Singapuri matemaatika ainekava
Download
1 / 19

Singapuri matemaatika ainekava - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Singapuri matemaatika ainekava. Hannes Jukk. Lühidalt läinudaastasest ainekavade uurimusest Singapuri matemaatika hariduselust algkooli ainekava (1.-6. klass) keskkooli ainekava (7.-10. klass).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Singapuri matemaatika ainekava' - winona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Singapuri matemaatika ainekava


Singapuri matemaatika ainekava
Põhikooli matemaatika ainekavade võrdlus: Eesti võrrelduna Bulgaaria, Inglismaa, Ontario, Singapuri ja Uus-Meremaaga

 • Hannes Jukk, Triinu Arak, Katrin Kokk, Maria Jürimäe

 • Eesmärk oli võrrelda Eesti PK ainekava teiste maade vastavate alusdokumentidega ning tuua välja peamised sarnasused-erinevused.

 • Kellega ja miks end võrdlesime?

 • Keel. PISA ja TIMSS. Erinevad paigad.


Erinevusi
Erinevusi

 • Eesti PK ainekava - 13 lk

 • Singapuril 47 lk (üks haru, 10 kl)

 • Ontariol 138 lk (8 kl)

 • Ülesehitus

  • klassiti, kooliastmeti

  • standardid

  • metoodilised soovitused

  • seosed teiste ainetega jne


 • Mida ppisime
  Mida õppisime

  • Keeruline on võrrelda nii erinevaid

   • dokumente

   • koolisüsteeme

    Näiteks murdarvudega arvutamine

  • Geomeetria

   • Rakenduslikkus

   • Klassika

  • Algebra

   • Varakult Eestis ja Inglismaal, täht avaldises

   • 6. klass Bulgaaria ja Singapur

   • Mustrid ja muud tehnikad

  • http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/aruanne_p6hikooli_matemaatika_ainekavade_v6rdlus.pdf


  Singapuri matemaatika
  Singapuri matemaatika

  • Guugelda

   Singapore Math

  • http://www.singaporemath.com/Singapore_Math_Story_s/10.htm


  Singapurist
  Singapurist

  • Rahvaarv: 5,3 milj (2012)

  • Rahvastikutihedus: 7257 in/km2

  • Riik: Singapuri Vabariik, 1959. a sai omavalitsuse, 1965. a sai iseseisvuse

  • Kultuurid: hiinlased 74,1%; malaid 13,4%; indialased 9,2%; teised 3,3%

  • Riiklikud keeled: alates 1966. a neli ametlikku keelt, esimene keel on inglise keel ja sellele lisanduvad mandariini (hiina), malai ja tamili keeled.

  • Majandus: SKP elaniku kohta 61 047 USD (2010),

  • Eestis 21 060 USD (2011). Inflatsioon 3,5%, Eestis 3,9% (2012)

  • Hariduskulutused: 2,8% SKPst (2010), Eestis 6,09% SKPst (2009).


  Singapuri kool
  Singapuri kool

  Haridusmaastik

  2014 õppeaasta 40 nädalat

  I veerand: 2.01-14.03

  II veerand: 24.03-30.05

  III veerand: 30.06-5.09

  IV veerand: 15.09-14.11

  Koolitund: põhikoolis 30 minutit keskkoolis sõltuvalt koolist 35-40 min


  Ppimist toetavad programmid
  Õppimist toetavad programmid

  • Andekate õpilaste programm (GiftedEducation Programme)

  • Kooliväliste tegevuste programm (Co-CurricularActivities)

  • Projektõppeprogramm (Project Work)

  • Õppimise toetamine (LearningSupport)

   • Nt 1. klassis saab õpilane matemaatikas abi eriõpetajalt 4-8 korda nädalas

   • Õpetajad on eriettevalmistusega. Tugimaterjalid

  • Hariduslike erivajadustega õpilaste programm

   Paljudkoolimajad on ehitatud 20–30 aastattagasi, siis on alustatudnendekaasajastamistigamõttes (Programme for Rebuilding and IMprovingExisting schools (PRIME)).

   Haridusministeeriumil 21. sajandiSingapuriharidusevisioon„Thinking Schools, Learning Nation”.


  Edusave
  Edusave

  • Riik lõi fondi ühe miljardi SD 1993. aastal ja kasvatas fondi 1997. aastaks 5 miljardini.

