Js 001
Download
1 / 28

????? ???? ? ???????? ?? ( JS\_001 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

رضايت شغلي و پيامدهاي آن ( JS_001 ). سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران. معاونت آمار ، برنامه و بودجه. تير1386. علي (ع): قِيمَهُ كُلِ اِمراءُ مايَحسَنه ارزش هر انساني به آن چيزي است كه آن ‌ را نيكو مي ‌ دارد و به كار مي ‌ برد. سنجش رضايت مديران. سنجش رضايت داخلی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ???? ? ???????? ?? ( JS\_001 )' - wolfe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Js 001

رضايت شغلي و پيامدهاي آن(JS_001)

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران

معاونت آمار، برنامه و بودجه

تير1386


Js 001

علي (ع):

قِيمَهُ كُلِ اِمراءُ مايَحسَنه

ارزش هر انساني به آن چيزي است كه آن‌را نيكو مي‌دارد و به كار مي‌برد.


Js 001

سنجش رضايت مديران

سنجش رضايت داخلی

سنجش رضايت کارکنان

سنجش رضايت

نظرسنجی از شهروندان

سنجش رضايت بيرونی

نظرسنجی از پيمانکاران اصلی

نظرسنجی از ارگان های مرتبط

شمای کلي طرح جامع نظرسنجي در معاونت آمار و مهندسي اطلاعات


Js 001

هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه‌ها، تمايلات، عوامل رضايت و عدم رضايت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سياست‌هاي صحيح، راهبردهاي مناسب و برنامه‌هاي مؤثر ضروري مي‌باشد.


Js 001

فهرست مطالب و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

 • تعريف

 • شغل رضايت‌بخش چيست؟

 • نظريه‌هاي رضايت شغلي

 • عوامل مؤثر بر رضايت شغلي

 • پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي

 • رضايت شغلي و عملكرد

 • رضايت شغلي و مشتريان سازمان

 • سيستم اندازه گيري رضايت شغلي


Js 001

تعريف و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

كوهلن:

 • اگر انگيزه‌هاي اصلي و مهم فرد در زمينه شغل او با كارهايي كه انجام مي‌دهد ارضاء شوند رضايت شغلي نيز زياد خواهد بود.

 • هرچه فاصله بين نيازهاي شخصي فرد با ادراك يا نگرش او نسبت به توانايي بالقوه شغل براي ارضاء اين نيازها كمتر باشد رضايت شغلي نيز زياد خواهد بود.

   هاپاك:

 • رضايت شغلي را مفهومي پيچيده و چندبعدي تعريف مي‌كند كه با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد.

 • تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي‌شود بلكه تركيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي‌گردند كه فرد در لحظه معيني از زمان از شغلش احساس رضايت نمايد. فرد با تأكيدي كه‌بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعي شغل، شرايط كار و فرآورده‌هاي اشتغال در زمان‌هاي متفاوت دارد. به‌طرق گوناگون احساس رضايت از شغلش مي‌نمايد.


Js 001

شغل رضايت و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه‌بخش چيست؟


Js 001

شغل رضايت و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه‌بخش چيست؟

 • شما احساس مي‌كنيد آنچه كه انجام مي‌دهيد ارزشمند و متفاوت از ساير كارهاست.

 • به نظرات و پيشنهادات شما توجه مي‌شود.

 • شما با افرادي كه دوستشان داريد كار مي‌كنيد

 • از اينكه به سر كار مي‌رويد خوشحال و راضي هستيد.

 • تعادلي بين كار و زندگي در منزل‌تان برقرار است.

 • كارهاي روزانه شما و وظيفه‌تان متنوع است.

 • ارزش كار كارفرماي شما به ارزش كار شما نزديك است

 • شما احساس زيركي و باهوشي هنگام كار مي‌كنيد.

 • آيا روابط‌تان با موسسه‌اي كه در آن كار مي‌كنيد خوب است؟

 • آيا وضعيت كاري خوبي داريد و حقوق خوبي نيز دريافت مي‌كنيد؟

 • با فرصت‌هاي آموزشي راهي براي رشد و پيشرفت كردن داريد.

 • شغل شما در درازمدت باعث رسيدن به اهدافتان مي‌شود.


Js 001

نظريه و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه‌هاي رضايت شغلي

سلسله مراتب نيازها

 • نظريه نيازها

 • نظريه انتظارات

 • نظريه نقشي

نظريه‌هاي انگيزش و رضايت شغلي

 • نظريه xو yمك گريگور

 • نظريه ERG


Js 001

مقايسه و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه نظريه‌هاي رضايت شغلي

نظريه Y

خودشکوفايي

نيازهاي سطح بالا

{

رشد

احترام

نظريه X

{

نيازهاي سطح پايين

وابستگي

اجتماعي

امنيتي

وجودي

فيزيولوژيکي

نظريه نيازها

نظريه ERG

4


Js 001

عوامل مؤثر بر رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

 • عوامل سازماني

 •  عوامل محيطي

 • ماهيت کار

 • عوامل فردي

رضايت شغلي


Js 001

عوامل سازماني و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

 • حقوق و دستمزد

 • ترفيعات

  • تغيير مثبت در حقوق (حقوق بالاتر)،

  • چالش كاري بيشتر،

  • مسئوليت بيشتر و

  • آزادي در تصميم‏گيري است.

