lokalizovan a lok lne pokro il karcin m prostaty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK a MFN Martin. Karcinóm prostaty. Karcinóm prostaty predstavuje významný zdravotný problém je druhým najčastejším karcinómom u mužov patrí medzi 5 najčastejších príčin úmrtia na karcinóm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty' - winola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokalizovan a lok lne pokro il karcin m prostaty

Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty

Ján Kliment

Urologická klinika JLFUK a MFN Martin

karcin m prostaty
Karcinóm prostaty
 • Karcinóm prostaty predstavuje významný zdravotný problém

je druhým najčastejším karcinómom u mužov

patrí medzi 5 najčastejších príčin úmrtia na karcinóm

 • PSA radikálne zmenilo klinickú prax

väčšina karcinómov sa diagnostikuje vo včasných štádiách

väčšinu je možné liečiť kuratívnym spôsobom

pravdepodobnos diagn zy karcin mov pod a veku
Pravdepodobnosť diagnózy karcinómov podľa veku

SEER 9 Registries incidence and mortality (2001 submission)

t di karcin mu prostaty pod a rokov diagn zy
Štádiá karcinómu prostatypodľa rokov diagnózy

60%

50%

T1c

40%

T2

30%

20%

10%

T3

T1a/b

Metastatic

0%

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Year

Paquette EL, et al. Urology 2002; 60: 756–759.

histologicky dok zan karcin m prostaty pod a veku
Histologicky dokázaný karcinóm prostaty podľa veku

Sakr WA et al. Eur Urol 1996;30:138-44

histologick prevalencia ca p
Histologická prevalencia CaP

Histologická prevalencia CaP v autopsii je vysoká

Veľká časť histologizovaných alebo latentných CaP nikdy nebude progredovať alebo ovplyvňovať život pacienta

Hølund B. Scand J Urol Nephrol 1980;14:29-35; Sánchez-Chapado M et al. Prostate 2003;54:238-47; Kabalin JN et al. J Urol 1989;141:1091-4; Ward JF et al. Urol Oncol 2004;22:40-7

riziko cap u mu ov mlad ch ako 53 r po 13 15 r sledovania
Riziko CaP u mužov mladších ako 53 r po 13-15 r sledovania

Prediktívna hodnota PSA na CaP

PSA rozsah, ng/mL<0.5

0.5-<1.0

1.0-<1.5

1.5-<2.0

2.0-<3.0

>3.0

Odds ratio1

2.0

3.2

8.4

13.9

14.9

95% CI-

1.4-2.9

2.1-5.0

4.9-14.5

7.4-26.2

7.4-30.5

Lilja H et al. J Clin Oncol 2007;25:431-6

odpor an skr ningov intervaly
Odporúčané skríningové intervaly

Interval skríningu definovaný podľa prvej hodnoty PSA

Ak je PSA < 1 ng/mL

je bezpečná kontrola

o 3 roky

Ak je PSA ≥ 1.5 ng/mL

kontrola vhodná

pravdepodobne každý rok

Aus G et al. Arch Intern Med 2005;165:1857-61

lie ebn strat gia
Liečebná stratégia
 • diagnostikovaný lokalizovaný CaP
 • výber optimálnej liečby
 • primárne kuratívny cieľ liečby
 • nízka morbidita
 • identifikácia podskupiny pacientov s vysokým rizikom relapsu

(cT3, PSA > 20ng/ml, Gleasonovo skóre 8 a viac)

 • kombinovaná liečba ?
cap s vysok m rizikom progresie
CaP s vysokým rizikom progresie
 • Väčšina mužov progredujúcich po definitívnej liečbe CaP má ochorenie

s vysokým rizikom progresie

 • Väčšina úmrtí na karcinóm prostaty postihuje mužov s ochorením s vysokým rizikom progresie
 • Optimálna liečba doteraz nie je známa
5 a 10 ro n pre vanie bez biochemickej progresie po rp
5- a 10-ročné prežívanie bez biochemickej progresie po RP

