slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bachovský absolutismus Habsburská monarchie před rakousko – uherským vyrovnáním

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Bachovský absolutismus Habsburská monarchie před rakousko – uherským vyrovnáním - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK , registrační číslo CZ.1.07 /1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bachovský absolutismus Habsburská monarchie před rakousko – uherským vyrovnáním' - wing-summers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpracováno 4. dubna 2013 Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

habsbursk monarchie po revoluc ch 1848 1849

Revoluční události potlačeny

Absolutismus

Stadionova ústava

Postupně docházelo k oslabování velmocenského postavení monarchie.

Habsburská monarchie po revolucích 1848 - 1849
 • Zamyslete se nad tím, které události 2. poloviny 19. století oslabily postavení habsburské monarchie v Evropě.

Např. válka se Sardinií a Pruskem

felix schwarzenberg
Felix Schwarzenberg
 • Po roce 1848 v čele zahraniční politiky
 • Ministerský předseda
 • 1850 – Olomoucké punktace
  • Jednání Pruska, Rakouska a Ruska
  • Prusko ustoupilo z velkoněmecké koncepce a obnoven Německý spolek
 • 1852 - zemřel
bachovsk absolutismus neoabsolutismus
Bachovský absolutismus (neoabsolutismus)
 • 31. prosinec 1851 – tzv. silvestrovské patenty
  • Zrušena Stadionova ústava
  • Vláda odpovědna císaři
  • Obnova absolutismu – neoabsolutismus
 • Sepětí vlády a církve
  • 1855 konkordát mezi papežskou kurií a Rakouskem – zbavení státního dohledu nad církví
 • Největší vliv – ministr vnitra Alexandr Bach

Absolutismus = neomezená vláda panovníka

Metternich

Objasněte pojem absolutismus. Uveďte jméno rakouského kancléře, podle něhož se také jedna obdobná etapa nazývá.

znaky bachovsk ho absolutismus
Znaky bachovského absolutismus
 • Veškerá moc v rukou panovníka
 • Císaři podřízen Nejvyšší policejní úřad a armáda
 • Centralismus
 • Policejní režim – cenzura, policejní dozor apod.
 • Liberalizace hospodářství
karel havl ek borovsk

František Palacký, Fr. L. Rieger – ústup do soukromí

 • Karel Havlíček Borovský
  • Vystupoval proti systému
  • Zamyslete se nad následujícím epigramem
Karel Havlíček Borovský

Vyprávějte o životě Karla Havlíčka Borovského.

Zle, matičko, zle!

Poctivému hrozí jenom hlad,

zloději zas jenom šibenice.

Český literát má trampot více,

jemu hrozí hlad i šibenice.

1851 – deportován do Brixenu

krymsk v lka

1853 – 1856

 • Turecko x Rusko
  • Rusko usilovalo o území na Balkáně obývané pravoslavnými Slovany, které ovládalo Turecko.
 • Turecko – podporováno Francií a Velkou Británií – vylodění na Krymu
 • Rusko – očekávalo pomoc či neutralitu Rakouska – neuskutečnilo se
Krymská válka
krymsk v lka1

Rakousko se aktivně nezapojilo na žádné straně, ale vedlo vlastní politiku, kterou oslabilo Rusko.

 • Spojenci dobyli Sevastopol – porážka Ruska
 • 1856 – pařížský mír
  • Neutralita Černého moře
  • Rusko – ztráta území a vlivu
 • Ochlazení vztahů mezi Ruskem a Rakouskem
Krymská válka
obnova stavnosti

1859 – válka se Sardinským království

 • Finanční krize, prohry ve válkách

František Josef I. propustil Bacha

 • 1860 – Říjnový diplom – ústup od absolutismu
  • Císař – slib spolupráce s říšskou radou
 • 1861 – Únorová ústava
Obnova ústavnosti

Jak tato válka pro Rakousko dopadla?

norov stava

Zákonodárná moc

Zemské sněmy – omezena pravomoc, volby podle majetku – lidé zařazeni do volebních kurií

Únorová ústava
zdroje obr zk

Schwarzenberg Felix 1800 1852 PMAustrialitho1840.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schwarzenberg_Felix_1800_1852_PMAustria_litho1840.jpg

Alexander vonBach. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Bach

KaiserFranzjosef1853-1-.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KaiserFranzjosef1853-1-.jpg

Jan Vilímek - Karel Havlíček Borovský.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg

LEY, Franz. Brixen2005035.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brixen2005_035.jpg

KAMEL15. SchwarzesMeer map without text.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzes_Meer_map_without_text.png

Zdroje obrázků
zdroje literatury

Dějiny Evropy. České vyd. 1. Překlad Hana Dvořáčková. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004, 512 s. ISBN 80-718-1132-7.

Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Editor Pavel Bělina, Jiří Pokorný. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN 80-851-9260-8.

GALANDAUER, J. Osud trůnu habsburského. 2. vyd. Praha: Panorama, 1983, 317 s.

HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN 80-723-5172-9.

RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2011, 432 s. ISBN 978-80-242-3205-8.

SOCHROVÁ, Marie. Dějepis v kostce. Vyd. 1. Ilustrace Sylvie Mikulcová. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 160 s. ISBN 80-720-0098-5.

Zdroje literatury
ad