   بعلت اينكه ارتقاء ميزان ارزش فرد را براي سازمان نشان مي‏دهد (بويژه در سطوح عالي‏تر)، ترفيع فرد منجر به افزايش روحيه وي مي‏گردد. 

 • خط مشي‏هاي سازماني

  • ساختار سازماني

  • خط مشي‏هاي سازماني


Js 001

عوامل محيطي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

 • سبك سرپرستي

  • رفتار حمايتي و دوستانه

 • گروه كاري

  • اندازه گروه و كيفيت ارتباطات متقابل شخصي در گروه، نقش مهمي در خشنودي كاركنان دارد. هر چه گروه كاري بزرگتر باشد رضايت شغلي نيز كاهش مي‏يابد. زيرا ارتباطات متقابل شخصي ضعيفتر شده و احساس همبستگي كم رنگ‏تر و در نهايت شناخت تمامي افراد مشكل مي‏شود.

 • شرايط کاري

  • هر چه شرايط كاري مطلوبتر باشد باعث رضايت شغلي مي‏شود، چرا كه در شرايط كاري مطلوب، آرامش فيزيكي و رواني بهتري براي فرد فراهم مي‏شود.


 • Js 001

  ماهيت كار و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • كار به خودي خود نقش مهمي در تعيين سطح رضايت شغلي دارد.

  محتواي کار


  Js 001

  عوامل فردي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • سطح بلوغ ،

  • نوع نگرش ،

  • سطح نيازهاي غالب ،

  • و غيره


  Js 001

  پيامدهاي رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • افزايشبهره وري فرد ،

  • تعهد سازماني فرد،

  • تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد،

  • افزايش روحيه فرد،

  • افزايش رضايت از زندگي و

  • افزايش سرعت آموزش مهارتهاي جديد شغلي.


  Js 001

  پيامدهاي عدم رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • كاهش روحيه كاركنان


  Js 001
  رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزهو عملكرد

  • سه ديدگاه مختلف در اين مورد وجود دارد:

   • رضايت شغلي باعث افزايش عملكرد مي شود.

   • عملكرد شغلي موجبات رضايت شغلي را فراهم مي آورد.

   • ارتباط ذاتي بين رضايت شغلي و عملكرد وجود ندارد، بلكه پاداشهاي متغيري هستند كه مداخله مي كنند.


  Js 001

  رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزهو مشتريان سازمان

  • وقتي شركتها به دنبال يافتن راههاي بهبود در ارائه خدمات به مشتري مي افتند معمولا سعي مي كنند امكانات بيشتري دراختيار مشتري قرار دهند و نيازهاي آنان را سريعا برطرف سازند. اما سازمانهاي هوشمند و آينده نگر قبل از هر اقدامي در نحوه رفتار و ارتباط با كاركنان تجديدنظر مي كنند و درگام اول آنان را راضي نگه مي دارند. مطالعات نشان مي دهد رضايت كاركنان يعني رضايت مشتري.

  • رابطه مستقيم ميان رضايت مشتري و كاركنان

   • مطالعات شركت آي.بي.ام که هرساله مطالعه اي در زمينه سنجش ميزان رضايت مشتري و كاركنان انجام مي هد.

   • «كوپرز» و «لاي براند» در سالهاي 1996 و 1997 با بررسي بسياري از شركتهاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند


  Js 001

  • مطالعه سازمان و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

   • استراتژي

   • محيط

   • منابع انساني

  استراتژي منابع انساني سازمان

  سيستم منابع انساني

  حقوق و دستمزد

  نتايج مطالعات رضايت شغلي

  ارزيابي عملکرد

  عوامل بيروني

  عوامل دروني

  سيستم اندازه گيري رضايت شغلي


  Js 001

  اندازه گيري رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه


  Js 001
  اندازه گيري رضايت شغلي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  رضايت شغلي ناشي از جنبه هاي مختلف شغل همچون:

  • پرداخت،

  • فرصت هاي ترفيع،

  • سرپرست،

  • همكاران و

  • عوامل محيط كاري همچون

   • سبك سرپرستان،

   • خط مشي ها و رويه ها،

   • تعلق گروه كاري،

   • شرايط كاري و

   • مزاياي شغلي است.


  Js 001

  شاخص توصيفي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • پرداخت: ميزان حقوق دريافتي و انصاف و برابري در پرداخت.

