kosi hitac n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KOSI HITAC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

KOSI HITAC - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

KOSI HITAC. Tamara Bajan PMF, Fizički odsjek. 1.UVOD. u svakodnevnom životu često se susrećemo s gibanjima koja bi se dala opisati modelom kosog hica primjerice - bacanje loptice u dalj - zakucavanje koša u košarci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOSI HITAC' - winka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kosi hitac

KOSI HITAC

Tamara Bajan

PMF, Fizički odsjek

1 uvod
1.UVOD
 • u svakodnevnom životu često se susrećemo s gibanjima koja bi se dala opisati modelom kosog hica
 • primjerice - bacanje loptice u dalj

- zakucavanje koša u košarci

- izbacivanje topovske kugle iz topa

- izbacivanje tereta iz zrakoplova dok leti

 • primjenjivost i važnost “naoko” uobičajenog gibanja (kompleksno, složeno gibanje)
2 1 kosi hitac utjecaj sile na tijelo
2.1 KOSI HITAC – UTJECAJ SILE NA TIJELO
 • kosi hitac – gibanje koje tijelo izvodi kad je izbačeno u kosom smjeru u odnosu na tlo (pod nekim kutom u odnosu na x-os vezanu za tlo)
 • tijelo se giba zbog trenutačno mu dane početne brzine u smjeru bacanja i stalnog utjecaja sile teže prema dolje i opisuje specifičnu putanju
2 2 kosi hitac gibanje u ravnini
2.2 KOSI HITAC – GIBANJE U RAVNINI
 • postavimo Kartezijev koordinatni sustav uz tlo tako da x-os prijanja uz tlo horizontalno, a y-os vertikalno u odnosu na naš referentni sustav (tlo)
slide6

u početnom trenutku t=0, kada se tijelo nalazi u ishodištu koordinatnog sustava, bacimo ga nekom početnom brzinom

 • prema zakonu o neovisnosti gibanja, akceleracija tijela u x-smjeru je jednaka 0 (giba se jednoliko), a u y je jednaka g=9.81 , ali suprotnog smjera y-osi (giba se ubrzano)
slide7

na tijelo u svakom trenutku djeluje stalna brzina i to njezina x- i y-komponenta

 • x-os : u smjeru x osi
 • Y-os : u smjeru y osi

u suprotnom smjeru od y-osi

 • brzina tijela u x-smjeru u nekom trenutku t od početka gibanja :
slide8

brzina tijela u y-smjeru u nekom trenutku t od početka gibanja :

 • u nekom trenutku t od početka gibanja ukupna brzina koju tijelo ima iznosi:
slide9

prema izračunatim komponentama i poznatim definicijama brzine (za jednoliko gibanje) i (za akcelerirano gibanje) proizlazi:

slide10

tijelo se u trenutku t nalazi u koordinati (x(t),y(t)), odnosno, njegov položaj u tom trenutku opisuje tzv. vektor položaja:

2 3 jednad ba putanje
2.3 JEDNADŽBA PUTANJE
 • putanja – krivulja koja eksplicitno govori o ovisnosti y- komponente vektora položaja o x-komponenti
 • de facto, putanja je obična funkcija zadana eksplicitno, ali opisana u prirodi
 • Kako dobijemo putanju tj. ovisnost y(x)?

Iz relacije izrazimo t, a potom taj t uvrstimo u jednadžbu koja opisuje ovisnost y(t).

slide12

dobijamo izraz za putanju :

 • iz izraza vidimo da je ovisnost kvadratna, dakle, graf funkcije parabole je parabola
 • putanju prvi otkrio Galileo Galilei
2 4 domet
2.4 DOMET
 • domet (D) – ukupni put koji tijelo prevali pri kosom hicu u horizontalnom smjeru
 • D iznosi:
 • izvod ove relacije moguće je provjeriti u V.Paar : ”Fizika1”, udžbenik za prvi gimnazije
3 kosi hitac op i slu aj
3. KOSI HITAC - OPĆI SLUČAJ
 • primjetimo da za kut od 90 stupnjeva dobijamo vertikalni hitac, a za kut od 0 stupnjeva taj hitac je, zapravo, horizontalan hitac
literatura
LITERATURA
 • Vladimir Paar: “Fizika 1”, udžbenik za 1.razred gimnazije
 • Interne web-stranice nastave fizike – http://dominis.phy.hr/~tbajan
ad