Op zoek naar zin - PowerPoint PPT Presentation

winchell-vance
op zoek naar zin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Op zoek naar zin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Op zoek naar zin

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Op zoek naar zin
154 Views
Download Presentation

Op zoek naar zin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Op zoek naar zin Hoe kijken we aan tegen ouderen? Drs. G.J. Bouwmeester geestelijk verzorger Livio

  2. Bronnen van informatie • Platform levensvragen • Rapporten Sociaal en Cultureel Planbureau (Zorg in de laatste jaren) • Domein Mentaal Welbevinden (normen verantwoorde zorg) te vinden bij Actiz • Publicaties van Hans Becker (Humanitas Rotterdam) • Landelijk Overleg Clientenraden

  3. Oud? • Uitgewerkt • Laatste levensfasen • Terugkijken • Wat beteken ik? • “Nog” • Levensverhaal • Balans

  4. werk • Werken is een basale menselijke activiteit • Het geeft economische onafhankelijkheid • Het draagt bij aan de samenleving (nut) • Het is een belangrijk bestanddeel van je identiteit (“Ik ben……”) • Je ontleent er zelfrespect en zelfwaardering aan

  5. Laatste levensfasen • Nu is er niemand meer vóór mij • Wat valt er te doen? • Werken aan vitaliteit (de Plus-generatie) • Hechten aan comfort, veiligheid en gezondheid en autonomie • Groeiende economische en politieke factor • Nieuwe informele organisatievormen • Differentiatie in levensfasen

  6. De zeer ouden • De generatie > 85 jaar • Toenemende zorgbehoefte • Toenemende medische consumptie • Toenemende zingevingsvragen: wie ben ik en wat beteken ik; wat is de zin van mijn leven; klaar met het leven; wat heb ik van mijn leven gemaakt (het ongeleefde leven) de wereld wordt kleiner

  7. Dilemma’s voor zorgverleners • Hoe ga ik met deze vragen om? 1. Ontkennen: “Het valt wel mee, morgen kijkt u er anders tegen aan.” “Ja, dat weet ik ook niet, hoor”. “Daarvoor moet u niet bij mij zijn”.

  8. Erkenning • 2. Erkennen. • “Ik zie dat u ermee zit”; “U hebt er last van,merk ik”. “Zullen we er eens op doorgaan?” “Ik weet de antwoorden ook niet, maar we kunnen samen op zoek gaan”. “Hebt u er wel eens met anderen over gesproken?”

  9. Perspectief • Participatie • Geluk • Zelfwaardering / zelfrespect • Liefdevol en met mededogen • Wat komt hierna? • Wat zijn je bronnen? Waar haal je zin uit? • Wat valt er te doen?