slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KOMPOSIITIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KOMPOSIITIT - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMPOSIITIT' - wirt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YLEISTÄKomposiitit ovat kahden tai useamman materiaalin (metalli, puu, muovi tai keraami) yhdistelmiä, joissa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa. Esimerkiksi puu itsessään on orgaaninen komposiitti jonka rakenneaineena on selluloosa ja sidosaineena ligniini. Sana komposiitti tulee englannin kielen sanasta ”composite”, jonka suomennos on ”yhdistetty”.

  • KOMPOSIITIT
slide2

• Valmistettaessa komposiitteja on tavoitteena maksimoida kahden tai useamman eri materiaalin hyvät ominaisuudet ja minimoida huonot ominaisuudet niin, että tulos on enemmän kuin näiden yksittäisten osiensa summa.• Luonnon komposiiteiksi voidaan kutsua puuta, luuta ja lihaksia sekä muita kudoksia.• Yleensä komposiiteista puhuttaessa tarkoitetaan ihmisen valmistamia komposiitteja, ja erityisesti kuitulujitteisia materiaaleja, kuten esim. lasi- ja hiilikuituja.

slide3

RAKENNE• Komposiittien rakenne muodostuu yleensä niin, että toinen komposiitin materiaaleista muodostaa matriisin, johon muut materiaalit sitoutuvat ja sijoittuvat. Matriisin tarkoituksena on pitää kuidut tai muut komponentit paikallaan. Usein muut materiaalit ovat matriisiin sijoitettuja lujitteita. Matriisin tehtävänä on välittää materiaaliin kohdistuvat rasitukset kuiduille, joka toimii lujitteena.Kuituja esimerkiksi lasi,- hiili ja aramidi

slide4

RAKENNE • Komposiitit mahdollistavat keveyden, lujuuden ja turvallisuuden samassa rakenteessa. Lisäksi komposiitteja voidaan muotoilla paremmin kuin ”perinteisiä” materiaaleja.

UPM ForMi luonnonkuitu

Materiaali: Havusellu

rakenne kuitukappaleen sis isen rakenteen optimointi liittyy lujuuden my s keveyden maksimointiin
RAKENNE • kuitukappaleen sisäisen rakenteen optimointi liittyy lujuuden myös keveyden maksimointiin

Rocky Mountain Smoothwall technology

Felt Inside Out technology

slide6

Komposiittien käyttöä puoltavia tekijöitä:Saman vahvuinen komposiitti on jopa 80% kevyempi kuin teräs ja 60% kevyempi kuin alumiini Hyvä korroosionkestävyys Erinomainen muokattavuus ja muovailtavuus Hyvä kemiallinen kestävyys Mahdollisuus valmistaa suuria rakenteita yhtenä kokonaisuutena

slide7

Komposiittien käyttöä rajoittavia tekijöitä: ”Liian hyvä” kestävyys; kierrätys välttämätöntä Raaka-aineiden ja valmistuksen korkea hinta Kiinnittäminen muihin materiaaleihin saattaa olla hankalaa Rakenteiden mitoitus ja analysointi voi olla hankalaa

slide8

Hiilikuitu on hiilisäie tai hiilisäikeistä valmistettu kudos. Arkikielessä hiilikuidulla tarkoitetaan yleensä hiilikuidulla lujitettuja muoveja eli komposiitteja, jossa epoksihartsimatriisi lujitetaan hiilikuiduista valmistetulla matolla. Materiaali on lujaa ja kevyttä, mutta myös suhteellisen kallista.

Hiilikuituja käytetään varsinkin ilmailualalla ja urheiluvälineissä. Hiilikuidulla lujitettu muovirakenne on painoltaan tyypillisesti puolet vastaavan lujuisen teräsrakenteen painosta.

