Lugejarahulolu ja teenusekvaliteedi uuringutest eesti rahvusraamatukogus
Download
1 / 20

Lugejarahulolu ja teenusekvaliteedi uuringutest Eesti Rahvusraamatukogus - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Lugejarahulolu ja teenusekvaliteedi uuringutest Eesti Rahvusraamatukogus. Anne Veinberg Eesti Rahvusraamatukogu. Teadusraamatukogude ühisprojekt Raamatukogutöö tulemuslikkus: teenused ja teenuste kvaliteet Eesti teadusraamatukogudes 2005-2007. Projektiga ühinesid:. Eesti Rahvusraamatukogu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lugejarahulolu ja teenusekvaliteedi uuringutest Eesti Rahvusraamatukogus' - winona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lugejarahulolu ja teenusekvaliteedi uuringutest eesti rahvusraamatukogus

Lugejarahulolu ja teenusekvaliteedi uuringutest Eesti Rahvusraamatukogus

Anne Veinberg

Eesti Rahvusraamatukogu


Teadusraamatukogude ühisprojekt RahvusraamatukogusRaamatukogutöö tulemuslikkus: teenused ja teenuste kvaliteet Eesti teadusraamatukogudes 2005-2007


Projektiga hinesid
Projektiga ühinesid: Rahvusraamatukogus

 • Eesti Rahvusraamatukogu

 • Tartu Ülikooli Raamatukogu

 • Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

 • Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

 • Tallinna Ülikooli infoteaduste osakond


Uuringu metoodika
UURINGU METOODIKA Rahvusraamatukogus

 • uuringu metoodiliseks aluseks valiti SERVQUAL

 • SERVQUAL-il põhineb suur osa teenuse kvaliteedi uuringutest maailma erinevates teenuseid pakkuvates asutustes ja organisatsioonides, sealhulgas ka raamatukogudes


Teenuse kvaliteedi komponendid parasuramani mudel

füüsiline keskkond Rahvusraamatukogus(tangibles)- hoone, sisustus, seadmed, reklaamvoldikud

usaldatavus (reliability)-teenuse korrektne osutamine, kliendi probleemide kiire lahendamine

kindlus (assuarance)-personali pädevus, sõbralikkus, võime tekitada usaldust ja kindlustunnet

4. teenindusvalmidus (responsiveness)- õige teenindushoiak, soov aidata ja probleeme kiiresti lahendada, paindlikkus

5. sisseelamisvõime (empahty)- hoolitsus, personaalse tähelepanu osutamine kliendile, tema erivajadustega arvestamine

Teenuse kvaliteedi komponendid(Parasuramani mudel)


L nkade teooria gap theory
L Rahvusraamatukogusünkade teooria (gap theory)

 • teenuse kasutaja võrdleb kogetud teenuse taset oma minimaalsete ja ideaalsete ootustega

 • minimaalsed ootused vastavad teenuse sellile tasemele, mis on teenuse kasutajale veel vastuvõetav

 • soovitud ootused näitavad, millisena klient sooviks teenust kogeda

 • teenuse taseme määramiseks võrreldatakse lünki minimaalsete ootuste ja kogetud taseme vahel ja ideaalsete ootuste ja kogetud taseme vahel


P iloot projekt
P Rahvusraamatukogusilootprojekt

 • viidi läbi 9. augustil 2005

 • põhines SERVQUAL metoodikal

 • jagati välja 36 ankeeti, korrektselt täidetult saadi tagasi 28


Pilootprojekt otsis vastust j rgmistele k simustele
Pilootprojekt Rahvusraamatukogusotsis vastust järgmistele küsimustele:

 • kas SERVQUAL küsitlusmetoodikana on võimeline osutama teenuse kvaliteedi puudujääkidele?

 • millised on SERVQUAL-i tulemuste erinevad tõlgendamisvõimalused?

 • kuidas suurendada SERVQUAL-i tulemuste paikapidavust?


