Kas eimoje vienija mones
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Kas šeimoje vienija žmones?. IV klasė Parengė mokytojos: I.Jasiūnienė, G.Pečiulienė. Šeima - tikėjimo vartai. Malda. Pamokos uždavinys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - winona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kas eimoje vienija mones

Kas šeimoje vienija žmones?

IV klasė

Parengė mokytojos:

I.Jasiūnienė,

G.Pečiulienė
Pamokos u davinys
Pamokos uždavinys

Stebėdmi mokytojos parengtas pateiktis, dalyvaudami pokalbyje, dirbdami porose ir individualiai, užrašysite 3-4 požymius, kas vienija žmones šeimoje; bei surasite ir nuspalvinsite 5-8 apibūdinimus,

kas tinka Šventajai Šeimai.


Pokalbis
Pokalbis

Kas yra šeima?

Kam ji reikalinga?

Kokiomis savybėmis pasižymi šeima?

Šeima pirmoji bendruomenė, kurioje auga žmogus.


Eimoje gyveno trise mama t tis ir ma as berniukas j namelis buvo prie pat sraunaus upelio kranto
Šeimoje gyveno trise – mama, tėtis ir mažas berniukas. Jų namelis buvo prie pat sraunaus upelio kranto.Kas eimoje vienija mones
vanduo ėmė semti varganą namelį.Lipkim ant stogo!“ – paragino tėtis. Atsidūrę ant stogo jie pasijuto išsigelbėję. Tačiau vanduo negailestingai kilo aukštyn.


Kas eimoje vienija mones

Tėtis tvirtai įsirėmė kojomis į stogą, apkabino mamą ir tarė:„Paimk vaiką ant rankų ir lipk man ant pečių. Nebijok! Kad ir kas atsitiktų, aš tavęs nepaleisiu!“


Kas eimoje vienija mones

Mama taip ir ir tarė:„Paimk vaiką ant rankų ir lipk man ant pečių. Nebijok! Kad ir kas atsitiktų, padarė. Po to ji pabučiavo sūnų ir, liepusi jam lipti ant jos pečių, pasakė tą patį: „Nebijok! Kad ir kas atsitiktų, aš tavęs nepaleisiu!“


Kas eimoje vienija mones
Vanduo vis kilo ir kilo aukštyn. Jis apsėmė tėtį, mamą ir berniuką. Tačiau nei tėtis, nei mama rankų nepaleido.


Kas eimoje vienija mones
Vakare atskridęs Viešpaties angelas surinkti šeimos maldų, išvydo tik skęstantį berniuką. Jis sugriebė vaiką ir ėmė tempti aukštyn.


Kas eimoje vienija mones

Visi trys i maldų, šniro iš vandens. Nė vienas iš jų nebuvo paleidęs rankų. Taip angelas nunešė šią gyvą grandinę ant pačios aukščiausios kalvos, kur vanduo jų nebegalėjo pasiekti.


Visi trys i d iaugsmo verkdami o po to ir juokdamiesi apsikabino jie b uvo labai laimingi
Visi trys iš džiaugsmo verkdami, maldų, o po to ir juokdamiesi, apsikabino. Jie buvo labai laimingi.


T vakar angelas vietoje mald dang nune j meil
Tą vakarą angelas vietoje maldų, maldų į dangų nunešė jų meilę.


Individuali u duotis
Individuali užduotis maldų,

Kokie yra šios šeimos nariai?

Kas vienijo žmones šioje šeimoje?

Parašyti 3-4 dalykus, kas vienija šeimos narius. Pratybų sąs., p. 39, 1 užduotis.

(E. Margytė. „Dievas mus lydi“. 2011,p. 39)


Pokalbis apie vent j eim
Pokalbis apie Šventąją šeimą maldų,

Lietuvos vyskupai naujus bažnytinius metus paskelbė Šeimos metais. Jie prasidėjo 2013 m. gruodžio 1 d.

Kalbant apie šeimą, prieš akis visada turime ypatingą pavyzdį – Šventąją Šeimą.


J zaus gimimas betliejuje tvartelyje gyvuliams skirtoje pastog je
Jėzaus gimimas Betliejuje, tvartelyje – maldų, gyvuliams skirtoje pastogėje.


Kas eimoje vienija mones

Dievas Šventosios Šeimos neapsaugojo nuo vargo, tačiau nepaliko jos ir likimo valiai. Dievas laiku pasiųsdavo žinią, kaip išvengti gresiančio pavojaus: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“ (Mt 2, 13).


Gyvenimas nazarete
Gyvenimas Nazarete nepaliko jos ir likimo valiai. Dievas laiku pasiųsdavo žinią, kaip išvengti gresiančio pavojaus: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“ (Mt 2, 13).


Malda j zaus eimoje
Malda Jėzaus šeimoje nepaliko jos ir likimo valiai. Dievas laiku pasiųsdavo žinią, kaip išvengti gresiančio pavojaus: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“ (Mt 2, 13).

Kaip ir kiekviena Įstatymo besilaikanti žydų šeima, Jėzaus tėvai eina į šventyklą pašvęsti Dievui savo pirmagimio ir duoti aukos. (Plg. Lk 2,22-25)


Kas eimoje vienija mones

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę.Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią,paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių beipažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį...Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“.O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ (Lk 2, 41-49)


Kas eimoje vienija mones

  • Kokius santykius matome Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę.Šventojoje Šeimoje?


Vent j eim ypa stiprino
Šventąją šeimą ypač stiprino: Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę.

Pagarba

Klusnumas Dievui

Meilė

Gyvenimas su malda

Kantrybė

Rūpestis vienas kitu

Dėkingumas


Darbas porose ir aptarimas
Darbas porose ir aptarimas Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę.

Suraskite ir nuspalvinkite geltonai bent 5 apibūdinimus, kurie tinka Šventajai Šeimai, bei pabraukite žalia spalva tai, kas tinka jūsų šeimai. (E. Margytė. „Dievas mus lydi“. 2011. 40 p.)

Užrašykite1-2 sakinius, ką galėtume padaryti mes, kad mūsų šeima būtų panašesnė į Šv. Šeimą?


Apibendrinimas
Apibendrinimas Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę.

Ką darėme?(stebėjome, klausėme, diskutavome, rašėme)

Kaip dirbome?(individualiai ir poromis)

Ką sužinojome?


Kas eimoje vienija mones

Meilingasis Jėzau, Tu būdamas vaikas Nazarete buvai paklusnus Marijai bei Juozapui ir palikai vaikams nuostabų meilės ir paklusnumo tėvams bei tobulos pagarbos visiems žmonėms pavyzdį. Nuolankiai maldauju, padaryk, kad visuomet ir visuose dalykuose stengčiausi žvelgti į Tave, kad augdamas metais, augčiau ir malone bei meile Tau. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.


ad