Download
8 luokan biologian maasto opiskelua n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8 -luokan biologian maasto-opiskelua PowerPoint Presentation
Download Presentation
8 -luokan biologian maasto-opiskelua

8 -luokan biologian maasto-opiskelua

112 Views Download Presentation
Download Presentation

8 -luokan biologian maasto-opiskelua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 8 -luokan biologian maasto-opiskelua Tavoitteet: • Lajintuntemus • Metsätyyppien tunnistus • Ekosysteemin toiminnan ymmärtäminen • Maastossa liikkuminen ja elämyksellisyys • Tutkimusvälineiden käyttö ja maastotutkimus • Luokassa opitun soveltaminen käytäntöön • Vuorovaikutustaidot • Opettajien yhteistyö • Kokeissa osa kysymyksistä liittyy maastotyöskentelyyn, osa lajistosta tentitään jo maastossa.

  2. Toteutus: • Osa 8 –luokan kurssista opiskellaan maastossa. • Opettajat sopivat etukäteen, mitkä kurssin osiot opetetaan luokassa ja mitkä maastossa. • Opettajat tekevät yhdessä luokassa opiskeltavista osioista tarkan sisältösuunnitelman. Opiskeltavat sisällöt ovat yhdessä sovitut, opetusmenetelmät ovat kunkin opettajan päätettävissä. • Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja ryhmät kiertävät opettajalta toiselle leirikoulutyöskentelyssä. • Leirikoulua on toteutettu kahdella tavalla: • leirikoulussa on kaksi luokkaa kerralla, kahtena eri päivänä - oppilaan työpäivät ovat tässä toteutuksessa lyhempiä kuin b -kohdassa • leirikoulussa on kaksi luokkaa kerralla yhtenä päivänä • Leirikouluun voi yhdistää myös maantiedon, sekä fysiikan ja kemian maasto-opiskelua. • Biologian opettajien ollessa leirikoulussa, 8 -luokan tunneista vapautuvat opettajat hoitavat heidän tuntinsa, jonka perusasteen rehtori organisoi.

  3. Sisältö: Oppilaat ovat opiskelleet leirikoulussa: • Eri metsätyyppejä • Maaperän rakennetta • Hyönteisiä ja muita selkärangattomia • Kuivan- ja tuoreen kangasmetsän sekä lehdon puu- ja pensaslajistoa, sekä kenttäkerroksen kasvilajistoa • Sammalien ja jäkälien lajistoa ja merkitystä metsäekosysteemissä • Suoekosysteemi • Sukkessio

  4. Yhteenveto: • Lisää/vaatii opettajien yhteistyötä. • Opiskelun mielekkyys lisääntyy sekä oppilailla että opettajilla. • Oppilaat oppivat mielestään asiat maastossa hyvin. • Oppilaat osaavat muodostaa ekosysteemin toiminnan kokonaiskuvan. • Oppilaiden vuorovaikutustaidot lisääntyvät. • Oppilaiden ja opettajien vuorovaikutus lisääntyy.