Pilootprojektis
Pilootprojektis Rahvusraamatukogus

 • rakendati nn kolme-tasandilist (three-column format) SERVQUAL küsimustikku

 • 7-pallisthindamisskaalat

 • loobuti olulisuse kriteeriumist

 • kasutati marketingi valdkonnas tuntud kvadrantanalüüsi


Kvadrantanal s
Kvadrantanalüüs Rahvusraamatukogus

 • graafiline korrelatsioonitehnikaga, mis jagab teenuse atribuutidele antud hinnangud nelja võrdse kvadrandi e. neljandiku vahel

 • annab ülevaate sellest, mis on teenuse kasutajale oluline ja mis mitte


Kõrge Rahvusraamatukogus

Kvadrant 3

(kontrollida)

Kvadrant 1

(hoida taset)

Ootused

Madal

Kõrge

Kvadrant 2

(kiiresti parandada)

Kvadrant 4

(võib jätta tähelepanuta)

Madal

Kogemused


Kvadrant 1
Kvadrant 1 Rahvusraamatukogus

 • Näitajad, mis satuvad analüüsi tulemusel sellesse sektorisse, omavad kasutaja jaoks märkimisväärset tähtsust ja neid osutatakse kasutajale rahuldaval tasemel.

 • Organisatsiooni ülesandeks on saavutatud taseme hoidmine.


Kvadrant 2
Kvadrant 2 Rahvusraamatukogus

 • Sellesse vahemikku jäävad näitajad on kasutaja seisukohalt olulised, kuid neid ei pakuta vajalikul tasel.

 • Sellesse vahemikku jäävad näitajad vajavad kindlasti parandamist.


Kvadrant 3
Kvadrant 3 Rahvusraamatukogus

 • Sellesse vahemikku jäävaid näitajaidpeab kasutaja suhteliselt ebaolulisteks.

 • Samas väidavad mitmed autorid, et sageli on tegemist näitajatega, mida kasutajad peavad iseenesestmõistetavateks ja neid ei tohiks täiesti tähelepanuta jätta.


Kvadrant 4
Kvadrant 4 Rahvusraamatukogus

 • Tegemist on näitajatega, mis ei oma kasutaja jaoks erilist tähtsust ja organisatsioon ei paku neid ka eriti kõrgel tasemel.

 • Neid näitajaid võiks teenuse kvaliteedi tõstmise planeerimisel ignoreerida.


Saadud hinnangute anal s
Saadud hinnangute analüüs Rahvusraamatukogus

Teenuse kvaliteedi näitajatele antud hinnangud kanti vastavalt SERVQUAL metoodikale tabelitesse ja selgitati välja:

 • lüngad RR-is kogetud teenuse taseme ja kasutaja ootuste vahel

 • lüngad RR-is kogetud teenuse taseme ja minimaalse e. taseme vahel, mida kasutaja suudaks antud kvaliteedi näitaja osas taluda

 • võrreldi lünki kogetud ja soovitud taseme ning kogetud ja minimaalse e. veel talutava taseme vahel

 • kasutades kvadrantanalüüsi, selgitati kasutajatele olulised teenuse kvaliteedi näitajad


Servquali ja kvadrantanal si tulemuste v rdlus
SERVQUALi ja kvadrantanalüüsi tulemuste võrdlus Rahvusraamatukogus

 • Selgitati, kas teenuse kvaliteedi näitajad, mis täiendamist ja parandamist vajavad, on samad nii SERVQUALi kui kavandrantanalüüsi tulemusena


V rdlustulemus
Võrdlustulemus Rahvusraamatukogus

 • Alati ei lange erinevate analüüsimetoodikate tulemused kokku ja kombineerimine (kvadrantanalüüs ja SERVQUAL) annab rohkem informatsiooni,

  muudab tulemused usaldusväärsemaks.


J reldused
Järeldused Rahvusraamatukogus

 • SERVQUAL metoodika sobib teenuse kvaliteedi hindamise aluseks

 • pilootprojekti küsimustik vajab täiendamist

 • lisaks SERVQUAL-ile tuleb kasutada ka teisi analüüsimetoodikaid(soovitavalt kvadrantanalüüsi)


Plaanis rris
Plaanis RRis Rahvusraamatukogus

 • Jätkata T. Toomemetsa tööd teenuste kvaliteedi hindamiseks

 • Kasutada SERVQUAL metoodikat

 • Küsitlus viia läbi 23.10.2006-4.11.2006

 • Kasutada nii elekroonilist vormi kui anketeerimist küsitluslehtedega


ad