Anadolu meden yetler
Download
1 / 42

ANADOLU MEDEN?YETLER? - PowerPoint PPT Presentation


 • 404 Views
 • Uploaded on

ANADOLU MEDENİYETLERİ. Anadolu tarih boyunca neden yerleşim yeri olarak seçilmiş olabilir?. Su kaynaklarının bol olması İklim şartlarının elverişli olması Verimli Topraklarının olması Düz arazilerinin olması İki kıta arasında köprü durumunda olması .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANADOLU MEDEN?YETLER?' - winter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anadolu meden yetler
ANADOLU MEDENİYETLERİ


Anadolu tarih boyunca neden yerle im yeri olarak se ilmi olabilir
Anadolu tarih boyunca neden yerleşim yeri olarak seçilmiş olabilir?

 • Su kaynaklarının bol olması

 • İklim şartlarının elverişli olması

 • Verimli Topraklarının olması

 • Düz arazilerinin olması

 • İki kıta arasında köprü durumunda olmasıH t tler
HİTİTLER olabilir?

 • İç Anadolu Bölgesi’nde Kızılırmak çevresinde kurulmuştur

 • Başkentleri bugün Çorum ilimizde bulunan Hattuşaş’tır


Aslanli kapi d n bug n
ASLANLI KAPI DÜN, BUGÜN olabilir?

Sağ taraftaki resimde Hattuşaş’ın giriş kapılarından birisi olan aslanlı kapının bugünkü görünümü yer alıyor.

Sol taraftaki resimde ise kapının bilgisayar programları aracılığıyla eski halkine göre çizilmiş biçimi gösteriliyor.


H t tlerde devlet y net m
HİTİTLERDE DEVLET YÖNETİMİ olabilir?

 • Ülke krallıkla yönetilirdi.

 • Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi.

 • Kraliçelere Tavananna denirdi.

 • Soylulardan oluşan meclise Pankuş denirdi


H t tler1
HİTİTLER olabilir?

 • Çok Tanrılı inanca sahiptiler

 • Mısırlılarla yaptıkları savaş sonucunda imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihin ilk barış Antlaşmasıdır.H t tler2
HİTİTLER olabilir?

 • Hiyeroglif ve çivi yazıları kullanırlardı

 • Anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır.

 • Anallar tarihin ilk tarafsız metinleridir


Yerkapi dan g r
YERKAPI’DAN olabilir?GİRİŞ

Burada Hitit Başkenti Hattuşa'nın kapılarından en ilgincini görüyorsunuz. Yerkapı adıyla anılan bu kapı aslında üst üste iki kapı. Surların altında yer alan ve taşlarla kaplı duvarın altındaki yer altı tüneli (71 metre uzunluğunda) kente gizli girişin kapısı.

Tam üstünde surların içinden geçilerek girilen sfenksli kapı var.

Hitit başkenti Hattuşa’ya giriş için kullanıldığı bilinen 6 kapı var.


Urartular
URARTULAR olabilir?

 • Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur.

 • Başkentleri Van Gölü kıyısındaki Tuşpa’dır


Urartular1
URARTULAR olabilir?

 • Urartular Krallıkla yönetiliyordu

 • Halk soylular ve köleler olmak üzere ikiye ayrılıyordu


Urartular2
URARTULAR olabilir?

 • Taş işçiliğinde ve taştan kale yapımında çok ustalaşmışlardı

 • Tarlalarını sulamak için sulama kanalları yaptılar

 • Şamran Kanalı günümüzde bile kulanılmaktadır

 • Maden işlemeciliğinde oldukça ileri gitmişlerdir.


Anadolu meden yetler

Şamran Kanalı olabilir?

Van Kalesi


Fr gler
FRİGLER olabilir?

 • Sakarya Irmağı çevresinde kurulmuştur.

 • Başkentleri bugün Ankara il sınırları içinde kalan Gordion’dur


Fr gler1
FRİGLER olabilir?

 • Krallar tarımı korumak için kanunlar koymuşlardı

 • Frigler,Hititlerin etkisi ile çok tanrılı inanca sahiptiler

 • Ana tanrıçaları Kibele’dir


Fr gler2
FRİGLER olabilir?

 • Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat ettiler

 • Maden işçiliğinde çok ilerlediler.

 • Tapates adı verilen halı ve kilim dokurlardı.


Fr gler3
FRİGLER olabilir?

 • Frigler, krallarını ve soylu kişileri Tümülüs adı verilen ,ağaçtan yapılmış ve üzeri toprakla örtülen yığma mezarlara gömerlerdi

 • Fabl türü hikayeyi kullanan ilk medeniyettir


L dyalilar
LİDYALILAR olabilir?