5 – r 10 – r

Pacienti (n= 8620) 78,6% 68,7%

cT3 ochorenie (n= 154) 36,5% 26,7%

Gleason viac ako 8 (n = 505) 42,8% 29,9%

PSA viac ako 20 (n= 492) 55,3% 42,9%

Graefen et al. AUA 2007

mo n lie ebn postupy pri lokalizovanom karcin me prostaty
Možné liečebné postupy pri lokalizovanom karcinóme prostaty
 • Aktívne sledovanie
 • Chirurgická liečba

otvorená, laparoskopická, robotická prostatektómia

 • Rádioterapia

externá, brachyterapia

 • Iné liečebné postupy

HIFU, kryoterapia

 • Kombinované liečebné postupy

chirurgická liečba, rádioterapia +/- hormonálna liečba

 • Experimentálne liečebné postupy

adjuvantná: chemoterapia +/- hormonálna liečba

neoadjuvantná: chemoterapia +/- hormonálna liečba s rádioterapiou

aua stratifik cia cap pod a rizika
AUA stratifikácia CaP podľa rizika
 • Nízke riziko

PSA < 10ng/ml, Gleasonovo skóre ≤ 6, cT1c alebo cT2a

 • Stredná riziko

PSA 10 – 20ng/ml alebo Gleasonovo skóre 7 alebo cT2b

 • Vysoké riziko

PSA > 20ng/ml alebo Gleasonovo skóre 8 – 10 alebo cT2c

d vody akt vneho sledovania
Dôvody aktívneho sledovania
 • Kvalita života
 • Etické aspekty
 • Cena liečby
skr ning

ERSPC Rotterdam

n = 42 376

Skríningové rameno

n = 21 210

Kontrolné rameno

n = 21 166

Skutočne skríningovo vyšetrení

n = 19 970 (94,2%)

Nespolupracujúci

n = 1240 (5,8%)

PC 1. kolo

n = 1078

PC 2. kolo

n = 550

PC 3. kolo

n = 144

Aktívne sledovanie

n = 106 (9,8%)

Aktívne sledovanie

n = 134 (24,4%)

Aktívne sledovanie

n = 38 (26,4%)

Skríning
akt vne sledovanie pre karcin m prostaty
Aktívne sledovanie pre karcinóm prostaty
 • N = 278 pacientov na aktívnom sledovaní

cT1c/T2 CaP, PSA menej ako 15ng/ml, GS menej ako 8

 • Aktívne sledovanie 8 rokov:

- špecifické prežívanie na CaP 100%

- celkové prežívanie 89%

PSADT viac ako 10 rokov alebo negat: 103 (44,2%) pacientov

Roemeling et al: Eur Urol 2007,51:1244

odlo en lie ba pacientov na akt vnom sledovan
Odložená liečba pacientov na aktívnom sledovaní

Aktívne sledovanie

n=278

Odložená liečba

n=82(29%)

medián:2,5 r

Typy odloženej liečby:

RP= 13(15,9%)

RT= 56(68,3%)

HT= 13(15,9%)

Roemeling et al. Eur Urol.2007,51

a kt vne s ledovanie pre ca p
Aktívne sledovaniepre CaP

Roemeling S et al. Eur Urol 2007;51:1244-51

a kt vne s ledovanie pre ca p1
Aktívne sledovaniepre CaP

Klotz L, Nam R. Eur Urol 2006;5:479-86

klinick t dia prias
Klinická štúdia PRIAS
 • Vstupné kritériá

1. Histologicky potvrdený karcinóm prostaty

2. Schopnosť podrobiť sa kuratívnej liečbe

3. PSA v čase diagnózy 10 ng/ml alebo menej

4. PSA denzita menej ako 0,2

5. Klinické štádium T1c Alebo T2

6. Primeraná bioptická vzorka

7. Gleasonovo skóre 3+3=6

8. Jedna alebo 2 bioptické vzorky obsahujúce karcinóm

9. Pacient musí byť schopný absolvovať kontrolné vyšetrenia

 • Vylučovacie kritériá

1. Pacient,ktorý sa nechce podrobiť operácii alebo rádioterapii

2. Predchádzajúca liečba karcinómu prostaty

mortalita na cap u mu ov na akt vnom sledovan
Mortalita na CaP u mužov na aktívnom sledovaní

Gleasonovo skóre Mortalita na CaP v 15 r (%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 – 4 4 – 7

5 6 – 11

6 18 – 30

7 42 – 70

8 – 10 60 – 87

Albertsen et al. JAMA 1998,280:975

predi kt vny model pre indolent n ca p
Prediktívny model pre indolentný CaP

Nízky objem/nízky grade CaP: tumor objem < 0.5 cc, nie Gleason grade 4 alebo 5, lokalizovaný CaP

