


Menedzsment k pz sbe felk sz t sbe bevont szem lyek sz ma
Menedzsment képzésbe/ felkészítésbe bevont személyek száma

 • Intézkedések:

 • 1. Menedzsment képzések,

 • 2. munkafolyamat menedzsment képzések, kommunikációs gyakorlatok, stb.

 • 3. Kompetencia tréning


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 7
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 7:

 • VII. Indikátor neve:

 • Felnőttképzésben résztvevők száma

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: fő

 • Kiinduló érték: 146

 • 2008: 1772009: 1982010: 219

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum az induláskori létszám


Feln ttk pz sben r sztvev k sz ma
Felnőttképzésben résztvevők száma hatása 7:

Intézkedések:

1. Szakmai továbbképzési kínálat bővítése (a vállalkozók körében végzett felmérések és a kamarával történt egyeztetések alapján) A Pannon Egyetemmel való együttműködés is segíti ezen szám növekedését. Jelentős fejlesztéseket kívánunk megtenni.

2. szakmai továbbképzési kínálat rugalmas alakítása a keresletnek megfelelően, modulokból álló rendszer felépítése, egymásra épülő képzések kialakítása

3. Marketing tevékenység a továbbképzések népszerűsítésére, és megismertetésére


Feln ttk pz sben r sztvev k sz ma1
Felnőttképzésben résztvevők száma hatása 7:

Intézkedések:

4. felnőttképzési központ kialakítása és működtetése

5. felnőttképzés szervezéséért felelős szakmai vezető alkalmazása

6. vállalatokkal való szoros együttműködés

Az intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, pl., szakmájukban továbbtanulók aránya


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 8
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 8:

 • VIII. Indikátor neve:

 • Szakképzést sikeresen befejezők aránya

 • Mutató forrása: OSAP, pályakövetési rendszer

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 85%

 • 2008: 86% 2009: 86% 2010: 91%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 90%


Szakk pz st sikeresen befejez k ar nya
Szakképzést sikeresen befejezők aránya hatása 8:

Intézkedések:

1. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályaorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás

2. modulrendszerű képzés, egyéni tanulási utak kialakításának lehetősége, maximális átjárhatóság biztosítása

3. családsegítő, családpedagógiai és ifjúságvédelmi szolgáltatások fejlesztése

4. szaktanárok speciális képzése (problémafelismerés)


Szakk pz st sikeresen befejez k ar nya1
Szakképzést sikeresen befejezők aránya hatása 8:

Intézkedések:

5. SNI központ működtetése

6. HH-s és HH+ tanulókkal való kiemelt foglalkozás

7. Fejlesztő bizottság működése mind az SNI-s, mind a HH-s tanulók fejlesztésére, a lemorzsolódás csökkentésére.

8.A szakmai képzésben tanítók módszertani felkészültségének fejlesztése, a modern módszerek és tanulásszervezési eljárások használatbavétele

Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. iskolai rendszerű szakképzésből lemorzsolódók aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa 9
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 9:

 • IX. Indikátor neve:

 • TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya

 • Mutató forrása: OSAP, pályakövetési rendszer

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 9,4%

 • 2008: 9% 2009: 8,6%2010: 7,9%

 • Minimálisan elvárt célérték: maximum 8%


Tiszk iskolai rendszer szakk pz s b l lemorzsol d k ar nya
TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya

Intézkedések:

1. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályaorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás

2. modulrendszerű képzés, egyéni tanulási utak kialakításának lehetősége, maximális átjárhatóság biztosítása

3. családsegítő, családpedagógiai és ifjúságvédelmi szolgáltatások feljesztése

4. szaktanárok speciális képzése (problémafelismerés)


Tiszk iskolai rendszer szakk pz s b l lemorzsol d k ar nya1
TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya

Intézkedések:

5. SNI központ működtetése

6. Előkészítő osztályok indítása

7. HH-s és HH+ tanulókkal való kiemelt foglalkozás

8. Fejlesztő bizottság működése mind az SNI-s, mind a HH-s tanulók fejlesztésére, a lemorzsolódás csökkentésére.

Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakképzést sikeresen befejezők aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa10
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása10:

 • X. Indikátor neve:

 • Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya

 • az utolsó szakképzési évfolyamon

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 34,5%

 • 2008: 38%2009: 46%2010: 61%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 60%


Tanul szerz d ssel a gyakorlati k pz sben r szt vev k ar nya az utols szakk pz si vfolyamon
Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

Intézkedések:

1. állandó kapcsolattartás a térség nagy munkaadóival – aktív megkeresések

2. PR akciók – nyílt napok / bemutatók szervezése

3. Rendszeres kompetenciafelmérés, az eredmények alapján pályaorientációs tanácsadás, közvetítés a tanulók, és a munkaadók között.

4. Vállalati szakoktatók képzése

5. Tanácsadó testület működtetése

6. Pályaorientáció fejlesztése

Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakmájukban elhelyezkedők aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa11
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása11:

 • XI. Indikátor neve:

 • A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 72%

 • 2008: 73% 2009: 75% 2010: 79%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 70%


A bevont h tr nyos helyzet tanul k k z l a k pz st sikeresen befejez k ar nya
A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya

 • Intézkedések:

 • 1. SNI központ működtetése – Mentor programok működtetése

 • 2. szaktanárok speciális képzése (problémafelismerés)

 • 3. Az SNI központok tanárainak speciális képzése - kompetenciafeljesztés

 • 4. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás


A bevont h tr nyos helyzet tanul k k z l a k pz st sikeresen befejez k ar nya1
A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya

 • Intézkedések:

 • 5. családsegítő, családpedagógiai és ifjúságvédelmi szolgáltatások fejlesztése

 • 6. HH-s és HH+ tanulókkal való kiemelt foglalkozás

 • 7. Fejlesztő bizottság működése mind az SNI-s, mind a HH-s tanulók fejlesztésére, a lemorzsolódás csökkentésére.