 • Batı Anadolu’da Menderes ve Gediz ırmakları arasında verimli arazide yaşadılar.

 • Başkentleri; bugünkü Manisa ilimiz sınırları içinde kalan Sard’dır


L dyalilar1
LİDYALILAR olabilir?

 • Lidyalılar feodal bir yapıya sahiptiler.

 • İlk kralları Giges , Millet’ten başlayıp başkentleri Sard’dan geçen ve Mezopotamya’da bulunan Pers İmparatorluğuna kadar uzanan “Kral Yolu” kurdu.


L dyalilar2
LİDYALILAR olabilir?

 • Parayı ilk kullanan medeniyettir.

 • Ordusunu paralı askerlerden kuran Lidyalıların bu yüzden devletleri uzun ömürlü olmadı


Yonlar
İYONLAR olabilir?

 • Millet ve Foça arasındaki Batı Anadolu kıyılarında kent devletleri olarak kuruldu.

 • İyonlar devlet yönetimini,dış tehditlere karşı Tiran adı verilen güçlü devlet adamlarına bırakmışlardı


Yonlar1
İYONLAR olabilir?

 • Denizcilikte çok geliştiler

 • Bilime önem verdiler

 • Matematikte; Tales ve Pisagor

 • Tarihde; Heredot

 • Tıpta; Hipokrat en önemli bilim adamlarıdır.


Anadolu meden yetler

PİSAGOR olabilir?

HİPOKRAT

HEREDOT

TALES


Yonlar2
İYONLAR olabilir?

 • İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

 • Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı İyonyalılara aittir.


Anadolu meden yetler

KONU SONU DEĞERLENDİRMESİ olabilir?

 • 1-Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

 • a)Frigyalılar, yaşadıkları olayları” Anal” adı verilen yıllıklarda toplamışlardır,

 • b)Hititlerin yıkılışından sonra, Orta Anadolu’da devlet kurmuşlardır,

 • c)Başkentleri,Sakarya Nehri üzerinde bulunan, Eskişehir yakınlarındaki Gordion’dur,

 • d)Friyalılar, tarımla uğraşan bir topluluktu.Tarımı korumak için,ağır yasalar koymuşlardır. Örneğin;öküz kesenin veya saban kıranın cezası ölümdür.

 • CEVAP: A


Anadolu meden yetler

 • 2- olabilir?Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

 • a)İlk Çağ’da, Gediz ve Büyük Menderes Irmakları arasında kurulmuş bir uygarlıktır,

 • b)Tarihte, günümüzde kullandığımız takvime, en son şeklini veren devlettir,

 • c)En önemli kentleri,Sardes’ti.Efes’ten başlayarak,doğuya doğru giden Kral Yolu,bu dönemde yapılmıştır

 • d)Tarihte parayı ilk kez kullanan devlettir

 • CEVAP:B


Anadolu meden yetler

3-Urartular Dönemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)MÖ.900 yıllarında Doğu Anadolu’da egemenlik kurmuşlardır,

b)Başkentleri Tuşpa(Van)’dır,

c)El sanatları ve maden işçiliğinde çok ileri bir toplumdu,

d)Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır,

CEVAP:D


Anadolu meden yetler

 • 4- hangisi Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin özellikleri arasında yer almaz?

 • a)Geçmişte yaşanan olayları inceler,

 • b)Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler,

 • c)Deney ve Gözlem Metodu’nu kullanarak en sağlıklı sonuçları ortaya koyar,

 • d)Olayları zaman ve yer göstererek inceler,

 • CEVAP:C


Anadolu meden yetler

 • 5- hangisi Hititlerde, Pankuş adı verilen asiller meclisinin prensin veliahtlğını onaylaması, gerektiğinde Kral ve Kraliçeyi yargılayarak haklarında hüküm verebilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A) Yönetimin babadan oğula geçtiği.

 • B) Kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı.

 • C) Kralın başkomutan ve başhakim olduğu.

 • D) İmparatorluk döneminde Pankuş Meclisi'nin önemini kaybettiği.

 • CEVAP:B


Anadolu meden yetler

 • İlkçağ'da İyonya'da; Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

 • 6- İyonya'daki tüm bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A) İlk defa yazıyı onların kullandığının

 • B) Demokrasinin geliştiğinin

 • C) Dünyada ilk yerleşimin burada kurulduğunun

 • D) Bilimsel çalışmaların yapıldığının

 • CEVAP:D


Anadolu meden yetler

DERSİMİZ BURADA SONA ERDİ . hesaplamış, Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

HAZIRLAYAN; ANADOLU GÜNEŞİ