praktikum element rn anal zy dat t d n 2 a 3 stupn 30 5 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktikum elementární analýzy dat Třídění 2. a 3. stupně 30.5.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktikum elementární analýzy dat Třídění 2. a 3. stupně 30.5.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Praktikum elementární analýzy dat Třídění 2. a 3. stupně 30.5.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Praktikum elementární analýzy dat Třídění 2. a 3. stupně 30.5.2012. UK FHS Řízení a supervize (LS 2012). Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz. poslední aktualizace 30. 5. 2012. Struktura – plán práce. Opakování třídění 1. stupně (průměr, směr.odchylka, procenta)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktikum elementární analýzy dat Třídění 2. a 3. stupně 30.5.2012' - wolfe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktikum element rn anal zy dat t d n 2 a 3 stupn 30 5 2012

Praktikum elementární analýzy datTřídění 2. a 3. stupně 30.5.2012

UK FHS

Řízení a supervize

(LS 2012)

Jiří Šafrjiri.safr(zavináč)seznam.cz

posledníaktualizace 30. 5. 2012

struktura pl n pr ce
Struktura – plán práce
 • Opakování třídění 1. stupně (průměr, směr.odchylka, procenta)
 • „Orientační mapa“ analýzy vztahu 2 proměnných:
  • Spojitá × spojitá
  • Spojitá (závislá) × kategoriální (nezávislá)
  • Kategoriální × kategoriální
 • Kontingenční tabulky
 • Třídění 3. stupně (dtto)
 • Procvičování na datech FHS Knihy&TV
 • Tvorba součtových indexů (data Práce se seniory)
 • Na co s dát pozor (výběrová data vs. census)
 • Jak to má vypadat – úprava tabulek a dalších výstupů
orienta n mapa anal zy 2 prom nn ch
„Orientační mapa“ analýzy 2 proměnných
 • Hlavním cílem výzkumu je testovat hypotézy 2.řádu = vztah dvou (a více) proměnných.
 • (Jak) souvisí spolu hodnoty jedné a druhé proměnné?
 • Např.
 • Proměnné existují ve 2 základních typech: kategoriální (nominální a ordinální)

spojité – kardinální (číselné) → různé varianty jejich kombinací při analýze

orienta n mapa anal zy dvou prom nn ch p ehled analytick ch n stroj
„Orientační mapa“ analýzy dvou proměnných – přehled analytických nástrojů
 • Spojitá × spojitá, např. počet přečtených knih a věk

→ korelační koeficient (Pearsonův), bodový X-Y graf

 • Spojitá (závislá) × kategoriální (nezávislá)např. např. počet přečtených knih a obor studia

→ průměry v podskupinách, koeficient Eta, graf průměrů v podskupinách (Barchart pro mean, Line-multiple nebo Boxplot, Errorbar)

 • Kategoriální × kategoriální např. oblíbené literární žánry a obor studia

→ kontingenční tabulka, sloupcový graf (Barchart) pro % koeficient kontingence (CC), Phi, Gama …

spojit spojit
Spojitá × spojitá
 • Číselná proměnná → ideální situace: nejlepší způsob měření, nejsofistikovanější analýzy, možnost převodu na kategoriální
 • Korelace (a nebo) X-Y graf

CORRELATIONS knihy_celk WITH TV.

GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)

=knihy_celk WITH TV.

R - korelační koeficient

R2 - koeficient determinace

R = √R2 a R2 = R × R

zde √0,066 = 0,257

 • ALE! Korelace měří lineární vztah (přímou úměru) a předpokládá „normální“ rozložení proměnných.
 • Závislosti mohou mít i jinou než lineární povahu, proto si raději udělejte i X-Y (Scatter plot) → souvislosti jsou vizuálně vidět
 • Pozor na Outliery – extrémní hodnoty znaků (a jejich kombinace)
spojit z visl kategori ln nez visl
Spojitá (závislá) × kategoriální (nezávislá)
 • V principu porovnáváme průměry závislé - spojité v kategoriích nezávislé proměnné + kontrola rozptylu (směrodatné odchylky StD ve skupinách)

missing values studium (5 6).

MEANSknihy_celk BY studium.

GRAPH /BAR(SIMPLE)=MEAN(knihy_celk) BY studium.

*pro výběrová data = vzorek z populace) Intervalový odhad průměru s konfidenčním int.:.

GRAPH ERRORBAR (CI) knihy_celk BY studium.

kategori ln kategori ln
Kategoriální × kategoriální
 • Kontingenční tabulka: hledáme souvislosti pomocí spoluvýskytu v relativních četnostech (%)
 • Odchylky od očekávané=teoretické četnosti (→ znaménkové schéma)
 • Pro ordinální znaky sledujeme krajní kategorie a kupení na diagonále.
 • Vidíme i vztahy spoluvýskytu, které nejsou lineární (pro nominální znaky)

CROSSTABS knihy_celk3t BY TV3t .

CROSSTABS knihy_celk3t BY TV3t /cel = col.

CROSSTABS knihy_celk3t BY TV3t /cel = col count.

*+ test homogenity; míry asociace / korelace.

CROSSTABS knihy_celk3t BY TV3t /cel = col / STATISTICS CC CORREL LAMBDA .

Vždy kontrolujeme počet absolutních četností!

Pod cca 5 → problém (→ nespolehlivé závěry) → sloučit kategorie.

v b rov data vs census
Výběrová data vs. census
 • Máme-li data z náhodného (dobrého kvótního) výběru z populace (tj. vzorek) , pak k testování hypotéz můžeme (měli bychom) přistoupit pomocí principů statistické inference (statistické testy; intervalové odhady → viz AKDII. http://metodykv.wz.cz/index.htm#analyza2)
 • A naopak máme-li kompletní populaci (census)statistické testy nedávají smysl.
pozor na
Pozor na …
 • Nízké četnosti zejména při spoluvýskytu některých kategorií v kontingenčních tabulkách → sloučit (překódovat)
 • Outliery = extrémní hodnoty → rekódovat na „nižší ale smysluplnou“ hodnotu (nebo případně označit jako chybějící hodnoty)