beter samen in amsterdam noord utrecht overvecht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beter Samen in Amsterdam Noord & Utrecht Overvecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beter Samen in Amsterdam Noord & Utrecht Overvecht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Beter Samen in Amsterdam Noord & Utrecht Overvecht - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Beter Samen in Amsterdam Noord & Utrecht Overvecht. dr. Thomas Plochg Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC-UvA Sarphati Initiatief Symposium “Preventief Verbinden: meer gezondheid voor je geld.”. Achtergrond. Geïntegreerde eerstelijnszorg met preventie en welzijn;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beter Samen in Amsterdam Noord & Utrecht Overvecht' - winifred-sarsfield


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beter samen in amsterdam noord utrecht overvecht

Beter Samen in Amsterdam Noord&Utrecht Overvecht

dr. Thomas Plochg

Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC-UvA

Sarphati Initiatief

Symposium “Preventief Verbinden: meer gezondheid voor je geld.”

achtergrond
Achtergrond
 • Geïntegreerde eerstelijnszorg met preventie en welzijn;
 • Rendementsanalyses door Agis Zorgverzekeringen;
 • Gezondheidsachterstanden in combinatie met multi-problematiek in Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht;
 • Convenanten tussen gemeenten en Agis/Achmea;
 • Leidde tot innovatieve aanpak in Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht;
 • AMC evalueert sinds 2010 beide pilots.
probleemstelling
Probleemstelling
 • Doel onderzoek: faciliteren én exploreren van de ontwikkeling van samenwerking tussen de eerstelijnszorg, preventie en welzijn in twee achterstandswijken.
 • Onderzoeksvragen hebben betrekking op het proces (ontrafelen van de blackbox) en uitkomsten (zorggebruik)
 • Uitvoering: drs. Jennifer van den Broeke (promovenda), drs. Maartje van der Aa, dr. Dionne Kringos, dr. Thomas Plochg, prof. dr. Karien Stronks
methode
Methode
 • Actiebegeleidend onderzoek:
  • Interventies in ontwikkeling; bovendien context-specifiek;
  • In dialoog met ontwikkelaars gemeenten/verzekeraar;
  • Gestructureerd o.b.v. zogeheten ‘programmatheorie’ en geïnformeerd o.b.v. kwalitatieve dataverzameling;
  • Onderzoekers bewaken ‘doel-middel-rationaliteit’ in beleidsarena;
  • ‘Programmatheorie’ toont de ambitie in termen van de te bereiken doelen en inzet van middelen.
 • Vervolgens drie empirische deelstudies in de diepte:
  • Integraal denken en handelen professionals;
  • Ervaringen patiënten met nieuwe werkwijze (reversedmirror);
  • Zorggebruik.
stand van zaken 1
Stand van zaken [1]
 • Belang van scherpe probleemdefinities;
 • Van geïntegreerde naar integrale aanpak: verschuiving focus samenwerkingsstructuren naar denken/handelen professionals;
 • Contextuele verschillen: o.a. ontwikkeling aanpak bottomup versus top down.
 • Nu focus op drie deelstudies; afronding najaar 2013.
stand van zaken 2
Stand van zaken [2]
 • Continuering aanpak in beide wijken;
 • RVZ rapporten dragen ZZGG gedachte uit;
 • Draagvlak groeit bij landelijke veldpartijen, zie o.a. NPHF, KNMG, ActiZ, LHV, KNOV, KAMG, IGZ, NPCF, …
 • Regeerakkoord 2013;
 • Integration primary care and public health.
lacunes
Lacunes
 • Opbouwen evidence-base voor de integraal werkende zorgprofessional. Voeden sectie innovatie beroepen/opleidingen?
 • Effectiviteit van de integrale aanpak in termen van o.a. gezondheidswinst, zorggebruik, reductie zorgkosten, patiënten-ervaringen, rendement zorgverzekeraar?
 • Implementatie: hoe betrekken van de zichzelf organiserende burger? Besturingsvraagstukken (o.a. samenwerking gemeente/verzekeraar en accountability)?
 • Innovatie van onderzoeksmethodologie: systeemdenken? Actiebegeleidend onderzoek?
rol academische werkplaats
Rol Academische Werkplaats?
 • Instrument voor de integratie dienstverlening, onderzoek en onderwijs;
 • Verzilveren van de meerwaarde!?
  • Leveren van wetenschappelijk, beleidsmatig en maatschappelijk relevante kennisproducten (wie-wil-wat-weten-van-wie-en-waarom?);
  • Innovatie van de public health praktijk;
  • Voeden van (lokaal) gezondheids- en gezondheidszorgbeleid.
concrete suggesties
Concrete suggesties
 • Zet de werkplaats in om mede sturing/voeding te geven aan het handen en voeten geven van de integrale aanpak. B.v.:
  • operationaliseren van ‘gezondheidsdenken’ voor maatschappelijk werkers, verloskundigen, ambtenaren, medisch specialisten etc.
  • vormgeven van kwaliteitsnormen (accountability) die Achmea/gemeente kan gebruiken voor de zorginkoop.
 • Zet bij- en nascholing op, gericht op de integraal werkende public health professional (v.g.l. HAG-desk);
 • Lessen trekken uit het convenant gemeente Amsterdam en Achmea t.b.v. landelijke preventie convenant met de zorgverzekeraar;
tot slot
Tot slot

Een toekomstbestendig zorgstelsel vraagt om public health leiderschap!

 • Kapitaliseren op en gebruik maken van expertise en ervaring met “gezondheidsdenken”; waarborgen voor populatiegerichte benaderingen (=bedreiging!), toepassen in de cure, care, welzijn (=kans)!
 • Gezondheid “produceren” kun je niet alleen: zet daarom in op de kwaliteit van je relaties en interacties; zoek de grenzen op van je eigen professionele domein;
 • Co-creatie met de burger? Wat kunnen we leren van b.v. de muziekindustrie?