CaP diagnostikovanýv 1 vzorkev rámci rozšírenej biopsie

Prediktívny model založený na:

Dĺžke tumoru < 2 mm

Gleason skóre ≤ 3 + 4

Veľkosti prostaty > 50 cc

Ochiai A et al. J Urol 2007;177:907-10

predikt vny model indolentn ho karcin mu prostaty
Prediktívny model indolentného karcinómu prostaty
 • Pacienti s CaP T1c – T2a liečení RP
 • N=247
 • Indolentný CaP
 • N=121(49%)
 • Záver: Pacienti s diagnostikovaným CaP v skríningu majú podstatne vyššiu prevdepodobnosť indolentného ochorenia
 • Steyeberg et al. J Urol. 2007,177:107
predi kt vny model pre indolent n ca p1
Prediktívny model pre indolentný CaP

Steyerberg EW et al. J Urol 2007;177:107-12

predi kt vny model pre indolent n ca p2
Prediktívny model pre indolentný CaP

Steyerberg EW et al. J Urol 2007;177:107-12

radik lna prostatekt mia
Radikálna prostatektómia
 • otvorená
 • laparoskopická
 • robotická
 • NS radikálna prostatektómia u všetkých s normálnou erektilnou funkciou a lokalizovaným ochorením
 • Rozšírená panvová lymfadenektómia je kontroverzná
panvov lymfadenekt mia
Panvová lymfadenektómia
 • RP s panvovou lymfadenektómiou n= 229 pacientov
 • Pozitivita lymfatických uzlín n= 10 (4,4%)
 • Lymfatické uzliny pozitívne prevažne u pacientov s Gleasonovým

skóre 8-10 a s ochorením v štádiu pT3

lo k aliz ovan karcin m prostaty rp vs ww

40

30

Kumulatívna incidencia úmrtia

pre karcinóm prostaty (%)

20

Watchful waiting

Radical prostatectomy

10

0

0

2

4

6

8

10

Roky sledovania

17

18

343

341

332

326

284

279

210

198

118

104

LokalizovanýkarcinómprostatyRP vs WW

Prežívanie na karcinóm prostaty

Bill-Axelson, et al. NEJM 2005; 352(19): 1977–1984.

lo kalizovan karcin m prostaty rp vs ww

40

30

Watchful waiting

Kumulatívna incidencia

metastáz (%)

20

Radicalprostatectomy

10

0

0

2

4

6

8

10

Roky sledovania

No. at risk

Radical prostatectomy

Watchful waiting

347

348

333

332

306

310

254

243

181

156

87

73

LokalizovanýkarcinómprostatyRP vs WW

Prežívanie bez metastáz

Bill-Axelson, et al. NEJM 2005; 352(19): 1977–1984.

lo kalizovan karcin m prostaty rp vs ww1

40

Watchful waiting

30

Radicalprostatectomy

Kumulatívna incidencia úmrtia

z akejkoľvek príčiny (%)

20

10

0

0

2

4

6

8

10

Roky sledovania

No. at risk

Radical prostatectomy

Watchful waiting

347

348

343

341

332

326

284

279

210

198

118

104

LokalizovanýkarcinómprostatyRP vs WW

Celkové prežívanie

Bill-Axelson, et al. NEJM 2005; 352(19): 1977–1984.

radi k lna prostate kt mia pre t dium t3
Radikálna prostatektómia pre štádium T3

van den Ouden D et al. J Urol 1994;151:646-51; van Poppel H et al. Eur Urol 2000;38:372-9;

Ward JF et al. BJU Int 2005;95:751-6; Hsu CY et al. Eur Urol 2007;51:121-9

slide35

Radikálna prostatektómiapre štádium T3

Hsu CY et al. Eur Urol 2007;51:121-9

slide37

Radikálna prostatektómiapre štádium T3

Hsu CY et al. Eur Urol 2007;51:121-9

slide38

Radikálna prostatektómiapre štádium T3

Hsu CY et al. Eur Urol 2007;51:121-9

pt t dium po rp pre ct3
pT štádium po RP pre cT3
 • n= 841

adj. HT= 51%

adj. RT= 15,8%

 • pT štádium:

pT2 = 27%

pT3 = 46%

pN1 = 27%

Ward et al. BJU Int 2005

pre vanie po rp pre klinicky lok lne pokro il karcin m prostaty n 751
Prežívanie po RP pre klinicky lokálne pokročilý karcinóm prostaty (n=751)
 • Nie sú rozdiely v špecifickom ani celkovom prežívaní
 • Podporuje to rozhodnutie pre RP ochorenia v štádiu T3