  • KOMPOSIITIT
slide9

Nomex kenno ja hiilikuitu prepreg + tiikkilaminaatti

Corecell (styreeni akryyli-nitriili) vaahto

Panamax 60m. Baltic yachts

210 ton

slide11

Monokokissa koko yhtenäinen runkorakenne kantaa kuormaa ja suojaa kuljettajaa törmäystilanteessa. Formula 1 autojen hiilikuitumonokokkirungot painavat 35–40 kg. Runko koostuu alumiinikennoista ja laminoiduista hiilikuitukomposiiteista. Komposiittimonokokin etuja teräspalkki- ja putkirunkoon ovat yhtenäinen rakenne, tasaisesti jakautuva kuormitus, viimeistelty ulkopinta, ei tarvetta koripaneeleille sekä hiilikuitukomposiittien energia-absorptiokyky ja hallittu murtumismekanismi. Hiilikuitukomposiitit eivät myödä kuormituksessa ja korkean jäykkyytensä takia hiilikuitumonokokki jakaa törmäyskuormituksen suuremmalle alalle runkoon.

slide12

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/38022/stadia-1209034550-2.pdf?sequence=1http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/38022/stadia-1209034550-2.pdf?sequence=1

slide13

Sprint - hiilikuitu

Citycab korkealujuusteräs ja

hiilikuituliitos

slide14

Hiilikuitukomposiittimateriaalien kierrätysmenetelmät

Mekaaninen kierrätys

• Menetelmässä komposiitti murskataan ja haketetaan pieniksi paloiksi, jotka jauhatetaan eri partikkelikokoluokkiin.

• Käyttökohteita ovat esimerkiksi täyteaineet kestomuovituotteissa. Mekaaninen kierrätys sopii täysin kovettuneille lujitemuovivalmisteille, sillä niiden matriisiaine on haurasta eikä haihdu prosessissa aiheuttaen mahdollisia tulipalo- tai terveysriskejä.

  • KOMPOSIITIT
slide15

• Lajittelu on tärkeä mutta epähaluttu osa kierrätystä, sillä se on kallista ja aikaavievää.

• Lajittelemattomalla hakkeella on vain vähäistä käyttöä komposiittiteollisuudessa, sillä komposiittien valmistuksessa on tärkeää tietää eri komponenttien koostumus, jotta voidaan varmistaa komposiitin tasalaatuinen rakenne.

  • KOMPOSIITIT
slide16

• Hiilikuitujauheen käyttökohteita

1. sementin lisäaineena2. muovituotteiden täyteaineina3. sähköä johtavat muovituotteet4. sähkömagneettiset suojatuotteet, esim elektroniikkateollisuus polttokennot5. eristysaineena korkeissa lämpötiloissapinnoitteina teollisuudessa

  • KOMPOSIITIT
slide17

• Kemiallinen liuotus

Kemiallisia liuotusmenetelmiä on monia ja niitä on kokeiltu laboratoriotasolla. Käytetyt kemikaalit ovat kuitenkin usein voimakkaita (esim. typpihappo) ja ympäristölle haitallisia. Täällä hetkellä parhaiten hiilikuidun ominaisuudet säilyttää epoksimatriisin liuotusmenetelmä. Menetelmällä ei vielä ole kaupallista sovellusta.

  • KOMPOSIITIT
slide18

• Uudelleenkäyttö polttoaineena

Muovikomposiittimateriaalien kierrätys on houkuttelevaa matriisiaineen ja hiilikuidun korkean lämpöarvon takia. Menetelmää on kokeiltu jätteenpolttolaitoksessa mutta palamaton lujite ja pienet hiilikuituhiukkaset ovat haaste menetelmän laajamittaisessa käytössä.

  • KOMPOSIITIT
slide19

Video ym linkkejä

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/69207/nbnfi-fe201103301400.pdf?sequence=3

http://www.youtube.com/watch?v=5UST9QNDR5I

http://www.youtube.com/watch?v=mSpx-nPhE-Q

  • KOMPOSIITIT