 • 8.HH speciális programok bevezetésére implementációs tréning

 •  Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakképzést sikeresen befejezők aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa12
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása12:

 • XII. Indikátor:

 • A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül

 • a képzést sikeresen befejezők aránya

 • Mutató forrása: OSAP

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 80%

 • 2008: 85% 2009: 87% 2010: 90%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 90%


A bevont az oktat si rendszerb l lemorzsol dott tanul k k z l a k pz st sikeresen befejez k ar nya
A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya

Intézkedések:

1. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás

2. előkészítő osztályok működtetése

3. modulrendszerű képzés, egyéni tanulóutak kialakításának lehetősége, maximális átjárhatóság biztosítása

4. SNI központok működtetése/mentor programok működtetése

A tervezett intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, pl. a bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést

sikeresen befejezők aránya


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa13
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása13:

 • XIII. Indikátor:

 • Az oktatói képzést/ továbbképzést sikeresen befejezők aránya

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 65% 2009: 95% 2010: 95%

 • Minimálisan elvárt célérték: 95%


Az oktat i k pz st tov bbk pz st sikeresen befejez k ar nya
Az oktatói képzést/ továbbképzést sikeresen befejezők aránya

 • Intézkedések:

 • 1. Előre kialakított hosszútávú HR stratégia követése

 • 2. A továbbképzések teljesítésének munkaszerződésekben történő rögzítése A tervezett intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa14
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása14:

 • XIV. Indikátor neve:

 • A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 95% 2009: 95% 2010: 95%

 • Minimálisan elvárt célérték: 95%


A menedzsment k pz st sikeresen befejez k ar nya
A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya hatása14:

Intézkedések:

1. Előre kialakított hosszútávú HR stratégia követése

2. A továbbképzések teljesítésének munkaszerződésekben történő rögzítése

A tervezett intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. Az oktatói továbbképzést sikeresen befejezők aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa15
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása15:

 • XV. Indikátor neve:

 • Szakmájukban elhelyezkedők aránya

 • Mutató forrása: pályakövetési rendszer

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 45%

 • 2008: 50% 2009: 63% 2010: 71%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 70%


Szakm jukban elhelyezked k ar nya
Szakmájukban elhelyezkedők aránya hatása15:

Intézkedések:

1. állandó kapcsolattartás a térség leendő munkaadóival

2. állandó, központosított kompetenciafelmérés, és kapcsolódó pályaorientációs tanácsadás

3. keresletnek megfelelő rugalmas szakmakínálat

4. gyakorlatorientált oktatás

 • 5. tanulószerződések számának növelése


Szakm jukban elhelyezked k ar nya1
Szakmájukban elhelyezkedők aránya hatása15:

Intézkedések:

6. folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségnek biztosítása

7. gazdasági társaságokkal való szoros együttműködés

8. Pannon Egyetem szakmai fejlesztésekbe való bevonása

9. közös szakmai fejlesztés

  Az intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, pl. felnőttképzésben szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya.


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa16
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása16:

 • XVI. Indikátor neve:

 • Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya

 • Mutató forrása: pályakövetési rendszer

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 32%

 • 2008: 40% 2009: 45% 2010: 51%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 50%


Feln ttk pz sben a szakm juk magasabb szintj n tov bbtanul k ar nya
Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya

 • Intézkedések:

 • 1. állandó kapcsolattartás a térség nagy munkaadóival – a keresletnek megfelelő továbbképzési kínálat biztosítása

 • 2. gyakorlatorientált felnőtt képzés

 • 3. felnőttképzési központ működtetése/felnőttképzési kapacitás növelése

 • 4. folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségnek biztosítása

 • Az intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, p. szakmájukban elhelyezkedők aránya


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa17
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása17:

 • XVII. Indikátor neve:

 • Beszerzett / kidolgozott tananyagok, továbbképzési tematikák száma

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: db

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 32009: 42010: 5

 • Minimálisan elvárt célérték: nincs


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa18
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása18:

 • XVIII. Indikátor neve:

 • Eredmények elterjesztésére irányuló akciók száma

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: db

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 62009: 62010: 6

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 3 különböző típusú


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa19
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása19:

 • XIX. Indikátor neve:

 • Kialakított közösségi funkciók száma

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: db

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 1 2009: 3 2010: 4

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 3 különböző típusú


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa20
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása20:

 • XX. Indikátor neve:

 • Eredmények elterjesztésére irányuló akciókkal elért közösség

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: db

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 13632009: 15002010: 2 000

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 2000 fő


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa21
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása21:

 • XXI. Indikátor neve:

 • Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők aránya

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 32,2% 2009: 45% 2010: 60%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 60%


T mop 2 2 3 07 2 2f 2008 0006 projekt folyamatainak hat sa22
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása22:

 • XXII. Indikátor neve:

 • Beszerzett / kidolgozott tananyagok felhasználási aránya az oktatásban

 • Mutató forrása: PEJ

 • Mértékegység: %

 • Kiinduló érték: 0

 • 2008: 80% 2009: 90% 2010: 95%

 • Minimálisan elvárt célérték: minimum 95%


A szakk pz s s feln ttk pz s strukt r j nak talak t sa a