  • Õpilaste fond

  • Grandid. Õppe rikastamine

  • Autasud

   • 10% parematele oma tasemel õpilastele PK-s $350

   • Auhinnad kooli tasemel parematele (1.-3. klass $200)

   • Hea edasijõudmine, liider, käitumine

   • Jne

  • Kehvas seisus peredele (pereliikme kohta on kuu sissetulek alla $1,250 (735 eurot) ja laps kuulub oma koolis hinnete põhjal I veerandisse, siis $250


  Matemaatika ppimine
  Matemaatika õppimine

  • klassis 7 koolitundi (Eestis 3*45 min. SG-EE=210-135=75 min)

  • klassis 9 koolitundi (Eestis 3*45 min. SG-EE=270-135=135 min)

  • klassis 11 koolitundi (Eestis 4*45 min. SG-EE=330-180= 150 min)

  • klassis 11 koolitundi (Eestis 4*45 min. SG-EE=330-180=150 m

   5.-6. klassis on sõltuvalt harust 10-11 koolitundi matemaatikat nädalas. Harud on EM1, EM2 ja EM3.

  • Näiteks EM2 harus korratakse varasematest 1.-4. klassist kõige olulisemat.

   Kool korraldab põhiainetes 4. klassi lõpus testimise: inglise keel, emakeel, matemaatika ja loodusained

   Põhikooli lõpus on PSLE lõpueksamid neljas põhiaines: inglise keel, emakeel, matemaatika, loodusteadus (hinded A*, A, B, C, D, E ja U(ngraded)). Kool otsustab siinkohal mis haru eksami laps teeb.

   Aastal 2009 sooritas eksami ca 98% õpilastest


  P hikooli algkooli kava
  Põhikooli (algkooli) kava

  • Tuumas eluks vajalikud mitteakadeemilised oskused.

   • Singapuri õpilastest peavad kasvama vastutustundlikud ja aktiivsed Singapuri kodanikud.

  • Keskmises ringis on kujutatud õpioskused.

   • Õpilased arendavad oma mõtlemise ja suhtlemise oskuseid projektides. Need võimaldavad õpilastel analüüsida ja kasutada informatsiooni, selgitada ideid.

  • Välimises ringis on erinevad õppeained:

   • keeled, humanitaar- ja kunstiained ning reaalained.

   • Need peavad tagama õpilaste mitmekülgse vundamendi edaspidisteks õpinguteks.

  • Põhikooli programm


  P hikooli ainekava
  Põhikooli ainekava

  Õppekava on jaotunud järgmisteks ainegruppideks:

  • tervis, moraal, esteetika: nt kehaline kasvatus, kunstiained, terviseõpetus, kodumajandus;

  • sotsiaalained: nt geograafia;

  • inglise keel ja kirjandus;

  • emakeel (hiina, malai, tamili);

  • teadus: matemaatika, loodusained, tehnikaained, disain, arvutiõpetus

 • Põhikooli lõpetaja usub Singapurisse ja mõistab, mis on Singapurile oluline

 • Keskkooli lõpetaja on uhke singapurlane ning mõistab/ saab aru Singapurist maailma kontekstis


 • P hikooli matemaatika
  Põhikooli matemaatika

  • Mathematics Syllabus Primary, 2007

   • A-osas on tutvustatud ainekava filosoofiat ja raamistikku;

   • B-osas on õppesisu, mida põhikooli nooremas osas on kirjeldatud sellise detailsusega, et on tajutavad ka õpitulemused.

  • Õpetajale on riiklik ainekava raamistikuks ja oma töö planeerimise aluseks.  Ppesisu
  Õppesisu

  Kujundus on lakooniline ja sarnaneb meie „Valdkonnaraamatus“ olevale klassiti lahti kirjutatud ainekavale.

  Põhikooli matemaatika ainekava


  Sarnast ja erinevat
  Sarnast ja erinevat

  • Ei õpita ühes klassis 10x10 (E ja S)

  • Arvu mustrid, siit paaris- ja paaritud arvud (S)

  • Algebra elemendid I kooliastmes (E)

  • HM ja KM 2. klassis (S), II KA (E)

  • Ristküliku pindala 3.kl (S), 5. kl (E)

  • Ei õpita ühe klassiga protsentarvutust:

   • 5. ja 6. kl (S); 6. ja 7. kl (E)


  Keskkooli matemaatika
  Keskkooli matemaatika

  • Eraldi on 7. ja 8. klass

  • Kooliastmena on 9. -10. klass

  • Harud

   • 0 Level - tavaline matemaatika (65%)

   • N(A) Level – Akadeemiline

   • N(T) Level – Tehniline

  • Keskkooli ainekava


  Edulugusid
  Edulugusid

  • Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance www.oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf

  • Strong Performers and Successful Reformers in Education, Singapore: (vt alates 7 min, õpetajatest)www.youtube.com/watch?v=a4EOUvX4QM0&feature=player_embedded

  • Nad on usinad heade mõtete adapteerijad.

  • Vajadusel on nad kiired reformijad.

  • Tundub, et seal tuleb rahvas suurtele loosungitele kaasa. Töötatakse sihikindlamalt.