Zincke et al. J Urol 2002

loha rp pri ct3 eau guidelines
RP je možný terapeutický výkon pre niektorých pacientov s CaP v štádiu cT3a, Gleason < 8, PSA < 20 ng/ml

Problém je v predoperačnej selekcii vhodných pacientov bez postihnutia lymf. uzlín a bez invázie do seminálnych vezikúl

RP pre cT3 vyžaduje dostatočné chirurgické skúsenosti na udržanie prijateľnej morbidity

5 – 10 – 15 r. špecifické a celkové prežitie je výborné 95% - 90% - 79% (Joniau et al.Eur Urol. 2007, Ward et al. BJU Int, 2005)

Úloha RP pri cT3: EAU guidelines

EAU guidelines Eur Urol. 2008; www.uroweb.org

r dioterapia karcin mu prostaty
Rádioterapia karcinómu prostaty

CaP

 • nízke riziko – 72 Gy ( BDFS je signifikantne dlhšie ako pri dávke menej ako 72 Gy)
 • stredné riziko – 76 – 81 Gy - 78 Gy
 • vysoké riziko - 76 – 81 Gy + neoadjuvantná a adjuvantná hormonálna liečba počas 2 r. signifikantne zlepšuje celkové a špecifické prežívanie

EAU Guidelines on Prostate Cancer, Eur Urol 2008, 53:68-80

lo kalizovan karcin m prostaty ebrt
LokalizovanýkarcinómprostatyEBRT
 • Multi-inštitucionálna analýza
 • 1765 T1b-T2c karcinóm prostaty
 • Liečenie v období 1988–1995
 • Medián dávky 69.4 Gy (63–79 Gy)
 • Rôzne techniky
 • 5 rokov
  • Celkové prežívanie – 85%
  • Špecifické prežívanie – 95%
  • Prežívanie bez progresie PSA – 66%

Shipley, et al. JAMA 1999; 281: 1598–1604.

brachyterapia karcin mu prostaty
Brachyterapia karcinómu prostaty
 • Indikačné kritériá:
  • cT1b – T2a, N0, M0
  • Gleasonovo skóre 6 a menej
  • PSA 10 a menej
  • Menej ako 50% karcinómu v bioptickej vzorke
  • Veľkosť prostaty menej ako 50ml
  • IPSS dobré
 • Výsledky: 5 ročné prežívanie bez recidívy 71-93%

10 ročné prežívanie bez recidívy 65-85%

 • Neoadjuvantná a adjuvantná hormonálna liečba nezlepší výsledky
 • Komplikácie včasné: 1,5 – 22% akútna retencia moču

TURP do 8,7%

inkontinencia 0-19%

 • Komplikácie neskoré: 20% pacientov močové symptómy

EAU Guidelines on Prostate Cancer, Eur Urol 2008,53:68-80

z ver i cap s vysok m rizikom progresie
Záver ICaP s vysokým rizikom progresie
 • Identifikácia pacientov s vysokým rizikom:
 • 1. PSA kinetika
 • 2. Bioptické ukazovatele: grade, počet a rozsah pozitívnych vzoriek
 • 3. Klinické štádium
 • 4. Potreba nových molekulárnych markerov, akútna potreba klinickej praxe
z ver ii lie ba psa recid vy po rp
Záver IILiečba PSA recidívy po RP
 • Rádioterapia v dávke 64 – 66 Gy pri hodnote PSA menšej ako 1,5ng/ml /Grade B)
 • Sledovanie je možnosť pre pacientov, ktorí sú nevhodní alebo sa nechcú podrobiť RT (Grade B)
 • PSA recidívu poukazujúcu na systémové ochorenie je potrebné liečiť adrogénovou depriváciou (Grade B)
 • Odporúčajú sa LHRH analógy, orchiektómia alebo bicalutamid v dávke 150 mg denne ak je idnikácia na hormonálnu liečbu (Grade A)

EAU Guidelines, Eur Urol. 2008