  • شغل: حدي كه وظايف شغلي، فرصت را براي آموزش و پذيرش مسئوليت فراهم مي آورد.

  • فرصتهاي ارتقاء: قابليت دسترسي به فرصتها براي پيشرفت.

  • سرپرست:توانايي هاي سرپرست براي نشان دادن علاقه و توجه به كاركنان.

  • همكاران: حدي كه همكاران، دوستانه، شايسته و حمايتي هستند.


  Js 001

  ارسال و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه پرسشنامة

  ”سنجش عوامل مختلف در رضايت شغلي“

  برای کارکنان

  تكميل پرسشنامة

  ”سنجش عوامل مختلف در رضايت شغلي“

  جمع آوری پرسشنامة

  ”سنجش عوامل مختلف در رضايت شغلي“

  تهيه ”گزارش عوامل مؤثر در رضايت شغلي“

  نمونه سيستم سنجش رضايت شغلي

  • تعيين ضرايب هر يك از عوامل

  • برنامه‌ريزي براي ارتقاء رضايت شغلي


  Js 001

  محتواي و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزهپرسشنامة سنجش عوامل مختلف در رضايت شغلي

  • كار

  • حقوق و مزايا

  • همكاران

  • مدير

  • امكاناتي كه شغل فعلي براي پيشرفت به پست‌هاي بالاتر

  • امكاناتي كه براي ارتقاء به گروه‌هاي بالاتر وجود دارد

  • شغل مورد تصدي

  • بهبود كيفيت كار و بازدة كار


  Js 001

  منابع و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • رابينز، استيفن. مباني رفتار سازماني ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي 1376.

  • حسيني‌زاده، علي‌اکبر. پايان‌نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي کارمندان دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1379.

  • فتوت، احمدرضا. مقاله روانشناسي صنعتي و سازماني (روانشناسي کار) نشريه علمي، پژوهشي، اطلاع‌رساني مديريت انجمن مديريت ايران شماره 35 سال نهم ارديبهشت 1378.

  • ديويس ،كيت جان نيواستورم، «رفتار انساني در كار: ‌رفتارسازماني, ترجمه محمد علي طوسي، مركز  آموزش مديريت دولتي، چاپ دوم، 1372.

  • رابينز، استيفن بي ،‌ مديريت رفتار سازماني ، ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي, ‌مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ، 1374.

  • هرسي، پال و بلانچارد، کنت. مديريت رفتار سازماني و کاربرد منابع انساني ترجمه علي علاقه‌بند، انتشارات اميرکبير، 1372.

  • ساعتچي، محمود. مقاله نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضايت شغلي و مرکز خدمت مطالعات مديريت 1370

  • رابينز . ا ستيفن،‌تئوري سازماني، ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايي فرد, ‌انتشارات مرواريد، 1373.

  • پرهيزکار، کمال. روابط انساني در مديريت انتشارات اشراقي چاپ اول تهران 1368


  Js 001

  منابع و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  10.مورهد، ‌ج و آرگريفين، «رفتار سازماني»؛ مترجمان ‌سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، ‌انتشارات مرواريد،1374.

  11.رابينز، استيفن. رفتار سازماني، مفاهيم، نظريه‌ها و کاربردها جلد اول ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1377

  12.خشويي ، پيمانه ، رضايت شغلي كاركنان وزارت دارايي،1382.

  13.كلهري، محسن، «تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان؛  سازمان تبليغات اسلامي‌ ، 1374.

  14.متاني، مهرداد. مقاله بررسي زمينه‌ها و علل ضعف اشتياق به کار در سازمان‌هاي دولتي در ايران. نشريه علمي‌ پژوهشي اطلاع‌رساني مديريت انجمن مديريت ايران شماره 45 ، 1379.

  15.ميچل، ترانس آر، «مردم در سازمان‌ها؛ مترجم حسين  شكر شكن،‌ تهران، انتشارات رشد،‌1373.

  16.جزني، نسرين، مديريت منابع انساني، نشر ني، 1378.

  17.آقايار، سيروس، رضايت كاركنان يعني رضايت مشتري، تدبير، شماره 164 ، 1384.

  18.سلطاني ، ايرج، نقش توسعه منابع انساني در امنيت شغلي كاركنان ، تدبير، شماره 105، 1380.

  19.محمدي، رخشنده. مقاله به کارگيري مؤثر نيروي انساني، تدبير، شماره 110، 1379.

  20.شاكري نيا، ‌ايرج ،«امنيت و رضايت شغلي و بهداشت رواني، تدبير، شماره 77، 1376 .

  21.طالبان، محمدرضا، «سطح شغل بيگانگي  نسبت به كار و خشنودي شغلي »، تدبير شماره 77،1376.


  Js 001

  منابع و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه

  • The Effect of job satisfaction on job serch:not just whether,but also where,Josse Delfgaanw,Erasmus University,and Tinbergen Instiute,2006.

  • Internet


  ad